Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

RKSV Albertus Magnus

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De rooms-katholieke Studentenvereniging Albertus Magnus, genoemd naar Albertus Magnus (ca. 1200-1280), is een studentenvereniging in Groningen, opgericht op 14 december 1896. Deze vereniging telt circa 2000 leden van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Hiermee is zij de op één na grootste en de op één na oudste studentenvereniging van Groningen. In de volksmond wordt de vereniging kortweg "Albertus" genoemd. In de loop der jaren ontwikkelde zij zich dan ook meer en meer tot de tegenhanger van het corps, Vindicat. Albertus is aangesloten bij het Contractus Groningen.

De vereniging is traditioneel, dus kent een verplichte introductietijd. Deze bestaat uit een kamp gevolgd door een aantal dagen dat de toekomstige leden op de vereniging doorbrengt over een periode van ongeveer 2 weken. Albertus kent zowel jaarclubs als disputen. Naast deze structuren bestaan verschillende commissies met ieder hun eigen taak. Daarnaast bestaan (meestal ludieke) genootschappen. Er bestonden verschillende subverenigingen waarvan de Tennisclub Albertus Magnus is overgebleven. Verder kent de vereniging een aantal verenigingshuizen die in het jaarlijkse annuarium genoemd worden. De vereniging is van oorsprong katholiek en is dan ook lid van het Aller Heiligen Convent.

Geschiedenis

De vereniging is begonnen als een katholieke debatingclub. Een eigen gebouw had men niet, men vergaderde in cafés. De vereniging kreeg van de bisschop van Utrecht een moderator toegewezen. Dit was een priester die de vereniging met raad en daad terzijde stond. Niet altijd waren de verhoudingen met de moderator even goed. Tot de oorlog bleef Albertus een geïsoleerde vereniging. Groter dan 30 leden werd zij niet, en meer dan eens overwoog men dan ook de vereniging maar op te heffen. Ook stelde het corps Vindicat atque Polit een aantal malen een fusie voor waarbij Albertus een soort katholieke onderafdeling van Vindicat zou worden. Hier is meerdere malen afwijzend op gereageerd. In 1941 werd de vereniging alsnog opgeheven; men weigerde akkoord te gaan met de Duitse eis geen joden meer toe te laten. Eerst vroegen en kregen het bestuur en de moderator echter toestemming van de bisschop van Utrecht.

Na 1945 groeide de vereniging echter en kreeg een sociëteit. De groei ging echter zo snel dat men in 1960 en 1967 moest verhuizen. De sociëteit is sindsdien gevestigd in een monumentaal pand aan de Brugstraat 8 in Groningen. De vereniging bleef doorgroeien zodat in de jaren '80 en '90 bovengrenzen voor het aantal aanmeldingen werden ingevoerd; de sociëteit was niet groot genoeg voor het almaar groeiende ledental. De roerige jaren '60 hadden verder hun invloed op het karakter van de vereniging; vrouwen mochten (volwaardig) lid worden, evenals HBO'ers. De groentijd werd min of meer afgeschaft maar een poging om de vereniging om te vormen tot algemene jongerenvereniging haalde het niet. In de jaren zeventig werd de ontgroening weer ingevoerd.

Inmiddels is Albertus naar aantal leden de derde vereniging van Nederland. In 2006 had Albertus voor het eerst sinds jaren weer het grootste aantal aanmeldingen van nieuwe leden in Groningen. Deze ontwikkeling werd doorgezet in 2007, waarin 448 aspirant-leden zich inschreven.

Ontgroeninsgsincidenten

Toen de vereniging eind jaren '70 weer traditioneler werd en de ontgroening terugkwam, stuitte dit een aantal ouderejaars tegen de borst, waarna ten minste een van hen contact met de pers zocht. Dit leidde begin jaren '80 tot negatieve publiciteit rondom het introductiekamp, hoewel van een echt incident geen sprake was. Toen in 1997 bij een huisintroductie Vindicatlid Reinout Pfeiffer overleed, werd door de vereniging de eigen ontgroening onder de loep genomen, en werden de strengere landelijke regels nagevolgd.

In mei 2005 kwam de vereniging in opspraak, toen bij de kroegcommissie-ontgroening een jongen anderhalve dag in coma raakte. De vereniging had consequent een alcoholverbod uitgevaardigd, maar men realiseerde zich niet dat ook water in hoge doses giftig kan zijn. De jongen in kwestie had minstens zes liter gedronken.[1].

Op 11 april 2010 werd een 21-jarige student in Sinterklaaspak tijdens een dispuutsontgroening in brand gestoken aan de waterkant in Giethoorn. Voor hij in het water sprong liep hij daarbij tweede- en derdegraads brandwonden op zijn rug. Hij meldde zich later in het ziekenhuis en werd opgenomen[2]. De ouders van het slachtoffer hebben aangifte gedaan van zware mishandeling. Het betrokken dispuut van Albertus Magnus is door de vereniging voor een jaar geschorst[3], waarvan een half jaar voorwaardelijk. Bovendien wordt het dispuut voor vijf jaar onder strenge controle gesteld. Bij herhaling zal het dispuut worden ontbonden.

Bekende oud-leden

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties