Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Vennootschap

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een vennootschap is een organisatievorm met als primaire hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap. Aldus is het een ondernemingsvorm waarbij de onderneming of het bedrijf al dan niet over rechtspersoonlijkheid beschikt al naargelang de gekozen rechtsvorm.

België

Vennootschapsrecht

Het Belgische vennootschapsrecht is, in tegenstelling tot in Nederland, niet langer geregeld in het burgerlijk wetboek, maar in een afzonderlijk Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.). Voor de invoering van dit wetboek was de regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel

Een vennootschap wordt naar Belgisch recht opgericht door een contract waarbij men iets in gemeenschap brengt met de bedoeling winst te maken. Een groep vrienden die samen op de Lotto spelen hebben dus een vennootschap, meer bepaald een eenvoudige maatschap zonder rechtspersoonlijkheid.

In artikel 1 W.Venn. wordt een vennootschap als volgt omschreven: Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

Het gaat dus om een contract tussen meerdere personen, in uitzonderlijke gevallen kan ook een vennootschap worden opgericht door één persoon. Het gaat dan om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), onder de vorm van een éénpersoons-bvba (EBVBA).

In tegenstelling tot Nederland kent België een onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen. Burgerlijke vennootschappen zijn die vennootschappen die o.a. voor diensten verleend door vrije beroepen worden gehanteerd, zoals artsen, advocaten e.d.m. Handelsvennootschappen zijn die vennootschappen die het stellen van daden van koophandel tot doel hebben. Het Wetboek van vennootschappen beschrijft een aantal concrete vennootschapsvormen, die alle zowel voor burgerlijke als voor handelsdoeleinden kunnen gebruikt worden.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

 • maatschap: een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel (artikel 46 W.Venn.).
 • tijdelijke handelsvennootschap: vennootschap die zonder een gemeenschappelijke naam te voeren, één of meer bepaalde handelsverrichtingen tot doel heeft (artikel 47 W.Venn.) bijvoorbeeld opgericht door twee aannemers om een groot gebouw te zetten.
 • stille handelsvennootschap, vennootschap waarbij één of meer personen een belang nemen in de verrichtingen van één of meer anderen die in eigen naam optreden (artikel 48 W.Venn). De personen die een belang nemen in de verrichtingen, meestal geldschieters, worden hierbij niet bekendgemaakt.

Deze vennootschappen kunnen als vennootschap niet voor de rechtbank gedaagd worden. Ze worden dus altijd vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon. Deze kunnen nietig verklaard worden door het ontbreken van een winstoogmerk. De rechter kan bij deze gelegenheid de vennootschap omzetten in een vereniging.

Vennootschap met rechtspersoonlijkheid

Frequent voorkomende vormen zijn:

Minder gebruikelijke vormen zijn:

Deze vennootschappen kunnen als rechtspersoon zelfstandig voor de rechter gedaagd worden. De Belgische vennootschapsvormen hebben ook overeenkomstige Franse en Duitse benamingen.

Nederland

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is in Nederland opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat handelt over de rechtspersonen.

Vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn in Nederland in 2010:

In het nieuwe recht volgens titel 7.13 van het Burgerlijk Wetboek:

Vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid

Vennootschapsvormen die als rechtspersoon aan het handelsverkeer kunnen deelnemen zijn:

 • naamloze vennootschap (NV / N.V. / nv / n.v.)
 • besloten vennootschap (BV / B.V. / bv / b.v.)
 • coöperatie:
  • met beperkte aansprakelijkheid (BA / B.A. / ba / b.a.)
  • met uitgesloten aansprakelijkheid (UA / U.A. / ua / u.a.)
  • met wettelijke aansprakelijkheid (WA / W.A. / wa / w.a.)

In het nieuwe vennootschapsrecht overeenkomstig titel 7.13 van het Burgerlijk Wetboek:

 • openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR / O.V.R. / ovr / o.v.r.)
 • commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR / C.V.R. / cvr / c.v.r.)

Rusland

Hoofdartikel: Vennootschap in Rusland

In Rusland bestaan drie vormen van vennootschappen; een naamloze (OAO) en twee besloten vormen (ZAO en OOO). De meest populaire zijn de OOO en de ZAO.

Europese Unie

De Europese Unie heeft ook vennootschapsvormen ingesteld, die een gelijkaardig statuut hebben in alle deelstaten:

Schrijfwijze

De namen van vennootschappen worden met kleine letters geschreven, en sinds de laatste spellinghervorming ook de afkortingen. Toch zullen deze vaak met hoofdletters geschreven worden, meer bepaald als zij deel uitmaken van de naam van een welbepaalde vennootschap.

Zie ook

Externe link

Belgische Wetboek van Vennootschappen