Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Stichting Platform Keelbos

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Stichting Platform Keelbos (SPK) is een algemeen nut beogende belangenorganisatie voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (ook wel kortweg holebi's of HLBT c.q. GLBT/GLBTQ) op lokaal, provinciaal, nationaal alsmede internationaal niveau. De Stichting Platform Keelbos werd opgericht op 16 juli 2003 en is gevestigd te Nuth (Limburg) in Nederland.

Geschiedenis

Stichting Platform Keelbos werd opgericht vanwege het besluit van Rijkswaterstaat om in Nederland de parkeerplaatsen Keelbos en Ravensbos langs de A79 te sluiten. De parkeerplaatsen aldaar waren een belangrijke sociale ontmoetingsplek (bijvoorbeeld voor homoseksuelen en dientengevolge ook wel homo-ontmoetingsplaats genoemd), in de regio van het Heuvelland in Limburg.

Initiatiefnemers waren voorjaar 2003: Anthony Mathijsen en Nick Ludwiczak, die vanwege de voorgenomen sluiting van die parkeerplaatsen in het Limburgse Heuvelland honderden bezwaren hebben opgehaald. Deze actie had volledig steun van de bezoekers.

Doordat Rijkswaterstaat bij het voorbereidingsbesluit naast de parkeerplaatsen aan de A79 ook een parkeerplaats aan de A2 bij Maastricht wilde sluiten, die niet als homo-ontmoetingsplaats in gebruik was, en daarmee handelde ze in eerste instantie conform het gelijkheidsbeginsel. Echter door het alleen sluiten van de Verzorgingsplaatsen bij de A79 en parkeerplaats aan de A2 toch open te laten, handelde Rijkswaterstaat uiteindelijk tegen het gelijkheidsbeginsel. Dit was de directe aanleiding van de oprichting van Stichting Platform Keelbos, welk uitgroeide tot een belangenorganisatie voor (Homo-)ontmoetingsplaatsen, haar kernactiviteit.

In 2004 is de "Stichting Platform Keelbos" toegetreden tot de Homo LesBische Federatie Nederland (HLBF.NL).

De Stichting is in juni 2007 als lid toegelaten tot het WMO-Platform Nuth.

De Stichting vindt het wel uitermate belangrijk dat in het WMO beleidsplan er een "Contouren Programma Diversiteit en Integratie" is opgenomen. Aangemerkt dient te worden dat een diversiteitsparagraaf niet mag worden verward met een inburgeringsparagraaf waarbij een belangrijk programmapunt waarin hlbt’s (homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders) worden behandeld en expliciet beschreven is. In de WMO dienen hlbt’s dan ook boven tafel te komen te worden zodat een en ander in een later stadium uitgewerkt kan worden, bijvoorbeeld bij aanbestedingseisen omdat dat snel en eenvoudig haalbaar voor een kleinere gemeenten is. Verder is het vergroten van veiligheid van homoseksuele mannen en vrouwen en tegengaan van discriminatie van groot belang.

Vanaf 2008 is de stichting ANBI gecertificeerd.

Vanaf 2010 wordt een kenniscentrum opgezet over de thema's hlbt’s (homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders).

Organisatie Nederland

Het bestuur bestaat uit:

 • voorzitter: Anthony Mathijsen
 • secretaris: Nick Ludwiczak
 • penningmeester: Günther Schülke
 • bestuurslid: Han Raeven

Actualiteit Nederland

De Stichting Platform Keelbos heeft de volgende doelen:

 • te streven naar het opheffen van extremisme, intolerantie en discriminatie vanwege afkomst, geaardheid, sekse, handicap, godsdienst en huidskleur.
 • het waken over de verworven en opgebouwde rechten van minderheidsgroepen in het algemeen.
 • te streven naar het open houden van openbare verzorgingsplaatsen, parkeerplaatsen en andere plaatsen zonder voorzieningen en het behartigen van de belangen van al de bezoekers van die plaatsen.
 • te streven naar het open houden van homo-ontmoetingsplaatsen, en het behartigen van de belangen van al de bezoekers van deze plaatsen.
 • het doorbreken van de heteronormen en het bevorderen van homoseksuele levensstijlen, het bevorderen van de emancipatie en zelfbewustmaking van homoseksuele mannen en vrouwen, alsmede het stimuleren van maatschappelijke discussie hierover, bewustwording en positieve verandering, de acceptatie, ter zake van homoseksualiteit teweegbrengen.
 • het (mede-) ontwikkelen van beleid op het terrein van de homo-emancipatie en lesbische emancipatie
 • een bijdrage te leveren aan de strijd tegen hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en het effect van deze strijd te vergroten en te verbeteren, door onder andere beleidsadvisering, campagnevoering en pleitbezorging alsmede de betrokkenheid te vergroten van de samenleving bij mensen met hiv/aids, andere SOA's of (chronische) ziektes en handicaps
 • programma’s te ontwikkelen, onder andere workshops, en uit te voeren, zowel gericht op de betrokkenen zelf, overheden, professionals en het algemeen publiek met betrekking tot de hierboven opgesomde doelstellingen
 • te streven naar een kenniscentrum dan wel documentatiecentrum of museum.

De hierboven opgesomde doelstellingen hebben betrekking op lokaal, provinciaal, nationaal alsmede internationaal niveau.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door samenwerking te bevorderen en te versterken tussen homo-organisaties onderling, tussen homo-organisatie(s) en maatschappelijke instellingen en homo-organisatie(s) en overheid.

Onderzoek en documentatie

Publicaties

 • Homo-ontmoetingsplaatsen in de publieke ruimte

In samenwerking met het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-Emancipatiebeleid en MOVISIE [1] is een factsheet samengesteld: Homo-ontmoetingsplaatsen in de publieke ruimte[2] als handreiking voor gemeenten, overheidsinstanties en andere belanghebbenden om tot een weloverwogen beleid te komen met betrekking tot homo-ontmoetingsplaatsen (HOP's). Deze publicatie is met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland tot stand gekomen.

Tevens is met het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit van de Politie (LECD)[3] een factsheet gemaakt met de titel: Blauw op de roze ontmoetingsplaats[4] (november 2007), om te komen tot een eenduidige benadering en is onderschreven door de raad van hoofdcommissarissen.

Deze richtlijnen wordt wel eens genegeerd, zo blijkt uit de Kamervragen[5] die zijn gesteld naar aanleiding van een foutieve bejegening van de HOP.

Studies

 • Homoseksualiteit als recreatievorm. 't Is maar wat je onder recreatie verstaat...

De studie ' Homoseksualiteit als recreatievorm. 't Is maar wat je onder recreatie verstaat... '[6] laat goed zien hoe een gemeente in samenwerking met het plaatselijke COC tot een weloverwogen beleid kan komen met betrekking tot homo-ontmoetingsplaatsen.

 • Over het functioneren van homo ontmoetingsplekken. Een taboe om over te spreken?

Een onderzoek van de studente landgebruiksplanning Maartje Bulkens: ' Over het functioneren van homo ontmoetingsplekken. Een taboe om over te spreken? ' [7] is veel breder van gezichtsveld en bevat ook een enquête onder baanbezoekers en een uitgebreide literatuurlijst.

 • Lezing: Homo ontmoetingsplaatsen hebben bestaansrecht

Han Raven is door de DWH Delfse Werkgroep Homoseksualieteit gevraagd om voor het 40 jarige jubileum een voordracht te houden over homo-ontmoetingsplaatsen en de gevolgen van ontmoedigingsbeleid rondom deze plaatsen.“Homo ontmoetingsplaatsen hebben bestaansrecht.” H. Raeven

Literatuur

 • Bartels, Thijs, & Jos Versteegen: Homo-encyclopedie van Nederland. Amsterdam: Anthos, 2005. ISBN 90-414-0566-6
 • Boon, L.J.: 'Dien godlosen hoop van menschen'. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1997. ISBN 90-6707-442-X
 • Hekma, Gert: Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd. Amsterdam, Meulenhoff, 2004. ISBN 90-290-7443-4
 • Meer, Theo van der: Sodoms zaad in Nederland: het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd. Nijmegen, SUN, 1995. ISBN 90-6168-444-7
 • Westra, H.; Kocken, A.: Dat het niet ongezien is gebleven, Gemeentelijk homo- en lesbisch emancipatiebeleid. VNG-Uitgeverij, 1992. ISBN 90-3222-578-2

Zie ook

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties