Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

RSV Sanctus Laurentius

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Rotterdamse Studenten Vereniging Sanctus Laurentius is de grootste studentenvereniging van Rotterdam. De vereniging is gemengd en telt anno 2008 zo'n 1000 leden, die samenkomen op sociëteit Huesca.

Geschiedenis

Herkomst naam Laurentius

De vereniging is vernoemd naar de heilige Laurentius van Rome, die rond 215 na Chr. geboren zou zijn in het plaatsje Huesca, waar de sociëteit van de vereniging naar is vernoemd. Op 10 augustus 258 stierf Laurentius de marteldood, welke datum later zijn naamdag is geworden. Hij werd uitgeroepen tot beschermheilige van de armen en daarnaast van de wasvrouwen, koks, schoolkinderen, bierbrouwers, studenten en bovendien van de stad Rotterdam.

Oprichting

Op 7 december 1914 besluiten zeven studenten om de Roomsch Katholieke Studenten Vereniging "Sint Laurentius" op te richten. De vereniging wordt opgericht onder de zinspreuk "Omnia in luce clarescunt", wat zoveel betekent als "in het licht wordt alles duidelijk". Het doel van de vereniging is het bevorderen van de zedelijke, godsdienstige en wetenschappelijke belangen van de leden. Dit zijn de katholieke studenten aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Het streven is tussen hen een band van saamhorigheid en onderling verkeer te leggen. Iemand die lid wordt moet eerst een gulden entreegeld betalen. Daarna geldt een lidmaatschapsgeld van vijf en een halve gulden. In 1931 wordt de K.S.V. Sanctus Laurentius officieel goedgekeurd door de Senaat der Nederlandsche Economische Hoogeschool. Dit houdt voornamelijk in dat de vereniging voortaan kan rekenen op financiële ondersteuning uit het Nederlandsche Hoogeschoolfonds.

Oorlogstijd

Op 14 mei 1940 wordt Rotterdam door de Duitsers binnengevallen en gebombardeerd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het gebouw van de Katholieke Kring samen met nog 20.000 andere gebouwen wordt beschadigd. De vereniging valt hierdoor weer terug in een zwervende bestaan. De praeses van de vereniging was een NSB'er en droeg dit zelf ook uit. In oktober van dat jaar wordt hij dan ook geroyeerd als lid en het verenigingsleven hervat na deze affaire weer zijn gewone gang. In de oorlogsjaren worden er zelfs nog drie disputen opgericht.

In april 1943 speelt de beruchte tekenkwestie. Om verder te mogen studeren aan de hogeschool of universiteit moeten alle studenten een loyaliteitsverklaring ondertekenen, waarin staat dat zij zich afzijdig zullen houden van alle acties tegen de Duitsers. Van de Laurentianen weigert 97% deze verklaring te ondertekenen.

Na de oorlogsjaren

In 1949 verschijnt het eerste "Rooster", het verenigingsblad. In 1956 wordt de stichting "Eigen Huis" in het leven geroepen om een vast onderkomen te zoeken voor de vereniging. Op die zelfde datum, namelijk 12 september wordt de Vereniging Katholieke Studentensociëteit Huesca opgericht, onder de zinspreuk: "Mijn nacht kent geen duisternis."

Net zoals elders in het land bij de meeste studentenverenigingen gebeurt, zorgen de jaren 60 en 70 voor drastische veranderingen in de verenigingscultuur. Vanaf 22 juni 1969 moeten de Laurentianen het stellen zonder geestelijk advies van een moderator, zoals dat tot dan toe onder Rooms-Katholieke verenigingen gebruikelijk was. Ook de handhaving van de mores staat op een laag pitje, zo wordt het jasje-dasje afgeschaft. In 1972 krijgt de vereniging een nieuwe bestuursvorm: het College van Bestuur. Binnen dit College van Bestuur zal nog wel steeds een scheiding blijven tussen sociëteit en vereniging. Het eerste College van Bestuur is geboren. Eén van de eerste wapenfeiten van dit College is het veranderen van de naam van de vereniging. Op 10 juli 1973 wordt de K in de naam van de vereniging vervangen door een R. De Rotterdamse Studentenvereniging "Sanctus Laurentius" is dan officieel een algemene vereniging. Op de BLV van 3 april 1978 wordt het begrip "jaarclub" in het huishoudelijk reglement vastgesteld.

De mogelijkheden van een nieuw pand

In 1980 krijgt de vereniging een sociëteitscommissie. De eerste vier leden worden geïnstalleerd op 5 juni van dat jaar. Vijf jaar later zal deze commissie haar scepter kunnen zwaaien in een nieuw pand aan de Infirmeriestraat. De nieuwe sociëteit wordt na een feestelijke optocht op 30 november 1985 officieel geopend door oud-lid Ruud Lubbers. Vier jaar later ziet de vereniging haar ledental voor het eerst boven de 1000 leden uitstijgen.

In 1995 beleeft de vereniging haar 16de lustrum. Dit wordt onder meer gevierd met een bierestafette die uiteindelijk in het Guinness Book of Records belandt. Op de ALV van 4 juli 1998 wordt besloten dat de vereniging een vaste mensa krijgt met een professionele kok en dat de binnenplaats van het nieuwe pand zal verdwijnen.

Een nieuwe eeuw

Het XVIIe Lustrum ter ere van het 85-jarig bestaan van Laurentius, met het thema "de Verlichting", wordt in 2000 groots gevierd. De oude bioscoop Corso wordt omgetoverd tot een lustrumlocatie. De verbouwing van de sociëteit en de mensa wordt dit jaar afgerond.

In 2005 volgt er wederom een Lustrumperiode die van het 18e Lustrum. In een extern pand (Dock18) aan de Keilestraat. Met een gala in Antwerpen, een buitendag, een chique dag, een succesvol theaterstuk, een sloepenrace voor disputen, een twee weken durende fietstocht naar het Spaanse stadje Huesca en een aantal knallende feestjes was deze week met recht: 'All Inclusive'.

In het na-lustrum jaar wordt de BenedenEend (de dansruimte van Laurentius) door het 34e College van Bestuur verbouwd. Tevens krijgt Laurentius na Studentenband Verkocht weer een nieuwe 'huisband': Band 010, welke inmiddels landelijke bekendheid heeft in de studentenwereld en daarbuiten. Ook is de 1e editie van GOUDKOORTS een 3-daagse feestweek een groot succes wat alleen nog maar groter zal worden.

In mei 2007 wordt er door het 35e College van Bestuur een betalingssysteem met pasjes aangelegd. Vanaf nu is het alleen mogelijk om met een pasje, wat je van tevoren kunt opladen, te betalen aan de bar. Clubs en disputen kunnen echter nog steeds op rekening drinken. Tevens verbouwd het CvB in de zomer van 2007 de mensa, zodat er nu weer zonlicht naar binnen schijnt.

In 2008 vindt het eerste Jazz festival speciaal voor studenten plaats. Als onderdeel van een Culturele Week organiseren 7 Laurentianen een zeer succesvol Jazz-festival in de Thalia Lounge. Met 900 bezoekers is de tent uitverkocht en o.a. Hans Dulfer laat menig student uit zijn dak gaan. De rest van de week bestaat uit een toneelstuk, een chique dag op Duindigt en een klassieke avond. Tevens krijgen op voordracht van het 36e College van Bestuur drie oud-leden het Avunculaat (ere-lidmaatschap) van de vereniging uitgereikt.

In 2010 viert de vereniging haar 95e verjaardag.

Tijdelijke sluiting

Naar aanleiding van een geweldsincident tijdens een open feest waaraan een minderjarige bezoeker neusletsel heeft overgehouden, heeft burgemeester Aboutaleb bepaald dat de sociëteit voor 3 maanden dicht moet. Op 4 oktober 2009 mochten de deuren weer open, wat groots gevierd werd met het lustrumopeningsfeest op 9 oktober. [1]

Verenigingsstructuur

De vereniging is onderverdeeld in jaarclubs, verticalen en zestien disputen. De jaarclubs zijn ongemengd en bestaan in de regel uit 10 tot 15 personen. Iedereen die lid is bij Laurentius maakt deel uit van een Jaarclub, er heerst dus een 'Jaarclub cultuur'. Maar daarnaast zijn er ook verticale verbanden. De verticalen bestaan uit enkele jaarclubs van verschillende jaren. Er zijn anno 2008 drie vrouwelijke (Superwoman, Magg'ie en BLITS) en één mannelijke verticale (V1). Deze verticalen borrelen en eten samen en de V1 gaat regelmatig op uitval naar een andere vereniging. Laurentius kent ook 16 disputen, die gemiddeld zo'n 25 tot 30 jaar oud zijn. Per jaar gaan er tussen de 5 en 10 nieuwe leden individueel bij een dispuut. Disputen organiseren activiteiten als een kerstdiner, gala, reizen, weekendjes weg, (thema-)feesten en borrels. Een aantal disputen heeft ook een eigen dispuutshuis waar leden van het dispuut samen wonen. Verder bestaan er geen gemengde borrelgenootschappen (meer) binnen Laurentius. Disputen kenmerken zich door de hechte banden tussen leden uit verschillende jaren, ook veel oud-leden van disputen komen jaarlijks nog een aantal keer langs bij activiteiten van het dispuut. Het oudste dispuut van de vereniging is Het Gulden Vlies (1978) en het jongste dispuut is Figaro (1992).

Daarnaast kent de vereniging nog een reeks onderverenigingen en gilden, die zich elk met een bepaalde hobby of activiteit bezighouden. Dit zijn anno 2008 onder meer:

 • Theatrael - ondervereniging voor Toneel, opgericht in 2002 om toneel terug te brengen op Laurentius.
 • Caddy Lack - golfondervereniging, biedt golflessen aan Laurentianen en helpt bij het halen van een GVB.
 • SMASH - tennisondervereniging.
 • Chirurgein - ‘Scalpere cum foetor ex ore', opgericht in 1998 om de onderlinge band tussen de geneeskundestudenten te versterken.
 • Het Nijmeegshe Vierdaagsche Gilde - traditionele ondervereniging met als hoofddoelstelling het uitlopen van de Vierdaagse van Nijmegen.
 • Shoot - hockeyondervereniging
 • Wijn en Sigaren Gilde - mannenondervereniging die wijn- en sigarenproeverijen organiseert
 • 't Geile Paerdt - Schaak Gilde
 • Rotterdamsch studenten draegers Gilde
 • Het BaCoSoccie Gilde - Voor een select gezelschap binnen de Sociëteits commissie dat zich met name inzet voor de distributie en consumptie van speciale soorten rum.

Verder zijn er verschillende commissies actief. Deze bestaan uit leden van de vereniging en voeren zeer uiteenlopende taken uit. Leden die in een commissie zitten, krijgen een beurs van Laurentius als blijkt dat ze studievertraging opgelopen hebben. Ook kent de vereniging een groot aantal Laurentiushuizen als woongelegenheid voor leden. Hier wonen leden uit verschillende jaren samen. Er zijn zowel gemengde als ongemengde huizen.

Laurentius maakt deel uit van het Aller Heiligen Convent.

Laurentius en de Maatschappij

Als grootste vereniging van Rotterdam beseft Laurentius dat er meer is dan alleen het studentenleven. Daarom organiseert Laurentius jaarlijks een aantal activiteiten om haar leden in contact te brengen met stadsgenoten die het wat minder getroffen hebben, ondersteunen zij een aantal goede doelen, organiseren zij culturele activiteiten en organiseren zij activiteiten die ook toegankelijk zijn voor groepen die anders niet zo snel in contact zouden komen met studenten. Door de maatschappelijke betrokkenheid hopen zij wat terug te kunnen doen voor de stad Rotterdam en haar inwoners maar ook voor andere mensen die deze hulp kunnen gebruiken.

In de afgelopen jaren heeft Laurentius o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Jaarlijks collecteren alle 1e jaars leden in de Hartstichtingsweek voor de Hartstichting.
 • Charity day voor de kinderen van het Sophia kinderziekenhuis.
 • Nieuwe speeltoestellen voor sociaal-medisch kinderdagverblijf Dikkertje Dap.
 • Ondersteuning van Stichting Mara zowel financieel als in mankracht.
 • Een Jaarlijkse bingo voor bewoners bejaardenflats in Kralingen.
 • Een jaarlijkse spelletjesdag voor leerlingen van een basisschool in een Rotterdamse achterstandswijk.
 • Een klassieke avond met conservatorium studenten.
 • Een groot jazz-festival voor studenten en inwoners van Rotterdam.
 • Een toneelstuk opgevoerd door Laurentianen voor alle Rotterdamse studenten en overige belangstellende.
 • Ondersteuning Rode Kruis Studentendesk Rotterdam.
 • Ondersteuning van het Jeugd Pastoraat in het Oude Noorden.
 • Ondersteuning Walk the World voor het World Food Programme.
 • Organisatie Erasmus Sportdag voor bassisschool kinderen.
 • I.s.m. Rotaract Nederland een feest voor stichting Leergeld.

Vereniging Oud-Laurentianen

Voor de leden die na hun studententijd lid willen blijven van Laurentius, is er het lidmaatschap bij de VOL (Vereniging Oud-Laurentianen). De VOL heeft een eigen nieuwsblad, waardoor de VOL-leden op de hoogte blijven van de activiteiten en het wel en wee van de vereniging. Ook is er de VOLtallig, de almanak van de Vereniging Oud-Laurentianen, zo blijven alle oud-leden op de hoogte van elkaars adres en het is een handig naslagwerk. Een keer in de maand vindt een VOL-circuitborrel plaats in een grote stad in Nederland om zo de Oud-Laurentianen die daar (in de buurt) wonen samen te brengen. Ook is er voor de oudere leden een cultuur dag en in de Eurekaweek op Donderdag een druk bezochte borrel op het terras. Verder organiseert een Oud-Leden commissie met daarin actieve Laurentianen ieder jaar een viertal reünies voor de jaren 1914-1969, 1970-1979, 1980-1989 en 1990-2000.

Bekende Laurentianen

Referenties

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
Delen van bovenstaande tekst, of een eerdere versie daarvan is met uitdrukkelijke toestemming van de webmaster overgenomen van http://www.laurentius.nl/

Externe links