Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Essay:Fundament (basis van betoog)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit is een gebruikersessay geschreven door Sjorsxy 14 jan 2010

Een fundament oftewel fondament is bij een betoog of redevoering van iemand, de grondslag oftewel het beginsel waarvan uit (toe)gesproken wordt, en waar op terug gevallen kan worden, oftewel dat daardoor doorgesproken kan worden. Het fundament is zo de spreekwoordelijke rugdekking van de te uiten woorden / informatie. Men spreekt ook wel van het gestoeld zijn van de informatie.
Een fundament, vastgelegd in regels noemt men grondregels oftewel fundamentele regels oftewel grondstelling.

Toetsing

Om iets of iemand als fundament aan te merken / in beschouwing te nemen, moet het een bepaalde zekerheid hebben, oftewel moet het kloppend zijn. Het moet op een bepaalde manier getoetst zijn, of reeds algemeen bekend zijn, en zo te maken hebben met hetgeen ertoe verwijst of erdoor verklaart wordt. Veelal betreft het een bepaalde wetenschap, of een deel daarvan, maar ook kan het bepaalde gebeurtenissen, personen of objecten betreffen. In alle vevallen moet de aanhorende partij het gehanteerde fundament accepteren, om überhaupt de geassocieerde woorden te kunnen verklaren. Soms wordt dat niet gedaan, en is de grondslag toch geldend, wat meestal nadere informatie verlangt of een ander persoon die het wel kan beamen en begrijpen. Een interpretatie berust echter vaak ook uit enkel de eigen visie, conclusies en verklaringen. Deze noemt men (samengevat) essays, die dus subjectief zijn, en correct, foutief of gedeeltelijk correct kunnen zijn.

Valse toetsing

Dikwijls gebeurt het mensen dat iets verkeerd (anders) beredeneerd of gepercipieerd wordt, waarnaar dan vervolgens bepaalde associaties of conclusies gemaakt worden die, wanneer vertelt / bekendgemaakt, onterechte en onjuiste gevolgen teweeg kunnen brengen. Helaas ziet niet ieder wat juist of werkelijk is, vanwege dat sowieso ieder mens zijn eigen perspectief (denkwijze) heeft (impliciet gezamenlijke visies), waarbij ook elk mens zijn eigen gevoel cq. gevoeligheden heeft. Afgezien van mogelijk van invloed zijnde psychische aandoeningen, welke overigens vele mensen (overal ter wereld, maar wel méér in westerse landen) bezitten, maar níet zo ervaren, zien of toe willen geven. Temeer wetende dat menig psychische aandoening "pervasief" (doordringend in alle delen van de hersenen, ook op het denken op zich van invloed, doorwerkend) van aard is, wat dan vaak een ontkennen of bagetelliseren van zijn diagnose oftewel waarschijnlijke, werkelijke toestand of gesteldheid. Dit is een jammerlijke reactie van de betreffende mensen, gezien juist deze 21e eeuw al veel bekend heeft gemaakt en doen begrijpen / doorgronden, waar veel mensen steeds beter toegespitste hulp kunnen krijgen. Veelal zal medicatie nodig zijn, wat dan ook in het juiste perspectief gezien moet worden, zoals een vervanging of aanvulling van bepaalde stofjes die er te weinig aanwezig zijn bij denkprocessen waarbij ze van nature wel behoren te zijn. Naast de bekende aandoeningen hebben veel mensen ook diverse storinkjes, die niet direct wijzen naar een bekende (erkende) stoornis, maar wél opvallend of van invloed zijn op iemand zelf of een ander.

De meesten van de wereldbevolking hebben door het aanleren van een taal door middel van woorden, ook een beredenerende manier van denken aangeleerd, welke lineair (rechtlijnig) is (naar een bepaalde beredenering toe), en grotendeels aangevoerd door het bewuste denken. Bij beelddenkers is dat anders, namelijk intuïtief (onderbewustzijn) en zeer snel en vlak achter elkaar doordat geen woorden hoeven worden gebruikt, maar er wel die begrippen zijn over het zelfde. Meestal is er een completer / duidelijker beeld / begrip. Deze manier van denken wordt dan ook begrijpend denken (niet-beredenerend) genoemd.

Zie ook

  • Fundamentele wetenschap, dat deel van elke (vak)wetenschap dat de gronden, fundamenten omvat, waarop die wetenschap gestoeld is.
  • Fundamentalisme, uiterst orthodoxe (rechtgelovige) theologische richting binnen bepaalde religies.

Referenties