Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Rijkswaterstaat

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rijkswaterstaat, opgericht in 1798 als Bureau voor den Waterstaat, is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat belast is met de praktische uitvoering van de waterstaat, d.w.z. de water- en wegenaanleg en het onderhoud hieraan. De eindfase van de aanleg van grote spoorwegprojecten als de Betuweroute en de HSL-Zuid is haar ook opgedragen.

De organisatie heeft als missie: "Rijkswaterstaat is de rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water én aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer". Ze is opgedeeld in 10 regionale, 5 landelijke diensten en 1 bijzondere dienst. Rijkswaterstaat met haar regionale diensten moet niet verward worden met de veel oudere waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor de regionale waterhuishouding.

De directeur-generaal (DG) van Rijkswaterstaat is sinds 1 juni 2003 Ir. Bert (L.H.) Keijts.

Met ingang van 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een (uitvoerend) agentschap.

Regionale diensten

Rijkswaterstaat is in regionale diensten, vroeger directies genoemd, onderverdeeld. Aan het hoofd van een regionale dienst staat de hoofdingenieur-directeur (HID). De regio's op hun buurt zijn weer onderverdeeld in lokale water- en wegendistricten (in het recente verleden dienstkringen genaamd). Vroeger had iedere provincie hun eigen regionale organisatie, maar de directies Groningen, Friesland en Drenthe zijn gefuseerd tot Noord-Nederland; de directies Overijssel en Gelderland zijn gefuseerd tot Oost-Nederland. Meestal, maar niet altijd is de provinciegrens de grens waar een autoweg of waterweg in onderhoud is bij een van de regionale diensten. De volgende regionale diensten zijn momenteel actief binnen Rijkswaterstaat:

Landelijke Diensten

Projectdirecties (Bijzondere Diensten)

Voormalige (specialistische) diensten

Zie ook

Trivia

  • Rijkswaterstaat is als centraal orgaan ingesteld ten tijde van de Bataafse Republiek (1798) om de regie op de versnipperde civieltechnische werken te verbeteren. De hiërarchische structuur leek veel op die van de militaire evenknie, de Genie. Binnen de dienst is het gebruik van uniformen altijd minder geweest dan in het leger, maar ook van de huidige medewerkers dragen nog ruim 1.000 personen een donkerblauw Rijkswaterstaatuniform.
  • In de koude oorlog waren vele sluiswachters etc. van Rijkswaterstaat automatisch onderofficier van de Genie met oorlogstaak.
  • De zoutdepots langs de snelwegen zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Bij gladheid en sneeuwval worden automatisch particuliere vrachtwagenbedrijven ingeschakeld die dit over de snelwegen verspreiden.
  • De ambtenaren van de dienst zelf hanteren een onderscheid als "ik werk bij Nat (de watersector) of Droog (de wegensector)".

Externe links

rel=nofollow
rel=nofollow