Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Observatie

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf Observeren)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Observatie is kijken hoe iets gebeurt of iemand zich gedraagt. De observatie kan verschillende vormen hebben. Hij kan gestructureerd of ongestructureerd en participerend of niet participerend zijn. Een gestructureerde observatie wil zeggen dat je van te voren een bepaald doel hebt vastgesteld (waarom wil je observeren). Daarbij kun je bepaalde methodieken (werkwijzen) gebruiken om te observeren. Ongestructureerd is het tegenovergestelde van een gestructureerde observatie. Een participerende observatie wil zeggen dat jij als persoon betrokken bent binnen de situatie van de observatie. Niet participerend wil zeggen dat je buiten de situatie staat waarin wordt geobserveerd, je bent een buitenstaander. Observatie is een veel gebruikte onderzoekstechniek in de sociale wetenschappen.

Definitie

Observeren is het volledig beschrijven van een handeling van de persoon die men waarneemt in zijn omgeving.

Methodieken

Beschrijvende observatie

Je beschrijft alles wat je ziet (en belangrijk en/of opvallend vindt). Een voordeel hiervan is dat je een compleet beeld krijgt van wat er gebeurt. Ook kunnen interacties en details goed gemeten worden. Een nadeel is dat het subjectief kan zijn en er slechts gedurende een relatief korte periode metingen kunnen worden verricht (in vergelijking met retrospectieve methoden).

Observatieschema

Hierin zijn vooraf punten in opgenomen die je kunt aanstrepen/kruisen. Een voordeel hiervan is dat je resultaten beter met elkaar kunt vergelijken. Een nadeel is dat je je moet houden aan de vooraf gestelde observatiepunten.

Codeersysteem

Dit is een schematische tekening waarmee je processen op een duidelijke manier kan weergeven. Wat gebeurt er en tussen wie of wat? Een nadeel aan het codeersysteem is dat je alle codes goed moet kennen vooraleer je aan de slag kan gaan met deze observatie.

Beoordelingschaal

Hier zijn vooraf punten opgenomen waaraan een waardeoordeel gekoppeld wordt. Dit waardeoordeel wordt vaak weergegeven in cijfers. Een voordeel hiervan is dat je kunt bepalen hoeveel een bepaalde factor aanwezig is, maar het nadeel is dat het erg subjectief kan zijn, omdat het je eigen waardeoordeel is.