Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Deputatie (provinciebestuur)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De deputatie in Vlaanderen of het provinciecollege (collège provincial) in Wallonië, is de uitvoerende macht op het niveau van de provincie (respectievelijk de vijf Vlaamse provincies en de vijf Waalse provincies), vergelijkbaar met het schepencollege op gemeentelijk niveau, en met de regering in een (deel)staat. De deputatie wordt verkozen door de leden van de provincieraad die zelf bij algemeen stemrecht verkozen wordt en dus wetgevende macht is. De leden van de deputatie worden in Vlaanderen gedeputeerde genoemd.

De deputatie wordt voorgezeten door de provinciegouverneur. Omdat hij niet verkozen wordt maar een aangesteld ambtenaar is (voorheen door de koning, sinds 2004 door de gewestregeringen), heeft hij geen stemrecht binnen de deputatie. De deputatie zelf bestaat uit door de provincieraad verkozen leden, de gedeputeerden. Ze hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid, maar kunnen wel de provinciale bevoegdheden (zoals onderwijs, milieu, toerisme en gezondheid) onderling verdelen ter voorbereiding en opvolging van de dossiers. Ze zijn verantwoording verschuldigd aan de provincieraad.

Naast taken als "uitvoerende macht" heeft de deputatie traditioneel ook een rechtsprekende functie, zoals uitspraak in beroep over vergunningen, of, vóór de oprichting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, geschillen inzake lokale verkiezingen.

De Vlaamse provincies tellen elk zes gedeputeerden. Na de verkiezingen van 2018 zullen ze slechts vier gedeputeerden tellen.[1] Oorspronkelijk werd een vermindering naar vijf in het decreet voorzien, maar dit werd aangepast (in 2017) nog voor dit in werking kon treden in 2018. De Waalse provincies met minder dan 750.000 inwoners (Waals-Brabant, Namen en Luxemburg) hebben vier gedeputeerden, de provincies met meer inwoners (Henegouwen en Luik) tellen er vijf.

Vóór het Vlaamse provinciedecreet van 2005 en het Waalse decreet van 2004 werd gesproken van Bestendige Deputatie of Députation permanente.

Een soortgelijke functie in Nederland is de Gedeputeerde Staten.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow