Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

RWS Utrecht

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

RWS Utrecht was tot april 2013 de regionale dienst van de Rijkswaterstaat, die werkte in de provincie Utrecht. Sedertdien is de dienst na een fusie met RWS IJsselmeergebied omgebouwd tot RWS Midden-Nederland.

RWS Midden-Nederland

Het beheersgebied omvat het landelijk hoofdwegennet en het water- en scheepvaartbeheer op het hoofdvaarwegennet in de provincies Utrecht en Flevoland. Hieronder valt het gehele Amsterdam-Rijnkanaal ook buiten de provincie Utrecht, het gehele IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren. Het beheersgebied omvat tevens de Afsluitdijk.

Geschiedenis van de organisatie

In de geschiedenis zijn er fusies en splitsingen van Rijkswaterstaatsdiensten geweest, waarbij de dienst in Utrecht is samengegaan met zowel RWS Gelderland, RWS Noord-Holland als RWS Zuid-Holland en laatstelijk met RWS IJsselmeergebied.

Vanaf 1803 heetten die diensten districten, vanaf 1903 werd gesproken van "directie". Sinds 1 oktober 2004 is het een dienst, die samengesteld is uit een aantal directies.

De verschillende namen voor de regionale waterstaatsdienst in Utrecht sedert de oprichting waren:

Sinds: Naam van de organisatie Gebied
1 april 1811 Zuiderzeedepartement
6 mei 1814 1e (provisionele) district Noord-Holland en Utrecht
1 januari 1817 1e district: Noord-Holland en Utrecht Noord-Holland en Utrecht
1 juli 1822 district Utrecht Utrecht
1 april 1849 8e district: Utrecht
1 april 1881 8e en 9e district: Noord-Holland en Utrecht Noord-Holland en Utrecht
1 juli 1889 5e en 8e district: Gelderland en Utrecht Gelderland en Utrecht
1 juli 1903 6e directie: Gelderland en Utrecht
1 januari 1918 10e directie: Zuid-Holland en Utrecht Zuid-Holland en Utrecht
1 mei 1918 directie Zuid-Holland en Utrecht
1 mei 1935 directie Utrecht Utrecht
1 oktober 2004 RWS Utrecht
1 april 2013 RWS Midden-Nederland Utrecht en IJsselmeergebied

Leiding van de organisatie

De leiding van een dienst van de Rijkswaterstaat is normaliter (sinds 1 juli 1903) in handen van een hoofdingenieur-directeur. In de 19e eeuw was het hoofd van een regionale vestiging - een district - in handen van een hoofdingenieur. De verschillende managers van de organisatie in Utrecht waren sedert de oprichting:

Vanaf 1811 maakte de waterstaatsorganisatie in Utrecht deel uit van die in Noord-Holland; zie Zuiderzee. Pas vanaf 1822 is er sprake van een afzonderlijke organisatie in Utrecht. De verschillende managers van de organisatie in Utrecht waren sedertdien:

district Utrecht

nr naam van tot rang opmerkingen
district Utrecht (UT)
1 J.A. Blanken 1 jul 1822 1 okt 1825 ingenieur 1e kl. Utrecht
1 okt 1825 † 22 jun 1837 hoofdingenieur 2e kl.
M. Beijerinck 20 jun 1837 11 aug 1837 ingenieur 2e kl. waarnemend
2 S. Tierens 11 aug 1837 1 apr 1849 hoofdingenieur 2e kl.
8e district: Utrecht (UT)
H.F. Fijnje van Salverda 1 apr 1849 1 nov 1849 ingenieur 1e kl. waarnemend
3 Jhr.J. Ortt van Schonauwen 1 nov 1849 1 jan 1855 ingenieur 1e kl.
1 jan 1855 1 apr 1858 hoofdingenieur 2e kl.
4 W.C.P. baron van Reede van Oudtshoorn 1 apr 1858 1 jan 1867 hoofdingenieur 2e kl.
1 jan 1867 † 3 jan 1874 hoofdingenieur 1e kl.
W.H. Hubrecht jan 1874 1 apr 1874 ingenieur 1e kl. waarnemend
5 L.J. du Celliée Muller 1 apr 1874 1 apr 1881 hoofdingenieur 2e kl.

Op 1 april 1881 wordt Utrecht als zelfstandig district opgeheven en samengevoegd met Noord-Holland tot het 8e en 9e district (Noord-Holland en Utrecht. Zie aldaar voor de leiding in Utrecht.

directie Utrecht

nr naam van tot rang opmerkingen
directie Utrecht (UT)
6 ir.W.H. Brinkhorst 1 mei 1935 17 aug 1943 hoofdingenieur-directeur
ir.H.B. Bakker 17 aug 1943 1 aug 1945 hoofdingenieur waarnemend omdat Brinkhorst wnd dg was
ir.W.H. Brinkhorst 1 aug 1945 1 febr 1950 hoofdingenieur-directeur
7 ir.C. de Groot 1 febr 1950 1 febr 1963 hoofdingenieur-directeur
8 ir.H.A.M.C. Dibbits 1 mrt 1963 1 apr 1967 hoofdingenieur-directeur
9 ir.R.W. de Boer 1 mei 1967 1 mrt 1971 hoofdingenieur-directeur
10 ir.H. van Opstal 1 jul 1972 1 nov 1981 hoofdingenieur-directeur
11 ir.E.F.K. Boswinkel 1 nov 1981 1 nov 1985 hoofdingenieur-directeur
12 ir.P. Hamelynck 1 nov 1985 1 aug 1990 hoofdingenieur-directeur
13 mr.J.P.A.J. Bevers 1 okt 1990 1 mei 2000 hoofdingenieur-directeur
14 ir.I.J. de Boer 1 mei 2000 1 okt 2004 hoofdingenieur-directeur
RWS Utrecht (UT)
ir.I(ngwer).J. de Boer 1 okt 2004 1 febr 2006 hoofdingenieur-directeur
15 mw.drs.I(neke). van der Hee 1 febr 2006 1 febr 2010 hoofdingenieur-directeur
16 mw.ir.K(arin). Visser 1 febr 2010 1 jan 2012 hoofdingenieur-directeur
ir.Th(eo).J. van de Gazelle 1 mrt 2012 1 apr 2013 hoofdingenieur-directeur waarnemend, tevens plv dg en kwartiermaker RWS Midden-Nederland

Op 1 april 2013 wordt RWS Utrecht als zelfstandige directie opgeheven en samengevoegd met RWS IJsselmeergebied tot de dienst RWS Midden-Nederland.

RWS Midden-Nederland

nr naam van tot rang opmerkingen
RWS Midden-Nederland (MN)
17 ir.Th(eo).J. van de Gazelle 1 apr 2013 hoofdingenieur-directeur

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties

De eerste versie van dit artikel is gebaseerd op de publicatie

  • ir.J.R. Hoogland, Ingenieur van den Waterstaat, Geschiedenis van de organisatie van de Rijkswaterstaat en zijn managers, Den Haag, 2010, Interne publicatie Rijkswaterstaat