Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Preventie

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf Voorzorgsmaatregel)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen (maatregelen te treffen).

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

Preventie kan medisch of psycho-sociaal (als methodiek naast individuele hulpverlening, samenlevingsopbouw en groepswerk) toegepast worden. Meestal wordt preventie gebruikt in medische zin en heeft het tot doel om ziekten te voorkomen, maar er zijn ook andere voorbeelden :

 1. Een correct gebruikt condoom dat tijdens de seks heel blijft, zal de overdracht van HIV verhinderen, omdat het virus niet door de latex condoom kan dringen.
 2. Een fietsband kan men vullen met een vloeistof die een ontstaand gat onmiddellijk kan dichten. Zo voorkomt men een platte band.
 3. Een paraplu meenemen als men het huis verlaat, ook als de zon schijnt. Indien het gaat regenen, kun je de paraplu gebruiken om te voorkomen dat de regen je (te) nat maakt.
 4. Geld sparen / lenen. Indien je genoeg geld spaart, voorkom je schulden; je kunt de rekeningen betalen met gespaard geld. Heb je snel geld nodig maar heb je dat niet, dan kun je tevens geld lenen om te voorkomen dat je bedrijf failliet gaat (door je schuldeisers te kunnen betalen). Het is dan belangrijk dat je goed overleg pleegt bij het sparen en lenen, want dit moet je altijd naar draagkracht doen.
 5. Tanden poetsen biedt preventie tegen cariës.
 6. Sloten. Hiermee voorkomt men inbraak in bijvoorbeeld een huis of een bedrijfspand.
 7. Een geoefende ademhalingstechniek werkt preventief tegen allerlei stemkwalen.
 8. Een defensieve rijstijl voorkomt veel accidenten ten gevolge van verkeersfouten van anderen. Defensief verkeersgedrag wil zeggen dat men de intentie van andere weggebruikers inschat voordat men de eigen geplande handeling doorvoert.
 9. Veilig bouwen en goed onderhoud van woningen en panden of veilig versieren van kroegen behoort tot de brandpreventie. Voor een nadere beschouwing van preventie in het kader van brandveiligheid wordt verwezen naar de pagina "brandweer".
 10. Het uitvoeren van de hielprik bij pasgeborenen stelt de arts in staat om een aantal ziekten vroegtijdig te ontdekken en de nodige maatregelen te kunnen nemen bij vastgestelde ziekten.

Onderverdeling

Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Bijvoorbeeld: tandenpoetsen voorkomt cariës (gaatjes). Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan stellen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden. Bijvoorbeeld: borstkankerscreening voor het snel opsporen van borstkanker, zodat deze nog behandelbaar is en de persoon niet hoeft te overlijden ten gevolge van deze kanker.

Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte verergeren. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen van een patiënt met suikerziekte opdat deze minder kans heeft op schade aan het netvlies (wat veel voorkomt bij mensen met suikerziekte).

Actuele voorbeelden

De contemporaine geschiedenis heeft keer-op-keer laten blijken dat de mens nogal naïef is geweest, inzake de vele tegenslagen die er zijn geweest, en waarbij het-één-en-ander met grote waarschijnlijkheid voorkomen had kunnen worden. Destijds, en momenteel nogsteeds, leeft de mens (met name door politiek, economie en religie gedreven) in-meer-of-mindere-mate als iemand met borderline, in de zin dat voortdurend op de rand van het toelaatbare begeven/geopereerd wordt en men vaak óver die grens gaat. Om in deze aangrijpende gevallen (die op deze manier nog ongetwijfeld wéér zullen plaatsvinden) preventief op te treden, kan de mens beter enige afstand van deze belangrijke en veel gevolgen hebbende grens verwijderd blijven. Dit kan eenvoudigweg tot realiteit gemaakt worden door er niet van uit te gaan dat het wel mee zal vallen en zich sowieso op eventuele gevolgen in de toekomst te focussen, wat enige decennia kan zijn maar ook enige dagen. Dat dat preventief is zal ongetwijfeld blijken, mits iedereen dat perspectief óók in wil zien.

Mens en maatschappij heeft zich momenteel ook der mate ontwikkeld dat er menig wereldleider of religieus leider van invloed is op diens bevolking en genoten, op een negatieve manier, en waarvan het niet te verwachten is dat daar enige verandering in zal komen. Deze negatieve gebieders zouden in deze overbevolkte wereld hun denkwijzen en bijbehorende begrippen rigoureus moeten aanpassen aan wat hedendaags is oftewel het geloof van wèleer plaatsen binnen de realiteit en daarmee de reeds aanwezige begrippen die er in het heden zijn. Dat het huidig aanwezige begrip de beperkte bundeling van begrippen van om-en-nabij 2000 jaar geleden reeds omvat is momenteel wel duidelijk.

Een meer persoonlijke, maar wel uiterst effectieve preventie, is die aangaande het beter (intensiever) begeleiden en daarmee observeren van kinderen in het basisonderwijs, met de bedoeling tijdig kinderen met psychische problemen de hulp, ondersteuning en sturing te geven die ze nodig hebben. Die preventie werpt dan z'n vruchten af als die kinderen puber, adolescent danwel volwassen zijn geworden. De meeste psychische aandoeningen verergeren/verslechteren immers wanneer deze zich met het ouder worden mee-ontwikkelen. Is het nog in een pril stadium, zijn er nog milde/eenvoudige maatregelen mogelijk. "Twee vliegen in één klap".

Preventieve maatregelen zijn ook onderschat nodig inzake het nog erger worden van de overbevolking, die binnen aanzienlijke tijd aanzienlijk zal toenemen, wat ook de kans op het uitbreken van bepaalde virussen in de vorm van een pandemie vergroot, temeer ook de plaatsen met geconcentreerde hoeveelheden vee zal toenemen. Naar díe bevolkingsgroei lopen preventieve maatregelen op dit moment (2010) nog ver achter, en doet men zo goed als niets (behalve de uiterste in deze, namelijk China) aan bijvoorbeeld geboortebeperking, wat wel noodzakelijk is.