Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Begeleiding

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit artikel valt onder beheer van Dorp:Hippokrateshoef.

Onder begeleiding wordt over het algemeen een vorm van hulp verstaan, die de bedoeling heeft om de betreffende persoon te assisteren en te sturen, naast de activiteiten / initiatieven die de persoon zelf kan doen.

Vormen van begeleiding

 • Activerende begeleiding :

Begeleiding waarbij iemand om leert gaan met de gevolgen van zijn aandoening of beperking en waarbij de aandoening of beperking niet als gegeven wordt beschouwd; bijvoorbeeld gedragscorrectie, het oefenen van sociale vaardigheden, ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten. Het geven van (beroepsmatige) organisatorische, inhoudelijke en strategische ondersteuning.

 • ondersteunende begeleiding :

Begeleiding waarbij de aandoening of beperking van iemand als gegeven wordt beschouwd en die gericht is op ondersteuning bij de dagindeling en bevordering van deelname aan de maatschappij; bijvoorbeeld hulp bij het structureren van de dag, bij het beheren van geld of begeleiding bij dagbesteding buitenshuis. Gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen.

Tenuitvoerbrenging van de begeleiding

 • Activiteitenbegeleiding :
Het aanbieden en begeleiden van activiteiten zoals schilderen en muziek maken
als onderdeel van de behandeling, zoals bij revalidatie, of als dagbesteding; onder meer
in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, in
de gehandicaptenzorg en de ggz.
 • Ambulante begeleiding :
Ondersteuning door instellingen voor gehandicaptenzorg of leerkrachten uit het speciaal onderwijs
bij integratie en participatie van kinderen met een handicap
of gedragsproblemen in :peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en scholen.
 • Begeleid werken :
Werken met begeleiding op de werkplek voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke handicap.
 • Financiële begeleiding :
Permanente begeleiding van mensen die niet met geld om kunnen gaan; inkomsten en uitgaven worden door een
andere rechtspersoon beheerd.
 • Huiswerkbegeleiding :
Begeleiding van scholieren bij het maken van hun huiswerk, zowel op school als in het sociaal-cultureel werk en
in particuliere huiswerkinstituten.
  • Leerbegeleiding :
Begeleiding van leerlingen die vanwege leer- of sociale problemen extra hulp nodig hebben op school.
 • Onderwijsbegeleiding :
Ondersteunen van de school bij het uitvoeren van het schoolbeleid.
 • Maatschappelijke ondersteuning :
Vormen van ondersteuning en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van
mensen wordt hersteld of bevorderd; met de invoering van de wmo worden gemeenten verantwoordelijk voor
de maatschappelijke ondersteuning; de prestatievelden zijn : bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid
op lokaal niveau; jeugdpreventie en opvoedingsondersteuning; informatie, advies en
cliëntondersteuning; ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers; bevordering van participatie
en zelfstandigheid van mensen met een beperking, mensen met psychische problemen en ouderen en het bieden
van voorzieningen voor deze groepen; maatschappelijke opvang; bevordering oggz en verslavingszorg.
 • Omgangsbegeleiding :
Begeleiding van kinderen en ouders bij het navolgen van omgangsregelingen.
 • Ouderbegeleiding :
Het begeleiden van ouders bij opvoeding en ouderschap.
 • Patiëntenbegeleiding :
De begeleiding van patiënten in het ziekenhuis.
 • Praktijkbegeleiding :
Begeleiding bij uitvoerend werk, bijvoorbeeld van leerling-verzorgenden of -verpleegkundigen bij hun
praktisch werk.
  • Werkbegeleiding :
Het begeleiden van een medewerker door een leidinggevende.
 • Sociale begeleiding :
  • Het begeleiden van nieuwkomers of kansarmen om integratie of sociale rehabilitatie te bevorderen
  • Het begeleiden van mensen bij activiteiten die ze niet zelf (meer) kunnen uitvoeren zoals
begeleid ziekenhuisbezoek, begeleid uitgaan enz.
 • Spelbegeleiding :
Preventieve jeugdzorg (sport en spel).
 • Thuisbegeleiding :
Meerdere vormen van begeleiding zijn in de thuissituatie mogelijk.
 • Trajectbegeleiding :
Begeleiding tijdens een traject, bijvoorbeeld naar een arbeidsplaats, tijdens inburgering, in het onderwijs
en in de reclassering.
 • Zwangerschapsbegeleiding :
Voorlichting, advisering en begeleiding, waaronder ook zwangerschapsgymnastiek (pre-/postnataal)
ter ondersteuning van ouders bij het zwangerschapsproces.

Zie ook

Referenties