Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Werken (arbeid)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn.

In economisch verband spreekt men van arbeid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen betaald en onbetaald werk. Onbetaald werk voor derden waarbij geen sprake is van dwang wordt vrijwilligerswerk genoemd.

Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Een werknemer is iemand die betaald werk verricht. Een werkgever is een natuurlijke persoon door wiens werk betaald werk voor anderen ontstaat, of een rechtspersoon waarbij werknemers in dienst zijn.

In Nederland wordt een werknemer ook wel arbeider genoemd. De term "arbeider" is echter veelal verouderd. Het meest wordt de term "arbeider" nog gebruikt om iemand aan te duiden die in loondienst lichamelijk werk verricht, bijvoorbeeld de havenarbeider.

De Belgische arbeidswetgeving maakt nog een duidelijk onderscheid tussen arbeiders (traditioneel handarbeiders) en bedienden (traditioneel hoofdarbeiders). Dit onderscheid heeft met name betrekking op sociale wetten, opzegtermijnen en dergelijke.

In vrijwel de gehele Westerse wereld zijn de arbeidsverhoudingen wettelijk geregeld. Arbeiders hebben het recht zich te verenigen in vakbonden.

In twee derde van de Nederlandse huishoudens werken beide partners. In een derde werkt slechts een van beide. Meestal is dat de man, maar in een kwart van de gevallen de vrouw.

Zie ook

Algemeen

Arbeidsrecht - Beroepen - Breinwerker - Dag van de Arbeid - Functiewaardering - Kinderarbeid - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Vrouwenemancipatie - Wereldverbond Van De Arbeid - Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen - Zelfstandig Ondernemer

Werk zoeken

Mensen die werk zoeken kunnen dat bijvoorbeeld vinden door te solliciteren bij een bedrijf dat mensen nodig heeft, of door zich in te schrijven bij een uitzendbureau.

Arbeidsbemiddelaar - Arbeidsbureau - Beroepskeuze - Beroepskeuzetest - Carrière(planning) - Headhunter - Jobhopping - Solliciteren - Uitzendbureau

Regelingen

Arbeidsvoorwaarden - Arbeidsovereenkomst (België en Nederland) - Arbeidstijdverkorting - Collectieve arbeidsovereenkomst - Kinderopvang - Levensloop - Medezeggenschap - Parttime werk/fulltime werk - Pensioen - Pensioenfonds - Prepensioen - Vakantie - Verlof - VUT - Wet arbeid en zorg - Woon-werkverkeer

Omstandigheden

Arbeidsomstandigheden - Arbeidsethiek - Arbeidstijdenwet - ARBO-Wet - Veiligheid - Vertrouwenspersoon - VGWM

Inkomen

Dagloon - Honorarium - Inkomstenbelasting - Loon - Loonbelasting - Loonschaal - Minimumloon - Modaal inkomen - Optieregeling - Slavernij - Sociale premies - Vrijwilligerswerk - Zwartwerken

Ziekte

Arbeidsongeschikt - Arbeidsconflict - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Bedrijfsarts - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) - Wet Verbetering Poortwachter - Ziekenfonds - Ziektekostenverzekering - Ziektewet

Medezeggenschap

Medezeggenschap - Ondernemingsraad - Vakbond - Wet op de Ondernemingsraden

Zonder werk

Banenplan Van der Most - Collectief ontslag - Langdurige werkloosheid - Melkertbaan - Ontslag - Re-integreren - Werkloos - Werkloosheid - Werkloosheidswet

Informatie over het beëindigen van een Belgische arbeidsovereenkomst is te vinden in het artikel Arbeidsovereenkomst (België). Informatie over het beëindigen van een Nederlandse arbeidsovereenkomst is te vinden in het artikel Arbeidsovereenkomst (Nederland).

Wikimedia Commons  Vrije mediabestanden over Labour op Wikimedia Commons