Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Schriftstudiën

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
„Studies in the Scriptures”
(heruitgave van zes delen in één band)

De Schriftstudiën[1] (Engels: „Studies in the Scriptures”) is een zevendelige serie van bijbelverklarende werken.

De serie werd oorspronkelijk gepubliceerd als Millennial Dawn (Millennium dageraad). De eerste zes delen werden geschreven door Charles Taze Russell en vormen een belangrijke religieuze bron voor de Vrije Bijbelonderzoekers bij hun bijbelstudies. Deel zeven werd samengesteld door Clayton J. Woodworth en George H. Fisher, en als postuum werk van Russell gepresenteerd. Oorspronkelijk werd de serie uitgegeven door het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, het kerkgenootschap van Jehovah's Getuigen; bij de Jehovah's Getuigen wordt de serie sinds 1927 echter niet meer gebruikt,[2] omdat de opvattingen erin als achterhaald worden beschouwd.

Auteur en doel

Charles Taze Russell schreef de werken vooral om Bijbelonderzoekers bij hun bijbelstudie een inleiding en geschikt hulpmiddel te verschaffen. Aangezien de Bijbel niet in een woordenboekconcept is geschreven, heeft hij zijn Schriftstudiën zo opgezet, dat elk voor hem belangrijk thema van de bijbel in een hoofdstuk wordt weergegeven. Op deze wijze is het gezochte thema eenvoudig en snel te vinden. Een soortgelijke opzet is ook ten aanzien van bijbelverzen toegepast, daar in elk deel in een index is opgenomen en verwijst naar de pagina waarop het vers wordt verklaard.

Hoewel Russell ooit beweerde dat iemand die alleen de Bijbel las - en niet zijn Schriftstudiën - binnen twee jaar in de duisternis zou vertoeven,[3] beweren de Vrije Bijbelonderzoekers dat zij ver staan van het idee dat de Schriftstudiën de Bijbel zouden kunnen vervangen. Op een andere plaats verklaarde Russell dat hij „geen aanspraak op geestelijke superioriteit, nog op het bezit van bovennatuurlijke kracht, wijsheid of gezag maakt”. „Ook werden hem de waarheden niet door dromen of visioenen ingegeven, maar werden geleidelijk ontvouwen, door studie en gebed.” Hij bezag zijn werk als het bijeenbrengen van „waarheidsfragmenten” die gedurende lange tijd waren verstrooid en het beschikbaar stellen aan „de kinderen van God”. Dit deed Russell in 1886 toen hij met het publiceren van het eerste deel van de Schriftstudiën begon.

Delen en inhoud

In deze serie wordt het Goddelijk plan der eeuwen gedetailleerd, naar soort en karakter, thematisch behandeld. De serie bestaat uit de delen:

 1. Het Goddelijke plan der eeuwen (1886 ((nl) 1908): Dit deel heeft als doel het „Goddelijke plan” te verklaren. Het opent door de lezer het geloof in God te bevestigen en aan de bijbel als de Goddelijke openbaring.
 2. De tijd is nabij (1889): Biedt een volledige Bijbelse chronologie. Het behandelt het soort en de aard van terugkomst van de Heer, de zondige mens, de antichrist, het grootste jubeljaar voor de aarde en Christus koninkrijk.
 3. Uw koninkrijk kome (1891): Dit deel beschrijft de profetieën die op de „tijd van het einde“ en de oprichting van het millennium koninkrijk betrekking hebben, de voltooiing van de oogst en het herstel van Goddelijke gunst voor Israël. Vergeleken met de andere delen bevat dit deel het grootste aandeel piramidologische passages.
 4. De dag van oordeel (1897): Hierin wordt getoond, dat de ontbinding van het huidige samenstel van de dingen is begonnen, en dat alle voorgestelde bronnen voor vertrouwen en hulp waardeloos zijn, niet geschikt, om het voorspelde einde af te wentelen. Vele profetieën worden behandeld voor het eind van het huidige tijdperk.
 5. De verzoening van de mens met God (1899): Behandelt „het loskoopoffer”, een voor Vrije Bijbelonderzoekers en Jehovah’s Getuigen belangrijk thema, dat zij zelfs beschouwen als het centrale thema van de Christelijke leer, waar alle delen van het voornemen van Goddelijke gunst om draaien.
 6. De nieuwe schepping (1904): Behandelt het scheppingsverslag en de kerk [ekklesia] als Gods nieuwe schepping. Het beschouwt de voorrechten, plichten, gebruiken en hoop van de geroepenen en uitverkorenen leden van het lichaam van Christus.
 7. Het voltooide mysterie (1917): Behandelt de Bijbelboeken Ezechiël, Openbaring en Hooglied. Werd als postuum werk van Charles Taze Russell gepresenteerd, maar werd grotendeels samengesteld door Clayton J. Woodworth en George H. Fisher. Hoewel zij zich zouden hebben gebaseerd op de notities van Russell, wijkt het werk op veel onderdelen af van Russells gedachtegoed.
  De mening onder de Bijbelonderzoekers was verdeeld over dit boek. Onder de Bijbelonderzoekers die het Wachttorengenootschap in 1917 verlieten, aanvaardden de sommigen het boek. Anderen zagen dit net als een reden om het Wachttorengenootschap samen met de vier ontslagen directeurs te verlaten.
  Hoofdartikel.png de artikelen over The Finished Mystery en Scheuring van de Bijbelonderzoekers (1917)

Beschouwingswijze en theologie

De serie bevat veel directe citaten uit de Bijbel met daarbij behorende commentaren en verklaringen. Met betrekking tot de toepassing van deze methodiek wordt verwezen naar de manier waarop Jezus Christus de Schrift verklaarde. Hij deed dit door delen uit het Oude Testament te citeren en deze van aanvullende verklaringen te voorzien. Op soortgelijke wijze geven de Schriftstudiën commentaar op de gedachten en leer van van Jezus en de apostelen. Vele Vrije Bijbelonderzoekers twijfelen niet aan de betrouwbaarheid van de inhoud en beschouwen de inhoud volledig trouw en loyaal aan de Bijbel.

De serie Schriftstudiën is sterk eschatologisch van aard en gebruikt de term „eindtijd” en „het einde (van zelfbestuur) der tijden der heidenen” als synoniemen. Theologisch wordt nadrukkelijk gesteld dat de eindtijd ook een „oogsttijd” zou zijn. (Mattheüs 13:39 (NW)) In deze „oogst” zal de Heer tegenwoordig zijn als bijeenbrenger, waarbij „de tarwe van het onkruid wordt gescheiden”. Jezus Christus zal bij zijn parousia (de term wordt vertaald met tegenwoordigheid in plaats van komst) waarheden aan het licht brengen en „voedsel te rechter tijd” verschaffen. (Mattheüs 24:45-47 (NW)) Zo worden de „kinderen van God” gezegend met de onthulling van geestelijke dingen.

De Vrije Bijbelonderzoekers beklemtonen dat – net als Bijbelteksten in hun context bestudeerd moeten worden – ook de Schriftstudiën in onderling verband moeten worden gelezen. Indien passages uit de serie uit deze samenhang worden genomen, zal het tot misverstanden leiden zowel binnen als buiten de ekklesia.

Jehovah’s Getuigen

De Schriftstudiën (inclusief het zevende deel) worden door het Wachttorengenootschap van Jehovah’s Getuigen niet meer herdrukt en voor een groot deel als achterhaald beschouwd.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. º volgens de oude spelling. Index van Wachttorenpublicaties (2011) dx1986-2010-O
 2. º God’s Kingdom of a Thousand Years Has Approached, Watch Tower, Bible and Tract Society, New York, (1973): blz. 347
 3. º The Watchtower 10 september 1910, p. 298