Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Naturalisatie

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt.

Nederland

Wanneer een vreemdeling de Nederlandse nationaliteit - het Nederlanderschap - wil aannemen, dan dient hij of zij hiervoor een verzoek in te dienen. Dit dient te geschieden bij de gemeente waar de aanvrager woont.

Om voor naturalisatie in aanmerking te komen moet men:

  • vijf jaar onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden wonen of, indien men met een Nederlander is getrouwd (of een geregistreerd partner heeft, of op grond van de relatie een verblijfsvergunning heeft), drie jaar met die Nederlander hebben samengewoond;
  • het inburgeringsexamen hebben behaald, of het Nederlands kunnen beheersen (aan te tonen met een NT2 diploma: Nederlands als tweede taal of een met positief resultaat afgelegde Verkorte Vrijstellingstoets)[1]

Wie polygaam is zal eerst zo vaak moeten scheiden dat nog slechts één huwelijk overblijft.

Topsporters die voor belangrijke wedstrijden worden ingezet en wetenschappers die uitzonderlijk hebben gepresteerd kunnen voor een versnelde procedure in aanmerking komen. In bijzondere gevallen kan het kabinet besluiten de vreemdeling versneld een Nederlands paspoort te verstrekken (bij Koninklijk Besluit). Ook tot het koningshuis toetredende vreemdelingen kunnen versneld worden genaturaliseerd.

De IND beslist op de aanvraag en draagt de te naturaliseren persoon voor bij de Koningin, die bij Koninklijk Besluit het Nederlanderschap vaststelt.

Sinds 2008 is 15 december de Naturalisatiedag. Gemeenten organiseren door het jaar heen naturalisatieceremonies.

België

Het verwerven van de Belgische nationaliteit of tot Belg genaturaliseerd worden, wordt geregeld in het wetboek van de Belgische nationaliteit. Dit wetboek wordt uitgebreid behandeld in een ministeriële omzendbrief van 20 april 2000, uitgevaardigd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat voor deze materie bevoegd is.

Behalve de natuurlijke weg, zoals door geboorte of afstamming kan men de nationaliteit ook aanvragen mits men aan bepaalde voorwaarden voldoet zoals:

  • bepaalde tijd in België verblijven
  • in België werken
  • huwen met iemand van Belgische nationaliteit

Dergelijke aanvraag gebeurt via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats, die de aanvraag van de nodige stukken voorziet (leeftijd, bewijs van goed gedrag en zeden, eventuele verplichte adviezen, ....) en voorlegt aan de bevoegde commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In het jaar 2000 werden deze voorwaarden versoepeld in wat men de snel-Belg-wet is gaan noemen. Deze wetgeving vereenvoudigt de procedures voor naturalisatie aanzienlijk voor bepaalde categorieën van vreemdelingen. De term vreemdeling is in België een juridische begrip voor burgers die wettelijk in het land verblijven maar die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. Hun aantal wordt op 8,3 % van de totale bevolking geschat. De Snel-Belg-wet was voor een aantal Belgische politici een manier om het controversiële thema stemrecht voor migranten uit de weg te gaan, immers kan een tot Belg genaturaliseerde vreemdeling uiteraard over stemrecht beschikken.

rel=nofollow