Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Trinitarian Bible Society

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Trinitarian Bible Society (het ’Trinitarische Bijbelgenootschap’) is een in 1831 gesticht Brits Bijbelgenootschap.

Geschiedenis

De Trinitarian Bible Society scheidde zich af van de British and Foreign Bible Society (Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap) uit 1804, wegens twee strijdpunten:

 • Het opnemen van de apocriefe boeken in een aantal bijbeluitgaven die in Europa werden gepubliceerd.
 • Het accepteren van aanhangers van het unitarisme in functies in het genootschap en de weigering van de British and Foreign Bible Society om openbare vergaderingen met gebed te openen.

De strijdpunten kwamen aan het licht gedurende de jaarvergadering van mei 1831. De leden stemden zes tegen één om het oecumenische status quo te behouden. Op 7 december 1831 kwamen meer dan tweeduizend mensen samen in Exeter Hall in Londen om de Trinitarian Bible Society te stichten, die expliciet het trinitarische standpunt zou verdedigen en de apocriefe boeken zou verwerpen.

De TBS heeft afdelingen over de hele wereld.

Doel

Het Bijbelgenootschap heeft zich als doel gesteld Gods heerlijkheid en de redding van de mensen te bevorderen door zowel thuis als in het buitenland, afhankelijk van de Goddelijke zegen, de Heilige Schriften in omloop te brengen, die door inspiratie van God gegeven zijn en die de mensen wijs kunnen maken tot redding door geloof in Jezus Christus.[1]

King James Only

De Trinitarian Bible Society werpt zich op als verdediger van ’King James’ of ’Authorized Version’, een Engelse bijbelvertaling uit 1611. De stichting wordt daardoor geassocieerd met de King-James-Only Movement.

De stichting verklaart hierover zelf: De Trinitarian Bible Society gelooft niet dat de Authorized Version een volmaakte vertaling is, alleen dat het de beste ter beschikking staande vertaling is in de Engelse taal.[2] De TBS verwerpt ook de New King James Version.[3]

Anders dan sommige andere verdedigers van de King James Version, zegt de Trinitarian Bible Society: „De bovennatuurlijke kracht die betrokken was in het proces van inspiratie en in het resultaat van inspiratie, werd enkel uitgeoefend in de originele vervaardiging van de zesenzestig canonieke boeken van de Bijbel (2 Petrus 1:20-21; 2 Petrus 3:15-16).”[4]

„Vertalingen uit de originele talen moeten ook als het geschreven Woord van God worden beschouwd inzoverre deze vertalingen nauwkeurig met betrekking tot de vorm en de inhoud van het origineel.”[5]

„Vertalingen die gemaakt werden sinds de tijd van het Nieuwe Testament moeten woorden gebruiken die door ongeïnsipreerde mannen worden gebruikt om Gods woorden te vertalen. Om die reden kan geen vertaling van Gods Woord een absolute of definitieve status hebben. Uiteindelijk moet men altijd beroep doen op de originele talen, in de traditionele Hebreeuwse en Griekse teksten.”[6]

Aanhang

De TBS heeft veel aanhang onder de leden van de Associated Presbyterian Churches, Free Church of Scotland, Free Church of Scotland (Continuing), Free Presbyterian Church of Ulster, Free Presbyterian Church of Scotland, Reformed Presbyterian Church of Ireland, Reformed Presbyterian Church of Scotland en de Strict Baptists. De TBS telt ook leden onder de Church of England en de Church of Scotland.

In samenwerking met de vergelijkbare Nederlandse Gereformeerde Bijbelstichting worden bijbels over de gehele wereld verspreid, in gevangenissen, onder dictaturen, enzovoort.

Voorzitters

Publicaties

De TBS geeft alleen bijbels uit waarvan zij oordelen dat dit „ongecorrumpeerde” bijbels zijn, dat wil zeggen bijbels waarvan het Oude Testament is gebaseerd op de Hebreeuwse Masoretische Tekst en het Nieuwe Testament is gebaseerd op de Textus Receptus. Dit komt erop neer dat voor het Verenigd Koninkrijk en de Engelssprekende wereld alleen de King James Version (KJV) de toets der kritiek kan doorstaan. Het is opvallend dat het genootschap ook ’geüpdatete’ versies van de KJV, zoals de 21st Century King James Version en de New King James Version (NKJV) afwijst, hoewel ook deze modernere versies van de KJV gebaseerd zijn op de Masoretische Tekst en de Textus Receptus.

Volgens dezelfde criteria geeft de TBS ook anderstalige bijbels uit. Voor de Nederlandssprekende wereld betekent dit een uitgave van de Statenvertaling, voor de Duitssprekenden de Lutherbijbel en voor de Spaanstaligen de Reina-Valera Bijbel.[8]

Daarnaast zorgt de TBS voor bijbeluitgaven in de grondtalen, waaronder de Textus Receptus-uitgave van Scrivener en de Masoretische Tekst.

Jaarlijks laat de TBS circa 660.000 bijbels drukken: 300.000 in de King James-vertaling en ongeveer evenveel in andere talen. Hoeveel bijbels er sinds de oprichting van de organisatie in 1831 zijn gedrukt, is niet meer na te gaan. De TBS heeft inmiddels ook afdelingen in Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië.

Naast bijbels geeft de TBS ook christelijke lectuur uit vanuit een historisch gereformeerd perspectief, traktaten, kalenders, spelletjes en geeft het een maandblad uit, genaamd The Quarterly Record.[9]

Website

Noten en verwijzingen

 1. º [eigen vertaling, originele tekst:] to promote the Glory of God and the salvation of men by circulating, both at home and abroad, in dependence on the Divine blessing, the Holy Scriptures, which are given by inspiration of God and are able to make men wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.—Trinitarian Bible Society: History
 2. º [Eigen vertaling, originele tekst:] The Trinitarian Bible Society does not believe the Authorised Version to be a perfect translation, only that it is the best available translation in the English language.Quarterly Record n°578, p. 8, op de website van de Trinitarian Bible Society.
 3. º (en) What today’s Christian needs to know about the New King James Version op de website van de Trinitarian Bible Society
 4. º [Eigen vertaling; originele tekst:] „The supernatural power involved in the process of inspiration, and in the result of inspiration, was exerted only in the original production of the sixty-six Canonical books of the Bible (2 Peter 1:20-21; 2 Peter 3:15-16).”
 5. º [Eigen vertaling; originele tekst:] „Translations from the original languages are likewise to be considered the written Word of God in so far as these translations are accurate as to the form and content of the Original.”
 6. º [Eigen vertaling; originele tekst:] „Translations made since New Testament times must use words chosen by uninspired men to translate God’s words. For this reason no translation of the Word of God can have an absolute or definitive status. The final appeal must always be to the original languages, in the Traditional Hebrew and Greek texts.” —Statement of Doctrine of Holy Scripture
 7. º Andrew J. Brown, The Word of God among all Nations. A Brief History of the Trinitarian Bible Society 1831-1981, 1981, p. 143
 8. º (en) Catalogus 2011
 9. º (en) The Quarterly Record op de website van de Trinitarian Bible Society