Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Jacob Slavenburg

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jacob Slavenburg is een Nederlands cultuurhistoricus, die bekendheid heeft verworven door zijn boeken over vroeg-christelijke stromingen, geschreven vanuit een hedendaagse esoterische levensbeschouwing.

Slavenburg studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis. Slavenburg ziet een continuïteit tussen de hermetische gnosis door de geschiedenis heen tot aan vandaag.

Slavenburg meent dat het oudste (judese) christendom oorspronkelijke opvattingen over Jezus en zijn leringen koesterde die later door de orthodoxie als ketterij zijn afgewezen. Veel van die vermeend oorspronkelijke opvattingen zouden doorgegeven zijn door de gnostiek. Hij is het eens met de conclusie van met de gnostiek sympathiserende (in 2006 overleden) hoogleraar Quispel dat het oudste deel van het Evangelie van Thomas stamt uit de Jeruzalemse gemeente rond het jaar 40 na Chr.

Slavenburg geeft veel lezingen door het land heen. Hij geeft cursussen „westerse esoterie en spiritualiteit” en verzorgt seminars voor onder meer het Jungiaans Instituut in Nijmegen, waar hij ook als docent aan verbonden is. Tevens is hij als docent verbonden aan de Psychosociale opleidingen in Utrecht en de Hogeschool voor Geesteswetenschappen, eveneens in Utrecht. Het grootste deel van zijn werk wordt vooral uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes, maar enkele studies (zoals „Valsheid in geschrifte”) door de Walburg Pers. Een aantal van zijn boeken is vertaald. Slavenburg meent: „Er is geen verlossing van buitenaf of van bovenaf —door Jezus, gestorven aan het kruis— maar de verlossing die de mens in zijn eigen leven kan bewerkstelligen als hij bereid is de Christus in zichzelf op te laten staan. Als hij bereid is de weg te gaan die Jezus aanwijst in diens leringen, staat daarbij een ding centraal: „Ken uzelf.” „De weg van zelfkennis is de enige weg om te komen tot Godskennis.” Vanuit deze visie zijn ook vele van zijn boeken geschreven. Jacob Slavenburg is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften vanuit het Engels naar het Nederlands.

Werk (selectie)

 • H. P. Blavatsky: de theosofie en de meesters, Deventer, Ankh-Hermes, 1991
 • Gnosis, christendom en innerlijke ervaring, ISBN 9-02028-0643
 • De verloren erfenis. Inzicht in de ontwikkeling van het christendom (met het accent op de eerste vijf eeuwen), ISBN 9-02025-5975
 • Opus Posthuum. Een onthullende blik op het vroegste christendom (30-70 na Chr.), ISBN 9-02028-5599
 • Het Thomas-Evangelie. Tekst en toelichting, ISBN 9-02021-3830
 • Gnosis, christendom en innerlijke ervaring, ISBN 9-02028-0643
 • De geheime woorden. Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen gnosis. ISBN 9-02028-1119
 • Maria Magdalena en haar evangelie. ISBN 9-02028-2913
 • Gnosis, kennis van het hart, ISBN 9-02028-1461
 • Een sleutel tot gnosis. Inzicht in de betekenis van de Nag Hammadi-vondst voor de mens van nu. ISBN 9-02028-1127
 • De Hermetische schakel ISBN 9-02028-3200
 • De Oerknal van het Christendom. Rozekruis Pers, 2003. ISBN: 978-9-06732-2775
 • Het openvallend testament. Nieuwe bronnen over Jezus en de vrouw uit Magdala. ISBN 9-02028-2441
 • De verborgen leringen van Jezus. Zeven teksten uit het Nijlzand. ISBN 9-02021-0319
 • Gnosis. De esoterische traditie van het oude weten. ISBN 9-02021-0262
 • Het Evangelie volgens Filippus. ISBN 9-02022-4352
 • De ’logische’ Jezus. Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw, Ankh Hermes, Deventer 1999.
 • Valsheid in Geschrifte, De verborgen agenda van bijbelschrijvers, Walburg Pers, Zutphen, ISBN 90-6011-926-6.
 • Inleiding tot het esoterisch christendom, Deventer, Ankh Hermes 2005.
 • De vrouw die Jezus liefhad; Maria Magdalena: het ontkende mysterie, Walburg Pers Zutphen 2006.
 • De Hermetische Code, Ten Have Kampen, 2006
 • Het graf van Jezus; het mysterie van de tombe van Jezus, Maria Magdalena en Judas, Walburg Pers, Zutphen 2007, ISBN 9789057305146.
rel=nofollow