Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Christendom van A tot Z

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Portaal Christendom
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp.
Als men een artikel op Wikisage aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat mag men dit vrijelijk toevoegen.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

rel=nofollow

A

Wim Aalders - Aäron - Aäronitische zegen - Aartsbisschop - Aartsengel - Aartsengel Gabriël - Aartsengel Michaël - Aartsengel Michaëlkerk (Kaunas) - Aartsengel Rafaël - Aartsvader - Abel - Abraham - Acht-Mei-beweging - Acoliet - Adam - Ad Limina - Adoptianisme - Advent - Adventisme - Adventskrans - Aflaat - Afscheiding van 1834 - Albe - Bernardus Alfrink - Allerheiligen - Allerzielen - Alpha-cursus - Altaar - Almudena-kathedraal - Ambo - Amict - Amish - Amos - Ampul - Anabaptisme - Anathema - Andreas - Angelologie - Anglicaanse Kerk - Animistische religie - Anna - Annunciatie - Anselmus van Canterbury - Antependium - Anti-Revolutionaire Partij (ARP) - Antichrist - Antiochië - Apocalyps - Apocrief - Apocriefen van het Nieuwe Testament - Apollinarisme - Apologetiek - Apostel - Apostolisch Genootschap - Apostolische geloofsbelijdenis - Apostolische Kerk - Apostolische successie - Apostolische Vaders - Apsis (architectuur) - Thomas van Aquino - Arius - Ark van het Verbond - Ark van Mozes - Ark van Noach - Jacobus Arminius - Ascese - Assemblies of God - Aswoensdag - Athanasius - Augustinus - Avondmaal - Azazel - Azusa Street Revival

B

Baäl - Toren van Babel - Baptisme - Baret - Barmhartigheid - Karl Barth - Basiliek - Herman Bavinck - Bedelingenleer - Bedelorden - Bedevaart - Beeldenstorm - Beëlzebub - Het beest - Bekering - Beloken Pasen - Balthasar Bekker - Belial - Ben-Hur - Benedictijnen - Nel Benschop - Beréa Beweging - Bergrede - Hendrikus Berkhof - Louis Berkhof - Gerrit Cornelis Berkouwer - Beschermengel - Beschermheilige - Bethlehem - Bevrijdingstheologie - Bezetenheid - Biecht - Kune Biezeveld - Bijbel - Bijbelboek - Bijbelgordel - Bijbelvertaling - Anne van der Bijl - Hildegard van Bingen - Henk Binnendijk - Bisschop - Antoine Bodar - Peronne Boddaert - Bert Boer - Gijs Boer - Johannes Bogerman - Bond tegen het vloeken - Bonifatius - Corrie ten Boom - Boom van de kennis van goed en kwaad - William Booth - Jan van den Bosch - Orlando Bottenbley - Boze geest - Titus Brandsma - Guido de Brès - Broeders des gemeenen levens - Johannes Brugman - Rudolf Bultmann - John Bunyan - Bursa - Jan Buskes - Byzantijnse muziek

C

Johannes Calvijn - De vijf punten van het Calvinisme - Calvinisme - Petrus Canisius - Canon van de Bijbel - Canoniek recht - Catechisatie - Celibaat - Cenobiet - Cenobitisch kloosterleven - CGMV (vakorganisatie) - Cham - Teilhard de Chardin - Charisma - Charismatische beweging - Chris Tomlin - Chrisma - Chrismale - Christelijk-Historische Unie (CHU) - Christelijke Afgescheiden Gemeenten - Christelijke Gereformeerde Gemeenten - Christelijke Gereformeerde Kerken - Christelijke glossolalie - Christelijke heil - Christelijke liedbundel - Christelijke Volkspartij (CVP) - Christen - Christendemocratie - Christen Democratisch Appèl (CDA) - Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) - Christendom - Christendom en homoseksualiteit - Christenen voor Israël - Christenfundamentalisme - De Christengemeenschap - ChristenUnie (CU) - Jezus Christus - Church of Ireland - Ciborie - Ciborievelum - Cingel - Johannes Coccejus - Hendrik de Cock - Coenobiet - College van kardinalen - Communie - Concilie - Concilie van Chalcedon - Concilie van Nicaea - Concilie van Trente - Concordaat - Confessionalisme - Confessiones - Congregatie van Sint-Jan - Conopeum - Consecratie - Constantijn de Grote - Contrareformatie - Contra-remonstranten - Dirck Volkertsz. Coornhert - Corporale - Creationisme - Crucifix - Cruz de la Parra - CSFR - Curie - Częstochowa

D

Dag des oordeels - David Maasbach - Dalmatiek - Daniël (boek) - Daniël (persoon) - Godfried Danneels - John Nelson Darby - Petrus Datheen - David - De Civitate Dei - De Imitatione Christi - Cees Dekker - Demiurg - Demon - Deuteronomium - DeWindroos - Discipel - Dispensationalisme - Docetisme - Dogma - Dogmageschiedenis - Dogmatiek - Doksaal - Doleantie - Dominee - Don Bosco - Doodzonde - Doop - Doop met de Heilige Geest - Doopsgezinde Broederschap - Doopsgezinden - Dorcas - Dordtse Leerregels - Eugen Drewermann - Drie Formulieren van Enigheid - Drie-eenheid - Driekoningen - Karel Dronkert - Duivel - Duiveluitdrijving - Duizendjarig rijk - Dwaalleer

E

Ecce Homo - Eerste Vaticaans Concilie - Efeziërs (brief) - Hof van Eden - Eindtijd - Elia - Elisa - Elkesaieten - Engel - EO-Jongerendag - Epifanie - Desiderius Erasmus - Erfzonde - Eschatologie - Esther - Eucharistie - Europese Volkspartij - Europese Volkspartij en Europese Democraten - Eva - Evangelicaal - Evangelie - Het evangelie volgens Matteüs (film) - Evangelisatie - Evangelisch - Evangelisch-Lutherse Kerk - Evangelische Alliantie - Evangelische Omroep (EO) - Evangelische Volkspartij (EVP) - Evangelist - Excommunicatie - Exegese - Exodus - Exorcisme - Ezau - Ezechiël - Ezra

F

Farao - Fátima - Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten - Feministische theologie - Feniciërs - Figuren in de Bijbel - Filémon (brief) - Filioque - Filokalia - Filippenzen (brief) - De vijf punten van het Calvinisme - Formulieren van enigheid - Franciscus van Assisi - Frater - Fundamentalisme

G

Gabriël - Galaten - Galaten (brief) - Galilea - Gaven van de Heilige Geest - Gebed - Gebedsgenezing - Jacobine Geel - Johannes Geelkerken - Met de Geest vervuld - Geloof - Geloofsafval - Geloofsbelijdenis van Nicea - Gemeente - Genade - Genesis - Gereformeerd - Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) - Gereformeerde Bond - Gereformeerde Dogmatiek - Gereformeerde Gemeenten - Gereformeerde Gemeenten in Nederland - Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) - Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband - Gereformeerde Kerken in Nederland - De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) - Gereformeerde Kerken onder het Kruis - Gereformeerde Kerken vrijgemaakt - Gereformeerden in Nederland - Geschiedenis van het christendom - Gethsemane - Getijde (gebed) - Glossolalie - Gnosis - Gnosticisme - Gnostiek - God - Goddelijke inspiratie - Godslamp - God's Pleasure - Goed en kwaad - Goede Vrijdag - Golgotha - Goliath - Gomaristen - Gommarus van Lier - Franciscus Gomarus - Gospel - Goud, wierook en mirre - Cornelis Graafland - Billy Graham - Ruth Graham - Gregoriaanse muziek - Grieks-Orthodoxe Kerk - Guillaume Groen van Prinsterer - Groninger Godgeleerden - Groot Schisma - Geert Groote - Grote Verdrukking

H

Habakuk - Habijt - Hagar - Haggai - Hallel - Handelingen van de Apostelen - Maarten 't Hart - (brief aan de) Hebreeën - Hebreeuws - Johannes de Heer - Heidelbergse Catechismus - Heiden - Heiland - Heilig Avondmaal - Heilig Hart - Heilig Hartbeeld- Heiligdomsvaart - Heilige der Heiligen - Heilige Geest - Heilige - Heilshistorie - Heilsfeit - Hel - Hemel - Hemelvaartsdag - Hendrik VIII - Herodes I - Herodes Agrippa I - Herodes Antipas - Hersteld Apostolische Zendingkerk - Hersteld Hervormde Kerk - Hervormd - Hervorming - Hervormingsdag - Heterodoxie - Cees den Heyer - Hiëronymus - Benny Hinn - Ben Hoekendijk - Petrus Hofstede de Groot - Hogepriester - Homilie - Hoofdaltaar - Hoofdzonde - Hooglied - De Hoop ggz - Hosea - Hostie - Huwelijk - Hymne

I

Ichthus (studentenvereniging) - Ichthus (symbool) - Icoon (schilderkunst) - Idioritmisch kloosterleven Inquisitie - Inquisitie (Spaanse) - INRI - Institutie - Intelligent design - Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) - Irenaeus - Ismaël - Israël - Israëlieten - Isaak

J

Jafet - Jakob - Jakobus (brief) - Jakobus de Mindere - Jansenisme - Jeanne d'Arc - Jehovah's getuigen - Jeremia - Jericho - Jeruzalem - Jesaja - Jesus (film) - Jesus Christ Superstar - Jeugd met een Opdracht - Jeugdkerk - Jezuïet - Jezus buiten het christendom - Jezus Christus - JHWH - Job - Joden - Jodendom - Jodendom (christelijke visies op het jodendom) - Jodendom (joodse visies op het christendom) - Joël - Johannes (apostel) - Johannes (evangelie) - Eerste brief van Johannes - Tweede brief van Johannes - Derde brief van Johannes - Johannes de Doper - Johannes-Passion (J.S. Bach) - Johan Maasbach - Jom Kipoer - Jona - Jongerenbijbel - Jordaan (rivier) - Jozef (aartsvader) - Jozef van Nazareth - Jozua - Bijbelboek Jozua - Judas (brief) - Judas (apocrief evangelie) - Judas Iskariot - Judas Taddeüs - Judith

K

Kaïn - Kanaän - Immanuel Kant - Kanunnik (seculier en regulier) - Kapelaan - Kardinaal - Kardinaalscollege - Karmelgebergte - Katharen - Katharinaklooster - Katheder - Kathedraal - Kathedraal van Chartres - Kathedraal van Laon - Katholicisme - Katholiek Apostolische Kerk - Katholieke Radio Omroep (KRO) - Katholieke Volkspartij (KVP) - Kazuifel - Thomas a Kempis - Kelkgerei - Kelklepeltje - Keltisch christendom - Kelkvelum - Kerk (gebouw) - Kerk (geloofsgemeenschap) - Kerk (instituut) - Kerk van Ierland - Kerkelijke denominatie - Kerkgenootschap - Kerkgeschiedenis - Kerkorde - Kerkorgel - Kerkprovincie - Kerkscheuring - Kerstavond - Kerstboom - Gerrit Hendrik Kersten - Kerstening - Kerstmis - Ketter - Ketterij - Søren Kierkegaard - Kinderbijbel - Martin Luther King - Klaagliederen - Klooster - Kloosterorde - Kloosterregel - Kloosterwezen - Kluizenarij - Andries Knevel - Hermann Friedrich Kohlbrugge - Kolossenzen (brief) - 1 Koningen - 2 Koningen - Koninkrijk van God - Kontekstueel - Koor - Koorgestoelte - Koorhek - Koorkap - Koptisch-Orthodoxe Kerk - Koptisch-Katholieke Kerk - Korinte - Korintiërs (eerste brief) - Korintiërs (tweede brief) - Koster - Kovel - Kracht van Omhoog - Reender Kranenborg - Kritiek op het christendom - 1 Kronieken - 2 Kronieken - Kruis (christendom) - Kruishout - Kruisiging - Kruisteken - Kruistocht - Kruisweg (religie) - Harry Kuitert - Abraham Kuyper

L

Het Laatste Avondmaal (Bijbel) - Het Laatste Avondmaal (schilderij) - Laatste heilige sacramenten - Laatste Oordeel - Lagere wijdingen - Het Lam Gods - Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging - Lea - Lector - Ledeboeriaanse Gemeenten - Leek (christendom) - Legenda Aurea Leger des Heils - Lekenpriester - Leviticus - C.S. Lewis - Lichaam - Lijkwade van Turijn - Carel ter Linden - Nico ter Linden - Linus - Liturgie - Liturgische kleuren - Liturgisch vaatwerk - John Locke - Lourdes - Ignatius van Loyola - Lucas (evangelie) - Lucifer (Satan) - Maarten Luther - Lutheranisme - Luthereik

M

Maagd - Maagdelijke geboorte - Madonna - Catrinus Mak - Maleachi (boek) - Maleachi (profeet) - Marcus (evangelie) - Mark Schultz - Maria - Maria (moeder Jezus) - Maria Boodschap - Maria Hemelvaart - Maria Lichtmis - Maria Magdalena - Martelaar - Martinikerk (Groningen) - Matteüs (evangelie) - Matthäus Passion - Mauritius - Alister McGrath - Meditatie - Medjugorje - Anne van der Meiden - Mennonieten - Menno Simons - Messias - Messiasbelijdende Joden - Methodisten - Metropoliet - Metten - Bruce Metzger - Micha - Mijter - Mirjam - Mis - Kornelis Heiko Miskotte - Missie - Moderne theologie - Modernisme - Monica (heilige) - Monnik - Monotheïsme - Monstrans - Dwight L. Moody - Boek van Mormon - Mormonen - Mozes - Tiny Muskens - Johan Maasbach - David Maasbach

N

Naamdag - Nag Hammadigeschriften - Nahum - Navigators Studentenverenigingen - Nazarener - Nazareth - Jezus van Nazareth - Nazireeër - Nederduits Gereformeerde Kerk - Nederlands Bijbelgenootschap - Nederlands Gereformeerde Kerken - Nederlandse Bisschoppenconferentie - Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging (NCRV) - Nederlandse geloofsbelijdenis - Nederlandse Hervormde Kerk - Watchman Nee - Nehemia - Oswald von Nell-Breuning - Nieuwe Bijbelvertaling - Nieuwe hemel en aarde - Nieuwe Testament - Nieuwe Vrijgemaakte Kerken - Noach - Norbertus - Normen en waarden - Nuestra Señora de la Asunción - Numeri - Nuntius

O

Obadja - Willem van Ockham - Occultisme - Oecumene - Oliesel - Onbevlekte ontvangenis - Onderpastoor - Online Bijbel - Onreine geest - Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Onze Vader - Huub Oosterhuis - Oosters christendom - Oosters-katholieke kerken - Oosters-orthodoxe kerken - Open Doors - Openbaring - Openbaring van Johannes - Opname van de gemeente - Opstanding - Opwekking - Oriëntaals-orthodoxe kerken - Orthodox - Orthodox-protestantisme - Thomas Lee Osborn - Ostensorium - Oud-Gereformeerde Gemeenten - Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland - Oude Testament - Oudkatholieke Kerk - Willem Ouweneel - Over de navolging van Christus

P

Paas- en Pinksterdatum - Paasei - Paasfeest - Paaslam - Paaszaterdag - Palla - Palmzondag - Paradijs - Parament - Parochie - Parochievicaris - Blaise Pascal - Pasen - Passiemuziek - Passiespel - The Passion of the Christ - Jan Sjoerd Pasterkamp - Pastoor - Pastor - Pastoraal werker - Pateen - Patrologie - Paulus - Paulus (brieven) - Paulus (auteurschap brieven) - Paus - Pelagius - Pentateuch - Pesach - Petrus - Petrus (eerste brief) - Petrus (tweede brief) - Cees van Peursen - Allard Pierson - Piëtisme - Pileolus - Pinksterbeweging - Pinksteren - Pinksterfeest - Gerrit Polman - Polycarpus van Smyrna - Polycarpus I van Byzantium - Pontificalia - Pontius Pilatus - Pope - Postmodernisme - Predestinatie - Predikant - Prediker (Bijbelboek) - Prediker (woordverkondiger) - Preek - Prelaat - Prelatuur - Priester - Priesterbroederschap van Sint Petrus - Priesterbroederschap Sint Pius X - Priesterkoor - Derek Prince - Processie - Profeet - Profeteren - Protestant - Protestantisme - Protestantse Kerk in Nederland (PKN) - Psalmen (Bijbelboek) - Jos Punt - Purificatorium - Pyxis

Q

Gilles Quispel

R

Rafaël Nederland - Reformatie - Reformatorische Politieke Federatie (RFP) - Relikwie - Relikwieën van het Heilige Kruis - Remonstranten - Remonstrantse Broederschap - Het Réveil - Cliff Richard - Richteren - Herman Ridderbos - Jan Ridderbos - Evan Roberts - Oral Roberts - Romeinen (brief) - Romeinse Rijk - Rooms-Katholieke Kerk - Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) - André Rouvoet - Rozenkrans - Arnold van Ruler - Klaas Runia - Ruth (Bijbelboek) - Ruth (Bijbelpersoon)

S

Sabbat - Sacrament - Sacramentalia - Sacristie - Sacristiecredens - Salomo - Samaritanen - Samen op Weg-proces - 1 Samuel - 2 Samuel - Sara - Satan - Scheiding van kerk en staat - Schepping - Scheppingsverhaal (Genesis) - Klaas Schilder - Schisma - Friedrich Schleiermacher - Scholastiek - Arthur Schopenhauer - Schreeuw om Leven - Schriftkritiek - Schuilkerk - Robert H. Schuller - Albert Schweitzer - Duns Scotus - Secularisatie - Sederavond - Sedes Sapientiae - Sem - Semieten - Septuaginta - Albert Servaes - Servatius van Maastricht - Seksualiteit in de vroegchristelijke kerk - William J. Seymour - Simeon van Jeruzalem - Ad Simonis - Sint-Christoffel - Sint Helena (heilige) - Sint Hiëronymus - Sint Nicolaas - Sint-Pieterskerk - Sint Sebastiaan - Sint-Valentijn - Sion - Slang - Joseph Smith - Michael W. Smith Adrian Snell - Sodom en Gomorra - Sola fide - Sola gratia - Sola scriptura - Soli Deo - Solideo - Solus Christus - Dorothee Sölle - Willem van 't Spijker - Spiritualisme - Spreuken - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) - Twaalf stammen van Israël - Statenvertaling - Rudolf Steiner - Stevenisten - Stille Zaterdag - Stola - Hans Stolp - Superplie - Synode - Synode van Assen - Synode van Clermont - Synode van Dordrecht - Synode van Sutri - Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië

T

10/40 Raam - Tabernakel - Communauté de Taizé - Tale Kanaäns - Talent (geld) - Talmoed - Tanchelm - Tear (Fund) - Tekstkritiek - Joodse Tempel - Tempelberg - Tenach - Testament - Nieuwe Testament - Oude Testament - Thailand Bible Society - Theïsme - Theïstisch evolutionisme - Lijst van theologen - Theologie - Moeder Theresa - Tessalonicenzen (eerste brief) - Tessalonicenzen (tweede brief) - Carsten Peter Thiede - Thomas - Thomas (evangelie) - Thomas van Aquino - Thora - Tiara - Tien geboden - Timoteüs (eerste brief) - Timoteüs (tweede brief) - Tintinnabulum - Titus (brief) - Tobit - Toga - Tongen (spreken in) - Toren van Babel - Toronto Blessing - Transsubstantiatie - Trinitatis - Abraham Trommius - Tuin van Eden - Tuniek - Tweede Vaticaans Concilie - Twee-naturenleer

U

Uittocht uit Egypte - Uitverkiezing - Uitverkorene

V

Vagevuur - Vasten - Vastentijd - Vaticaan - Eerste Vaticaans Concilie - Tweede Vaticaans Concilie - Arie van der Veer - Jan Hendrik Velema - Verbondsleer - Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten - Vereniging van Gereformeerde Studenten - Vergadering van gelovigen - Vergeving - Johannes Verkuyl - Verlossing - Etienne Vermeersch - Heilige Veronica - Verrijzenis - Verzoeningsleer - Victory Outreach - Tom Viezee - Vineyard-beweging - Willem Visser 't Hooft - vloek (krachtterm) - Vloek (onheilsbezwering) - Vloekverbod (Nederland) - Gisbertus Voetius - Volksdevotie - Voorganger - Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland - Vormsel - Vrede - Vrije Bijbelonderzoekers - Vrije Evangelische Gemeenten - Vrijzinnig-protestantisme - Vrijzinnigheid - Vulgaat

W

Jacqueline E. van der Waals - De Waarheidsvriend - Ware kerk - Wagenwiel - Wedergeboorte - Wederkomst - Weesgegroet - Weihnachtsoratorium - Wereldraad van Kerken - Wierook - Herman Wiersinga - Wijding - De wijsheid van Jezus Sirach - Wijzen uit het Oosten - Wilde Ganzen - Johannes Willebrands - Willibrordvertaling - John Wimber - Witte Donderdag - Woord (van God) - WOW Hits - Geert Aeilco Wumkes - John Wyclif

Y

Youth for Christ

Z

666 - Zacharia - Zaligverklaring - Zebedeüs - Zefanja - Zegen - Zending - Zending op Soemba - Zeven deugden - Zevendedagsadventisten - Ziel - Zijaltaar - Nikolaus von Zinzendorf - Zion - Zondagsschool - Zonde - Zondeval - Zondvloed - Huldrych Zwingli