Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow
Enkele statistieken over de belangrijkste uitgegeven publicaties

De Getuigen produceren en verspreiden Bijbelse boeken, brochures, folders, cd’s/mp3’s en dvd’s in zo’n 540 talen, waaronder braille en gebarentaal. In het eerste decennia van de 21e eeuw waren dat meer dan twintig miljard stuks.[1]

 • Het tijdschrift De Wachttoren, wordt in 185 talen uitgegeven en heeft een oplage van ruim 42 miljoen.[2]
 • Het tijdschrift Ontwaakt!, wordt in 84 talen uitgegeven en heeft een oplage van ruim 41 miljoen.[3]
Jehovah’s Getuigen hebben ook verschillende Bijbelvertalingen gedrukt of laten drukken.

Productie in de periode: 1998-2008[5]

dvd’s:       13.500.125
cd’s/mp3’s:     34.621.130
boeken:      458.230.708
brochures:     862.050.233
traktaten:    7.996.906.376
tijdschriften: 11.292.413.199
overig:      129.083.031
______________________________
totaal:     20.786.804.802

Het Wachttorengenootschap (verkort voor „Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap”) is een wettelijke corporatie van Jehovah's Getuigen, opgericht werd met als doel: „Uitgave en verspreiding van Bijbels, boeken, bladen en andere bijbel lectuur”.[6]

Namen

Het hoofdkantoor en de bijkantoren van het Wachttorengenootschap worden door Jehovah’s Getuigen Bethel genoemd. Degenen die op Bethel werken worden Bethelieten genoemd en zijn leden van een „religieuze orde die een gelofte van armoede hebben afgelegd.”[7]

Geschiedenis

Het Wachttorengenootschap werd in 1881 opgericht als Zion’s Watch Tower Society met William Henry Conley, een zakenman uit Pittsburg, als president en Charles Taze Russell als secretaris-penningmeester.[8] In de tijd die verstreek tussen het oprichten en inschrijven van het Genootschap en het verlenen van rechtspersoonlijkheid, verloor Conley kennelijk veel van zijn vertrouwen in Russell (zie zijn biografie) en staakte hij zijn donaties (grotendeels of volledig).[9] Toen het Genootschap rechtspersoonlijkheid werd verleend op 15 december 1884 had Conley zich geheel teruggetrokken uit de activiteiten van het Genootschap en had Russell de functie van president overgenomen. Omdat Russell de president was op het moment van verlenen van rechtspersoonlijkheid, wordt hij gewoonlijk als eerste president beschouwd.

In 1896 werd de naam van de corporatie officieel veranderd in Watch Tower Bible and Tract Society (WTBTS).

Van 1886 tot 1897 liet Charles Taze Russell traktaten, zijn boeken en het tijdschrijft De Wachttoren drukken bij de Tower Publishing Company, een firma waarvan hij de eigenaar was. In 1898 droeg Russell het eigendomsrecht op deze firma door een schenking over aan de Watch Tower Bible and Tract Society.[10]

Inmiddels waren er verschillende aandeelhouders, al was niet openbaar bekend wie deze aandelen hadden. Het bestuur van het Genootschap wordt sinds 1944 gevormd door 500 leden met gelijk stemrecht.[11] De leden komen jaarlijks bijeen; het verslag ervan verschijnt in De Wachttoren en bevat uitsluitend enkele goede berichten uit verschillende landen. Behalve het bedrag dat jaarlijks wordt uitgegeven om volletijdmedewerkers (bijkantoormedewerkers en volletijdpredikers) te ondersteunen, worden geen financiële gegevens openbaar gemaakt. Inzicht in de totale waarde van het omvangrijke onroerend goed of in de inkomsten en uitgaven wordt niet verstrekt.

Tot 1971 was (de bestuursraad van) het Wachttorengenootschap hetzelfde als het Besturend Lichaam van Jehovah’s getuigen.[12](Zie het artikel Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen.) Sindsdien begon men te begrijpen dat het Wachttorengenootschap en zijn bestuursraad een wettelijk orgaan zijn, en dat het Besturende Lichaam zelf, een groep leidinggevende ervaren mannen, hiermee niet verward moet worden. Dit verschil tussen de eigenlijke geestelijke leiding en het bestuur van een wettelijk orgaan werd dan ook steeds meer in de praktijk omgezet. Het Wachttorengenootschap zelf werd een als een religieuze orde functionerende uitgeverij die in de eerste plaats Bijbels en op de Bijbel gebaseerde lectuur uitgeeft, drukt en verspreidt. (Afhankelijk van de behoefte, mogelijkheid en plaatselijke wettelijke regelingen kan het plaatselijke bijkantoor van het Wachttorengenootschap andere functies hebben.)

Vroeger was de functie van het Genootschap voor Jehovah’s Getuigen als volgt:

Om de dingen echter in het juiste perspectief te houden, werd uiteengezet dat wanneer in De Wachttoren over „Het Genootschap” werd gesproken, dit geen betrekking had op louter een wettelijk instrument, maar op het lichaam van gezalfde christenen die dat wettelijke orgaan hadden gevormd en er gebruik van maakten. Deze uitdrukking had dus betrekking op de getrouwe en beleidvolle slaaf met zijn Besturende Lichaam.[13]

In het jaar 2000 besloten de leden van het Besturend Lichaam hun functie als bestuursraad van het Wachttorengenootschap aan anderen te delegeren, om zichzelf vanaf nu uitsluitend bezig te houden met geven en organiseren van verschillende vormen van Bijbels onderwijs.[14]

Sindsdien is de president (iemand die de wettelijke rol vervult van president van een society) steeds iemand die zelf geen lid is van het Besturend Lichaam.

De daaropolgende presidenten waren:

 • Don Adams 2003 -
 • Max H. Larson
 • (Intussen was Leon Weaver jr. president van het Wachttorengenootschap van New York)
 • Robert Ciranko; huidige president

In Nederland

In Nederland werd het Genootschap geregistreerd op 1 januari 1908. [15]

Vanaf 6 februari 1980 was het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap in Emmen actief als het kerkgenootschap van Jehovah's Getuigen,[16] tot 1 september 2011. De functie van kerkgenootschap wordt voortaan vervuld door de (reeds eerder opgerichte) stichting Christelijke Gemeente van Jehovah's Getuigen.[17] In België vond reeds in 1991 de naamswijziging plaats naar Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah – Christelijke gemeente van Jehovah’s Getuigen.[18]

Het verband tussen het Wachttorengenootschap en Jehovah’s Getuigen wordt in een notariële akte als volgt beschreven:

Jehovah’s Getuigen in Nederland worden voor wat betreft de inrichting en het bestuur van hun Kerkgenootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap; . . . Jehovah’s Getuigen kunnen plaatselijke afdelingen hebben, die als zelfstandige gemeenten functioneren.[19] Het bestuur van Jehovah’s Getuigen wordt gevormd door het Genootschap, bestaande uit een college and [sic] drie of meer bestuurders die door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen te Brooklyn, New York, zijn aangesteld.[20]

Organisaties

Rechtspersonen

 • Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania: de belangrijkste rechtspersoon die door de beweging wordt gebruikt om hun leerstellingen te verspreiden. Stemgerechtigden uit de gehele wereld komen jaarlijks samen en kiezen, of herkiezen, 7 directieleden (die zelf een medewerker uitkiezen die hun zaken waarneemt indien nodig). Zij kiezen ook de president van het Genootschap.[21] Andere rechtspersonen zijn:
 • Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.
 • International Bible Students Association: een vereniging in Londen die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor Britse aangelegenheden van Jehovah’s Getuigen[22]

Rechtspersonen in Nederland

 • Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap[23]: was tot 1 september 2011 de naam van het kerkgenootschap, dat zorg draagt voor Nederlandse aangelegenheden. Nu heet het kerkgenootschap Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen. In België is een gelijkwaardig rechtspersoon. Ook daar is de naam sinds 1991 Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah – Christelijke gemeente van Jehovah’s Getuigen.
 • Stichting Genootschap tot Verbreiding van het Evangelie[23]
 • Stichting Wereldwijde Educatieve Services[24][23]
 • Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland[23]

Los van deze landelijke rechtspersonen wordt voor de bouw en de exploitatie van iedere Koninkrijkszaal een plaatselijke stichting opgericht:

 • Stichting Bouw en Exploitatie Koninkrijkszaal (gevolgd door de plaats waar de Koninkrijkszaal staat)[23]

Fondsen

 • Koninkrijkszalenfonds: een fonds dat is opgebouwd uit giften en waarvan de middelen worden uitgeleend aan gemeenten om Koninkrijkszalen te bouwen of vergroten[25]
 • Rampenfonds: een fonds dat is opgebouwd uit giften en waarvan de middelen worden aangewend om Jehovah’s Getuigen te helpen die door een ramp zijn getroffen[26]

Presidenten

Foto President Periode Informatie
William Henry Conley 1881 - 1884 als oudste lid van de studiegroep werd hij president van de Zion’s Watch Tower Tract Society tot dit in 1884 wettelijk geregistreerd werd
Charles Taze Russell 1884 - 1916 Oprichter van het tijdschrift De Wachttoren en van de in 1884 wettelijk geregistreerde Zion’s Watch Tower Tract Society, (waarvan de naam in 1896 gewijzigd werd naar Watch Tower Bible and Tract Society); en oprichter van de International Bible Students Association (Bijbelonderzoekers)
Joseph Franklin Rutherford 1916 - 1942 Naamsverandering (1931) van Bijbelonderzoekers naar Jehovah's Getuigen
Nathan Homer Knorr 1942 - 1977 Begon met plaatselijke en internationale scholingsprogramma’s voor Jehovah’s getuigen en zendelingen. Voerde anonimiteit in van de auteurs van de publicaties.
Frederick William Franz 1977 - 1992 „De Theoloog”
Milton George Henschel 1992 - 2003 Vereenvoudigde de organisatie.

Statistieken

Aantal regionale kantoren (Bethelhuis genoemd): 89 (in 2015)[27]

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:
jw.org  Nederlandstalige website van Jehovah’s Getuigen en het Wachttorengenootschap

jw.org/nl/nieuws  Officiële Nederlandstalige nieuwswebsite (en)

jw.org/nl/news  Officiële Engelstalige nieuwswebsite (en)

rel=nofollow
rel=nofollow