Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Thoth tarot

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Thoth tarot of Boek van Thoth is een voorspellende tarot die werd ontworpen door de beroemde occultist Aleister Crowley en in opdracht van hem geschilderd door Lady Frieda Harris. De naam is afgeleid van Thoth, de oude Egyptische god van wijsheid en magie. Het kaartspel hoort bij Het Boek van Thoth ("The Book of Thoth") van Crowley en bestaat uit 78 kaarten.

Ontstaansgeschiedenis

Crowley's aanvankelijk opzet was om in een project van ongeveer zes maanden de symboliek van de tarot, zoals bijvoorbeeld weergegeven in het Rider Waite spel, te updaten. Het project groeide echter steeds maar uit en bestreek uiteindelijk wel vijf jaar. Van 1938 tot 1943 werkten hij en de kunstenares Frieda Harris aan de nieuwe tarot. Jammer genoeg leefde geen van beiden lang genoeg om hun tarot gedrukt en gepubliceerd te zien. Een volgeling van Crowley nam in 1969 de taak op zich voor de publicatie, maar het resultaat was ondermaats. Pas in 1977 werden de originele schilderijen van Harris opnieuw gefotografeerd voor een tweede uitgave. De huidige editie is gebaseerd op een nieuwe update die plaatsvond in 1986.

Symboliek

Crowley zelf zegt over zijn tarot dat het een afspiegeling is van de structuur van het universum, en in het bijzonder van het zonnestelsel zoals het gesymboliseerd wordt in de Qabalah (Crowleys spelling van kabbala).[1] Daarmee bedoelt hij dat de tarot een ander manier is om de kabbalistische levensboom met de tien sefirot te representeren. De Thoth tarot gebruikt symbolen uit de Egyptische, Griekse, oosterse, Middeleeuwse en christelijke tradities. Ook worden elementen gebruikt uit de numerologie, astrologie, alchemie en kabbala. Daarmee is deze kaartenset omvattender dan de meeste andere en dat geeft aanleiding tot vaak heel afwijkende interpretaties vanuit verschillende referentiekaders. Psychologisch of antropologisch gerichte tarotbeoefenaars vinden in de kaarten bijvoorbeeld een uitgebreide symboliek weer die allerlei facetten van het menselijke bewustzijn weergeven. Ze vormen volgens hen portretten en archetypen van gangbare innerlijke en uiterlijke ervaringen van mensen die in alle culturen voorkomen. Of Crowley daar gelukkig mee zou zijn is zeer de vraag. Voor hem was de tarot in de eerste plaats een magisch instrument.

Volgorde en namen van de troeven

Ten opzichte van de Rider-Waite Tarot voerde Crowley een aantal veranderingen door. Zo gaf hij ze een andere naam, of wijzigde de astrologische correspondenties van sommige kaarten en kende hen een verschillende Hebreeuwse letter toe.

Voobeelden:

 1. The Magician (Rider Waite) werd I. The Magus (Crowley)
 2. The High Priestess (Rider Waite) werd II.T he Priestess (Crowley)
 3. Strength (Rider Waite) werd XI. Lust (Crowley)
 4. Wheel of Fortune (Rider Waite) werd X. Fortune (Crowley)
 5. Temperance (Rider Waite) werd XIV. Art (Crowley)
 6. Judgment (Rider Waite) werd XX. The Aeon (Crowley)
 7. The World (Rider Waite) werd XXI. The Universe (Crowley)

Wijzigingen in Kleine Arcana

Elk van de Kleine Arcana-kaarten (dus de gewone genummerde kaarten: zwaarden, bekers, staven en schijven) met uitzondering van de azen krijgt bij Crowley een naam, gebaseerd op haar symboliek. Zo noemt hij Staven 10 bijvoorbeeld "Oppression" (Onderdrukking), vanwege de negatieve 'invloed' van Saturnus waarvan het symbool op de kaart getekend is. Daarbij volgt hij niet steeds de symboliek van de meer populaire Rider-Waite tarot.

Namen van de hofkaarten

Ook de traditionele namen van de hofkaarten veranderde Crowley: schildknapen, ridders, koninginnen en koningen werden bij hem respectievelijk prinsessen, prinsen, koninginnen en ridders (princesses, princes, queens, knights), waarbij hij dus "ridders" in plaats van "koningen" gebruikte en "prinsen" in plaats van de traditionele ridders. Een overzicht:

Traditionele benaming van de hofkaart Thoth tarot benaming
Page (schildknaap) Princess (prinses)
Knight (ridder) Prince (prins)
Queen (koningin) Queen (koningin)
King (koning) Knight (ridder)


De 78 kaarten van de Aleister Crowley Thoth tarot
Nummer Troeven Zwaarden Bekers Staven Schijven
0 The Fool
(De Dwaas)
1 The Magus
(De Magiër)
Ace of Swords
(Zwaarden Aas)
Ace of Cups
(Bekers Aas)
Ace of Wands
(Staven Aas)
Ace of Disks
(Schijven Aas)
2 The Priestess
(De Hogepriesteres)
Peace
(Vrede)
Love
(Liefde)
Dominion
(Heerschappij)
Change
(Verandering)
3 The Empress
(De Keizerin)
Sorrow
(Smart)
Abundance
(Overvloed)
Virtue
(Deugd)
Work
(Werk)
4 The Emperor
(De Keizer)
Truce
(Wapenstilstand)
Luxury
(Weelde)
Completion
(Voltooiing)
Power
(Macht)
5 The Hierophant
(De Hogepriester)
Defeat
(Nederlaag)
Disappointment
(Teleurstelling)
Strife
(Twist)
Worry
(Getob)
6 The Lovers
(De Geliefden)
Science
(Wetenschap)
Pleasure
(Genot)
Victory
(Overwinning)
Succes
7 The Chariot
(De Zegewagen)
Futility
(Vruchteloosheid)
Debauch
(Verdorvenheid)
Valour
(Moed)
Failure
(Mislukking)
8 Adjustment
(Evenwicht)
Interference
(Inmenging)
Indolence
(Indolentie)
Swiftness
(Snelheid)
Prudence
(Behoedzaamheid)
9 The Hermit
(De Kluizenaar)
Cruelty
(Wreedheid)
Happiness
(Vreugde)
Strength
(Kracht)
Gain
(Gewin)
10 Fortune
(Fortuin)
Ruin
(Ondergang)
Satiety
(Verzadiging)
Oppression
(Onderdrukking)
Wealth
(Rijkdom)
11 Lust
12 The Hanged Man
(De Gehangene)
13 Death
Dood
14 Art
(Kunst)
15 The Devil
(De Duivel)
16 The Tower
(De Toren)
17 The Star
(De Ster)
18 The Moon
(De Maan)
19 The Sun
(De Zon)
20 The Aeon
(De Aeon)
21 The Universe
(Het Universum)
Knight
(Ridder)
Knight of Swords
(Zwaarden Ridder)
Knight of Cups
(Bekers Ridder)
Knight of Wands
(Staven Ridder)
Knight of Disks
(Schijven Ridder)
Queen
(Koningin)
Queen of Swords
(Zwaarden Koningin)
Queen of Cups
(Bekers Koningin)
Queen of Wands
(Staven Koningin)
Queen of Disks
(Schijven Koningin)
Prince
(Prins)
Prince of Swords
(Zwaarden Prins)
Prince of Cups
(Bekers Prins)
Prince of Wands
(Staven Prins)
Prince of Disks
(Schijven Prins)
Princess
(Prinses)
Princess of Swords
(Zwaarden Prinses)
Princess of Cups
(Bekers Prinses)
Princess of Wands
(Staven Prinses)
Princess of Disks
(Schijven Prinses)

Astrologische correspondenties

Door de vele astrologische correspondenties ziet een tarotstudent vaak door de bomen het bos niet meer. Nochtans zijn deze correspondenties logisch geordend. De Golden Dawn verdeelde een cirkel (het universum voorstellend) in 36 decanaten = 36 × 10 graden = de 360 graden van de cirkel. De aas van elke reeks wordt als pure vertegenwoordiger van het element opgevat (staven = vuur; bekers = water; zwaarden = lucht en schijven = aarde) en krijgt geen decanaat toegewezen. Er blijven dus 36 Kleine Arcana-kaarten over. Elk decanaat (10 graden van de cirkelboog) wordt toegewezen aan een planeet. Drie decanaten vormen samen een teken van de dierenriem. De correspondenties zijn dan als volgt, te beginnen vanaf Ram 0 graden tot Vissen 30 graden:

Nummer Teken Decanaat Heerser van het decanaat naam van de kaart
2 Ram 1e Mars 2 van Staven (Dominion)
3 Ram 2e Zon 3 van Staven (Virtue)
4 Ram 3e Venus 4 van Staven (Completion)
5 Stier 1e Mercurius 5 van Schijven (Worry)
6 Stier 2e Maan 6 van Schijven (Success)
7 Stier 3e Saturnus 7 van Schijven (Failure)
8 Tweelingen 1e Jupiter 8 van Zwaarden (Interference)
9 Tweelingen 2e Mars 9 van Zwaarden (Cruelty)
10 Tweelingen 3e Zon 10 van Zwaarden (Ruin)
2 Kreeft 1e Venus 2 van Bekers (Love)
3 Kreeft 2e Mercurius 3 van Bekers (Abundance)
4 Kreeft 3e Maan 4 van Bekers (Luxury)
5 Leeuw 1e Saturnus 5 van Staven (Strife)
6 Leeuw 2e Jupiter 6 van Staven (Victory)
7 Leeuw 3e Mars 7 van Staven (Valour)
8 Maagd 1e Zon 8 van Schijven (Prudence)
9 Maagd 2e Venus 9 van Schijven (Gain)
10 Maagd 3e Mercurius 10 van Schijven (Wealth)
2 Weegschaal 1e Maan 2 van Zwaarden (Peace)
3 Weegschaal 2e Saturnus 3 van Zwaarden (Sorrow)
4 Weegschaal 3e Jupiter 4 van Zwaarden (Truce)
5 Schorpioen 1e Mars 5 van Bekers (Disappointment)
6 Schorpioen 2e Zon 6 van Bekers (Pleasure)
7 Schorpioen 3e Venus 7 van Bekers (Debauch)
8 Boogschutter 1e Mercurius 8 van Staven (Swiftness)
9 Boogschutter 2e Maan 9 van Staven (Strength)
10 Boogschutter 3e Saturnus 10 van Staven (Oppression)
2 Steenbok 1e Jupiter 2 van Schijven (Change)
3 Steenbok 2e Mars 3 van Schijven (Work)
4 Steenbok 3e Zon 4 van Schijven (Power)
5 Waterman 1e Venus 5 van Zwaarden (Defeat)
6 Waterman 2e Mercurius 6 van Zwaarden (Science)
7 Waterman 3e Maan 7 van Zwaarden (Futility)
8 Vissen 1e Saturnus 8 van Bekers (Indolence)
9 Vissen 2e Jupiter 9 van Bekers (Happiness)
10 Vissen 3e Mars 10 van Bekers (Satiety)

Merk op dat:

 1. de reeks planeten als heerser van het teken is herhalend en gerangschikt volgens de 'snelheid' van de "planeten":[2] Saturnus (traagst)-Mars-Zon-Venus-Mercurius-Maan (snelst bewegend hemellichaam) … en dan weer dezelfde reeks. Omdat de reeks aanvangt in Ram, beginnen we op 0 graden Ram met Mars als heerser, dan volgt Zon-Venus … en zo verder, de hele cirkel rond tot 30 graden Vissen.
 2. In bovenstaande tabel is duidelijk dat elke kaart verbonden is met een planeet, een teken en een nummer.
  Bijvoorbeeld: (de bovenste in de tabel) de 2 van Staven (Dominion) heeft twee astrologische attributies:
  1. Ram, een "vuurteken" dus
  2. Mars, een "vuurplaneet"

  en een aan de kabbala verbonden getal:

  In dit geval 2 (initiatief)[3]

Door deze elementen te verbinden wordt de aard van de kaart duidelijk:veel vuur, actie, daadkracht. De naam "Dominion" is dus goed gekozen. Op dezelfde manier kan iemand die de tabel goed begrijpt en kan reconstrueren een beter begrip opbrengen voor de iconografie en de betekenis van elke kaart. Dit kan met elke tarot afgeleid van de oorspronkelijke Golden Dawn tarot, zoals die van Rider-Waite en die van Thoth. Ook die van Robert Wang, die de naam Golden Dawn tarot heeft, is heel interessant.

Externe links

Aanbevolen lectuur

 • Tarot, spiegel van de ziel, Gerd Ziegler, uitgeverij Schors-Amsterdam ISBN 9063781867
 • Licht op de Crowley tarot, Angeles Arrien, uitgeverij Becht, ISBN 9023008111 - (Antropologisch perspectief op de Crowley tarot)
 • Introductie tot de Crowley Tarot, Miki Krefting, vertaling Anneke Huyser, uitgeverij Koppenhol.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen en noten

 1. º The Book of Thoth p. 3
 2. º Onder planeten in astrologische zin vallen ook zon en maan, in de betekenis van 'bewegende lichten'
 3. º refereert aan "Chokmah, de 2de Sefirot van de kabbala"
rel=nofollow

rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow