Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Hogeschool

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een hogeschool is een onderwijsinstelling voor niet-universitair hoger onderwijs.

Nederland en België

Het type onderwijs dat in een hogeschool wordt georganiseerd is in Nederland en België verschillend.

In Nederland is een hogeschool een school voor uitsluitend hoger beroepsonderwijs. Vanouds waren de termen "hogeschool" en "universiteit" min of meer inwisselbaar: tot in de negentiende eeuw werd de Universiteit Leiden aangeduid als de "Hogeschool te Leiden". Tot halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw was de naam "hogeschool" voorbehouden aan instellingen voor hoger onderwijs die op universitair niveau functioneerden, maar niet het (volledige) aanbod van de "klassieke", brede universiteiten hadden. Zij waren doorgaans gespecialiseerd in een bepaald vakgebied (technische hogeschool, landbouwhogeschool, economische hogeschool). Daarna werden deze instellingen "universiteit" genoemd, en kwam de term "hogeschool" in zwang voor instellingen voor hoger beroepsonderwijs.

In Vlaanderen is een hogeschool een school voor alle vormen van hoger onderwijs buiten de universiteit.

Onderzoek

Vanaf ca. 2001 verrichten de Nederlandse hogescholen naast onderwijs ook - in beperkte mate - onderzoek. Het betreft praktijkgericht onderzoek dat zich onderscheidt van het meer fundamentele onderzoek dat aan de universiteiten wordt uitgevoerd. Het onderzoek dat aan een hogeschool wordt uitgevoerd staat onder leiding van een lector.

Overzicht Nederlandse hogescholen

Hoofdartikel.png Lijst van hogeronderwijsinstellingen in Nederland

Een hogeschool is in Nederland toegankelijk wanneer men minimaal een MBO- of Havo-diploma in het bezit heeft.

Hogescholen in Nederland kunnen worden erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een hogeschool kan 'bekostigd' of 'aangewezen' zijn. In het eerste geval ontvangt de hogeschool financiering van de overheid, voor de andere houdt de registratie slechts erkenning in. De lijst met bekostigde hogescholen is als bijlage opgenomen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Alle erkende opleidingen dienen volgens de WHW geregistreerd te staan in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Hierbij wordt aangegeven of de opleiding 'bekostigd' of 'aangewezen' is. Er is een verschil tussen de status van de hogeschool en de opleiding. Het is daarom mogelijk dat een aangewezen opleiding geregistreerd staat bij een bekostigde hogeschool.

Alle bekostigde hogescholen zijn lid van de HBO-raad, de vereniging van hogescholen in Nederland.

Door de Nederlandse overheid bekostigde hogescholen

Door de overheid erkende ("aangewezen") maar niet bekostigde hogescholen

Door de overheid niet erkende en niet bekostigde hogeschool

Overzicht Belgische hogescholen

Hoofdartikel.png Zie ook: Lijst van hogeronderwijsinstellingen in België

Nederlandstalige hogescholen

Hieronder staan alle 22 hogescholen in Vlaanderen die zijn lid van VLHORA (de Vlaamse Hogescholenraad) of erkend zijn bij de Vlaamse overheid (Departement Onderwijs) als hogeschool:

Hogescholen van de Vlaamse overheid:

Hogescholen van provinciale overheden:

Katholieke hogescholen:

Veel van de bovenstaande hogescholen zijn in 1995-1996 ontstaan door fusie en samenvoeging van voorheen een veel groter aantal afzonderlijke hogescholen, zoals conservatoria, normaalscholen, verpleegstersscholen, scholen voor industrieel ingenieurs, tolken, handelshogescholen, sociale hogescholen, technische hogescholen, landbouwhogescholen, etc.

Een nieuwe herschikking van het hoger onderwijs-landschap in Vlaanderen kondigt zich aan vanaf 2010-2011. Vanaf 2012-2013worden de Master-opleidingen aan de hogeschool immers overgedragen aan de universiteit van de associatie waartoe de hogeschool behoort. Daardoor worden sommige hogescholen te klein, en zoeken ze een fusie-partner. Zo ontmoetten de "katholieke hogeschool Mechelen" en de "Lessiushogeschool" elkaar reeds. Ook tussen Artesishogeschool Antwerpen en Plantijnhogeschool Antwerpen startten in maart 2011 fusiegesprekken. Tegelijk moedigt het subsidie-beleid de afbouw aan van "dubbels" in de opleidingen die (geografisch) dicht bij elkaar liggen. Ook de interne staatshervorming van de Vlaamse Regering duwt in dezelfde richting, aangezien die aandringt op het terugschroeven van de (onderwijs-)bevoegdheid van de provincies.

Franstalige hogescholen

Duitstalige hogescholen

België telt ook een Duitstalige hogeschool.

Anderstalige hogescholen

Enkele hogescholen in het Vlaamse en Brusselse landsgedeelte worden niet erkend door de overheid, doch bieden op zowel bachelor- als masterniveau opleidingen aan die voornamelijk in het Engels doorgaan.

Engelstalige landen

Een Nederlandse of Vlaamse Hogeschool is min of meer een instelling die te vergelijken is met wat een college genoemd wordt in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Verenigde Staten.

Een dergelijk college is een instituut voor hoger onderwijs dat geaccrediteerd is om academische graden te verlenen.

Onder de term college worden uiteenlopende onderwijsniveaus gerubriceerd. Zo kan het gaan om een liberal arts college voor academisch onderwijs aan een universiteit als Harvard, maar ook om een community college voor beroepsonderwijs en praktisch gerichte opleidingen.

Een high school in de Verenigde Staten is iets anders dan een hogeschool. Hier gaat het om een onderwijsinstelling voor secundair onderwijs.

Duitsland

In Duitsland is Hochschule de verzamelnaam voor Universitäten en Fachhochschulen. Naar een universiteit mag men normaliter alleen met een Abitur, het diploma van een Gymnasium (ook te krijgen op een Gesamtschule). Een Fachhochschule (FH) is wat in het Engels university of applied science heet: een hogere school met meer op de praktijk gerichte studies. Voor toelating tot een FH is de Fachhochschulreife nodig.

Een Technische Hochschule heeft een universitair niveau, maar de meeste van deze instellingen zijn inmiddels naar Technische Universität hernoemd.

Oostenrijk

Oostenrijk kent naast universiteiten een stelsel van Fachhochschulen voor niet-universitair toegepast hoger onderwijs.

Zwitserland

Naast verschillende universiteiten heeft Zwitserland twee "hogescholen" op universitair niveau: de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich en de École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Andere Hochschulen zijn Fachhochschulen die niet-universitair toegepast hoger onderwijs bieden.

Externe links