Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Solidamentum

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Solidamentum is een Nederlandse reformatorische studentenvereniging met regiokringen in Barneveld, Ede-Wageningen, Gouda, Rhenen en Zwolle. Solidamentum richt zich op studenten uit het WO en HBO.

Doel

Solidamentum heeft als doel om studenten een omgeving te bieden waar zij zich kunnen vormen op basis van christelijke kaders en de gereformeerde traditie. Zij gaat er vanuit dat christenen geen oogkleppen behoren op te hebben en dienen te weten wat er in de maatschappij omgaat. Bovendien zijn christenen tot verantwoording geroepen (1 Petrus 3:15). en behoren zij antwoorden te kunnen geven op pittige vragen, zoals die bijvoorbeeld worden opgeworpen door de moderne wetenschap. Solidamentum wil daarom de leden helpen zich in hun uitgangspunten te verdiepen, hun blikveld te verbreden en daar met mede-studenten over te praten.

Geschiedenis

De studentenvereniging is ontstaan uit de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten op Gereformeerde Grondslag (KLS). In 1992 werd de sectie studerenden zelfstandig en ging verder onder de naam Solidamentum. Solidamentum is een samenvoeging van twee woorden uit het Latijn, en wel "solidare" (vastmaken) en "mentum" (middel). Door de samenvoeging krijg je de betekenis: "Middel om vast te maken". Hiervan afgeleid is "Vriendschap en Bezinning"; het tweeledige doel van Solidamentum. Solidamentum heeft de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid als grondslag.

Activiteiten

De meeste activiteiten zoals lezingen, informele avonden, workshops, nieuwjaarsbijeenkomsten worden georganiseerd op kringniveau. Ook op landelijk niveau worden activiteiten georganiseerd zoals congressen, muziekavonden en dergelijke. Verder hebben de regiokringen één of meerdere studiekringen. Deze studiekringen bestuderen bijvoorbeeld Bijbelboeken, belijdenisgeschriften, geschriften van oude schrijvers of ethische onderwerpen. De vereniging geeft vijf keer per jaar het blad Fundamenteel uit.

Regiokringen

Barneveld

De kring Barneveld bestaat sinds het begin van Solidamentum in 1992. In 2008-2009 heeft deze kring 40 leden, en is het jaarthema 'De zeven deugden', handelend over de vier kardinale deugden dapperheid, wijsheid, matigheid en rechtvaardigheid, en de drie christelijke deugden geloof, hoop en liefde.

Ede-Wageningen

De kring Ede-Wageningen werd opgericht in 2000 en is daarmee na kring Zwolle de jongste kring van Solidamentum. Veel van de kringleden studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). In 2008-2009 telde de kring ongeveer 30 leden. In 2007-2008-2009 was het jaarthema het volmaakte gebed.

Gouda

De kring Gouda bestaat sinds de oprichting van Solidamentum in 1992. In 2008-2009 telt de kring ruim 80 leden van diverse hogescholen en universiteiten en is daarmee de grootste kring van Solidamentum. Het jaarthema van deze kring in datzelfde jaar is 'Quo vadis?', 'Waar gaat het heen?', handelend over de ontwikkelingen die de maatschappij heeft doorgemaakt en hoe christenen daarin moeten staan.

Rhenen

Vanaf het begin van Solidamentum in 1992 bestaat ook kring Rhenen. De kring telt in 2008-2009 ongeveer 40 leden. In 2008-2009 was het jaarthema van deze kring 'Werelden in botsing'.

Zwolle

Kring Zwolle is de jongste kring van Solidamentum. Deze kring is in het voorjaar van 2008 van start gegaan en heeft als voornaamste doelgroep de studenten uit de noordelijke regio van Nederland. De kring is inmiddels uitgegroeid tot ongeveer 30 leden en heeft als jaarthema van 2009-2010: 'Getekend door de tijd'.

ExCordis

Op 3 november 2007 werd, tijdens het 3e lustrum van Solidamentum, het initiatief gelanceerd om een vereniging voor oud Solidamentum leden te starten. Deze alumni vereniging, ExCordis, is kort daarna van start gegaan.

Externe link

Bronnen, noten en/of referenties

Referenties