Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Punt (teken)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Leestekens

aanhalingstekens ( ", ‘ ’, “ ”, „ ” )
afbreekteken ( - )
apostrof ( ', )
beletselteken ( , ... )
dubbelepunt ( : )
gedachtestreepje ( , )
guillemets ( « » )
haakjes ( ( ), [ ], { }, < > )
komma ( , )
koppelteken ( - )
omgekeerd uitroepteken ( ¡ )
omgekeerd vraagteken ( ¿ )
punt ( . )
puntkomma ( ; )
schuine streep/schrap/slash ( / )
uitroepteken ( ! )
vraagteken ( ? )
weglatingsstreepje ( - )

Woordscheiding

spaties ( ) () ()
interpunct ( · )

Algemene typografie

ampersand ( & )
apenstaartje/at ( @ )
asterisk ( * )
backslash ( \ )
bullet ( )
caret/dakje ( ^ )
emoticons ( :-) )
graad ( ° )
kardinaalteken ( # )
isgelijkteken (=)
munteenheid ( ¤, ¢, $, , £, ¥, )
obelisk ( , )
paragraafsymbool ( § )
alineateken ( )
prime ( )
procent ( % )
promille ( )
tilde ( ~ )
trema ( ¨ )
umlaut ( ¨ )
laag streepje/underscore ( _ )
verticaal/pipe/gebroken streep ( |, ¦ )

Ongebruikelijke typografie

asterisme ( )
lozenge ( )
interrobang ( )
ironieteken
referentieteken ( )
sarcasmeteken

Een punt is een leesteken dat zowel in de taal, wiskunde en informatica wordt gebruikt.

Typografie

· <small> midpunt
· midpunt
· midpunt vet
<small> bullet
bullet
bullet vet
. <small> punt
. punt
. punt vet

Taal

In de taal plaatst men een punt aan het einde van een zin om duidelijk te maken dat de zin is afgelopen. Bij een punt is het gebruikelijk om even te wachten alvorens de volgende zin te lezen.

Een punt wordt gevolgd door een spatie, waarna de volgende zin begint met een hoofdletter.

Zonder punten en hoofdletters (aan het begin van een zin) wordt een tekst moeilijk leesbaar:

op een zonnige zomerdag kocht een man uit Egypte een kameel de kameel had twee grote bulten op zijn rug en vier poten een groot huis, twee vrouwen, een mooie auto en een hotel was het eigendom van de man uit Egypte in Nederland regent het wel eens, maar in de woestijn is het heel droog

Met punten en hoofdletters ziet de tekst er als volgt uit:

Op een zonnige zomerdag kocht een man uit Egypte een kameel. De kameel had twee grote bulten op zijn rug en vier poten. Een groot huis, twee vrouwen, een mooie auto en een hotel was het eigendom van de man uit Egypte. In Nederland regent het wel eens, maar in de woestijn is het heel droog.

Een of meer punten worden ook gebruikt in afkortingen (dat wil zeggen; a.h.w.; bv.) of om het eind van een afkorting te markeren (ds.; mr.; drs.). Na zo'n punt wordt geen hoofdletter gebruikt in het volgende woord, tenzij dit het eerste woord van de volgende zin is. Na een afkortingspunt komt geen extra punt om het einde van de zin aan te duiden.

Aan het eind van een titel (niet persoonsaanduidend bedoeld, dus van een artikel, hoofdstuk, paragraaf, etc.) of tussenkopje staat nooit een einderegelpunt, zelfs niet als het om een zin gaat.

Wiskunde

In de wiskunde wordt de punt in het Nederlands gebruikt bij grote getallen, om elk drietal van cijfers van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld als volgt:

1.000.000
1.234,56

De komma wordt in het laatste voorbeeld als decimaalteken gebruikt. In de Engelstalige notatie wordt de punt juist gebruikt als decimaalteken en schrijft men 1,234.56.

Informatica

In de informatica wordt de punt vaak gebruikt om dingen van elkaar te scheiden, zoals in URL's, bijvoorbeeld: nl.wikipedia.org.

Ook wordt de punt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende typen bestanden op een computersysteem. Bij het besturingssysteem Windows komt er na de laatste punt de extensie, bijvoorbeeld: wikipedia.artikel_23.txt (txt is hier de extensie).

Bij UNIX-achtige besturingssytemen is het niet nodig extensies op te geven om typen bestanden van elkaar te onderscheiden, daarentegen kunnen bestanden verborgen worden door een punt aan het begin van de bestandsnaam te zetten.