Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Ondernemingskamer

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Ondernemingskamer is het rechterlijke orgaan van het gerechtshof Amsterdam, dat de taak heeft (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen. Dit kunnen geschillen zijn tussen het bestuur, de raad van commissarissen (RvC), de aandeelhouders (AVA), of de werknemers. Werknemers kunnen bij een eventueel geschil daarbij worden vertegenwoordigd door zowel de ondernemingsraad (OR) als door vakbonden.

Nederlands enquêterecht

De ondernemingskamer heeft als primaire taak het uitvoeren van onderzoeken, geïnitieerd op basis van het Nederlandse enquêterecht. Het enquêterecht wordt uiteengezet in artikel 2:344 tot en met 2:359 in het burgerlijk wetboek 2 (BW2) en artikel 26 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), dat deel uitmaakt van het adviesrecht van de ondernemingsraad bij wettelijk vastgestelde besluitsgebieden. Kort gezegd kunnen betrokkenen in en rondom de vennootschap de Ondernemingskamer een onderzoek laten uitvoeren om te toetsen of de tegenpartij juridisch correct heeft gehandeld in de totstandkoming bij een conflictsituatie.

Starten van enquêteprocedure

Aandeelhouders kunnen een verzoek doen tot het starten van een enquêteprocedure indien zij tezamen minstens 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of rechthebbenden zijn van een absolute aandelen- of certificatenwaarde van minimaal € 225.000. Deze waarde kan lager zijn indien statutair bepaald. Ook kan statutair worden bepaald dat bepaalde anderen bevoegd zijn een verzoek tot enquête in te dienen.

Vakbonden kunnen bij een geschil in overleg met de aan de onderneming verbonden OR besluiten een enquêteprocedure te starten. De ondernemingsraad is echter bevoegd op eigen initiatief een enquêteprocedure te starten indien de ondernemer een besluit maakt dat niet in overeenstemming is met het advies dat de OR heeft gegeven, of wanneer de ondernemer nalatigheid kan worden verweten in het redelijkerwijs laten functioneren van de ondernemingsraad in haar taakvervulling.

Geschillen behandeld door Ondernemingskamer

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) claimde in 2007 dat de verkoop van de Amerikaanse dochteronderneming LaSalle door ABN AMRO de identiteit van de onderneming had veranderd, waardoor dit had moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders (2:107a BW).

De VEB en het Amerikaanse pensioenfonds Copera vroegen in 2004 een enquêteprocedure aan voor onderzoek naar wanbeleid van het bestuur van Ahold. Dit wanbeleid openbaarde zich in de vorm van een groot boekhoudschandaal binnen het concern.

Private equity investeerders Centaurus en Paulson verzochten de Ondernemingskamer in 2007 een enquêteprocedure te starten naar het gevoerde beleid van het bestuur van Stork. Centaurus en Paulson dringen erop aan dat Stork in het belang van de de onderneming dient te worden opgesplitst.

De OR van Philips Lighting verzoekt de Ondernemingskamer in 2000 een enquêteprocedure in te stellen tegen het besluit van de bestuur van Philips om de productie van onderdelen van spaarlampen over te plaatsen van Nederland naar Polen. De OR verweet het bestuur haar niet voldoende te hebben ingelicht om haar adviesfunctie adequaat te kunnen uitvoeren.

Bevoegdheden van de Ondernemingskamer

De bevoegdheden van de Ondernemingskamer zijn aanzienlijk. De Ondernemingskamer is bevoegd een besluit van ieder orgaan van de vennootschap te schorsen of nietig te verklaren. Buiten dat is zij ook bevoegd één of meerdere bestuurders of commissarissen te schorsen of zelfs te ontslaan uit hun functie. Indien dit van toepassing is kan de Ondernemingskamer tijdelijk één of meerdere bestuurders of commissarissen aanstellen ter vervanging. Daarnaast is de Ondernemingskamer bevoegd de statuten van de vennootschap tijdelijk te veranderen, tijdelijk aandelen over te dragen aan een beheerder, en indien nodig zelfs de vennootschap te ontbinden (2:356 BW).

Externe link