Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Metropoliet

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Metropoliet is in de Katholieke Kerk en oosters-orthodoxe kerken de titel van een kerkvader die aan het hoofd staat van een kerkprovincie of metropool. Oorspronkelijk was het gereserveerd voor bisschoppen die zetelden in een provinciehoofdstad of metropool.

Katholieke Kerk

Bestand:The Pallium.svg
Pallium

In het katholieke canoniek recht is deze titel gereserveerd voor de aartsbisschop die aan het hoofd staat van een kerkprovincie. Alleen een metropoliet draagt naast de pontificalia ook het pallium, voor zover hij in zijn eigen ambtsgebied verblijft.

België bestaat uit één kerkprovincie met kardinaal Jozef De Kesel aan het hoofd. Ook Nederland is één kerkprovincie met kardinaal Wim Eijk aan het hoofd. Grotere landen zijn vaker in meerdere metropolitane zetels onderverdeeld: zo telt Duitsland zeven kerkprovincies.

Alle metropolieten zijn aartsbisschoppen, maar niet alle aartsbisschoppen zijn metropolieten. Zo is bijvoorbeeld de aartsbisschop van het aartsbisdom Lucca wel aartsbisschop, doch geen metropoliet, omdat hij wel een aartsbisdom bestuurt, maar niet aan het hoofd staat van een kerkprovincie.

Bevoegdheden

De autoriteit van de metropoliet over de suffragane bisschoppen is vrij beperkt en wordt omschreven in artikel 436 van het Kerkelijk Wetboek.[1] De metropoliet dient de erover te waken dat het geloof in zijn kerkprovincie bewaard wordt en de kerkelijke discipline er gehandhaafd wordt. Hij dient de paus over mogelijke misbruiken hieromtrent te informeren. Hij kan in samenspraak met en na goedkeuring van de paus een visitatie doorvoeren in zijn suffragaanbisdommen indien de suffragane bisschop de visitatie verwaarloosd zou hebben en hij kan een bisschoppelijk administrator aanstellen in een suffragaan bisdom indien niet binnen acht dagen voorzien is in een vacature. De metropoliet komt geen enkele andere bestuursmacht toe. Hij kan wel in alle kerken van de kerkprovincie gewijde handelingen verrichten zoals een bisschop in zijn eigen bisdom. Indien het de kathedrale kerk van een suffragaan bisdom betreft moet hij wel eerst de bisschop hierover verwittigen.

Orthodoxe Kerk

In de Griekse traditie is een aartsbisschop hoger dan metropoliet en wordt de primaat van een lokale kerk beneden de rang van patriarch als aartsbisschop aangeduid. In de Russische traditie en de Roemeense traditie is een metropoliet hoger dan aartsbisschop.

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow