Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Directies van de Waterstaat

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Directies van de Waterstaat zijn de organisaties rond de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat ter ondersteuning van zijn rol bij de aansturing van de Rijkswaterstaat. Vanaf 1930 zijn deze organisaties ontstaan en werden aanvankelijk ook wel aangeduid als de Centrale Directie van de Rijkswaterstaat. De namen van deze organisaties zijn:

 • Directie van de Waterstaat (1930-1967)
 • Hoofddirectie van de Waterstaat (1967-1997)
 • Hoofdkantoor (1997-2004)
 • Staf DG (2004-2013)
 • Bestuursstaf (sinds 2013)

Daarnaast wordt in de aansturing van de Rijkswaterstaat sinds 1967 nog de hoogste leiding apart aangeduid:

 • Directieraad (1967-1997)
 • Hoofddirectie van de Waterstaat (1997-2004)
 • Bestuur RWS (sinds 2004)

Directie van de Waterstaat (DW) 1930-1967

Met de instelling van de nieuwe functie directeur-generaal van de Rijkswaterstaat in april 1930 worden de twee inspecties (zie Inspectie van de Waterstaat) opgeheven en ter ondersteuning van de directeur-generaal wordt een Centrale Directie gevormd - de Directie van de Waterstaat - waar enkele hoofdingenieurs-directeuren werkzaam zijn. Deze Centrale Directie stuurt niet alleen de Rijkswaterstaat aan, maar kan ook belast worden met de aansturing van andere onderdelen van het Ministerie. (zie Organisatie van de Rijkswaterstaat 1930-1949 en verder). De nieuwe directeur-generaal Johan Ringers heeft bij zijn aanstelling bedongen, dat de Dienst der Zuiderzeewerken onder zijn bevelen komt te vallen (dit wordt pas formeel in 1935 geregeld).

Bij de aanvang van de dienst is er sprake van "enkele hoofdingenieurs-directeuren toegevoegd aan de directeur-generaal". Geleidelijk aan ontstaan binnen de Directie van de Waterstaat beleidsafdelingen onder leiding van een hoofdingenieur-directeur, die zich ontwikkelen tot de latere hoofdafdelingen, waar de beleidsontwikkeling plaatsvindt.

Als eerste ontstaat de "Centrale Dienst voor Bruggen en Wegen" in 1936, verantwoordelijk voor de aansturing van de uitbouw van het autosnelwegennet. Als tegenhanger ontstond een half jaar later "de Natte Waterstaat" voor de overige werkzaamheden.

Verder ontstaat er - zodra het onderbrengen van de verantwoordelijkheid voor de Zuiderzeewerken bij de directie van de Waterstaat ook formeel geregeld is een beleidsafdeling "Zuiderzeewerken" met aan het hoofd de voormalige directeur-generaal van de Dienst der Zuiderzeewerken ir.V.J.P. de Blocq van Kuffeler.

Het hoofd van deze Natte Waterstaat, ir.G.B.R. de Graaff, komt gedurende de Tweede Wereldoorlog tot het inzicht, dat voor de toekomst van ons land de waterhuishouding van steeds groter belang zou gaan worden en stimuleert de oprichting van een aparte Dienst voor de Waterhuishouding. Hij zou daar 14 jaar leiding aan geven en vanaf 1968 zijn zoon, ir.A. de Graaff, nog 17 jaar.

De leiding van de Directie van de Waterstaat was steeds in handen van de directeur-generaal:

Directeuren-generaal

Directeuren-generaal tevens hoofd van de Directie van de Waterstaat
nr naam van tot rang opmerkingen
1 dr.ir.J.A. Ringers 1 apr 1930 1 dec 1935 directeur-generaal
2 ir.J.P. van Vlissingen 1 dec 1935 1 mrt 1940 directeur-generaal
3 dr.ir.L.R. Wentholt 1 mrt 1940 1 okt 1945 directeur-generaal
11 aug 1943 ontslagen door de bezetter wegens "verzaken van ambtsplichten". Vervolgens op 20 januari 1944 geïnterneerd in Sint-Michielsgestel en later in Scheveningen.
ir.C.T.C. Heijning 18 aug 1943 25 nov 1943 wnd directeur-generaal
25 nov 1943 gearresteerd wegens sabotage en geïnterneerd in Vught, Dachau en Kottern.
ir.W.H. Brinkhorst 25 nov 1943 1 aug 1945 wnd directeur-generaal
4 ir.W.J.H. Harmsen 1 okt 1945 1 febr 1951 directeur-generaal
5 ir.A.G. Maris 1 mrt 1951 1 nov 1961 directeur-generaal
6 ir.J. van de Kerk 1 nov 1961 1 jan 1967 directeur-generaal

Personen met de rang van hoofdingenieur-directeur of vergelijkbaar werkzaam bij de Directie van de Waterstaat:

Hoofdingenieurs-directeuren toegevoegd aan de directeur-generaal

Hoofdingenieurs-directeuren toegevoegd aan de directeur-generaal
nr naam van tot rang opmerkingen
1 ir.J.P. van Vlissingen 1 jan 1931 1 dec 1937 hoofdingenieur-directeur
2 P.J.P. van der Steur 16 mrt 1931 1 mei 1936 hoofdingenieur-directeur militair ingenieur afkomstig van de Genie
3 dr.ir.L.R. Wentholt 1 mei 1936 1 nov 1936 hoofdingenieur-directeur
4 ir.J.P. Josephus Jitta 1 aug 1948 1 febr 1958 hoofdingenieur-directeur

De beleidsafdelingen van de Directie van de Waterstaat en hun hoofden:

Centrale Dienst voor Bruggen en Wegen

nr naam van tot rang opmerkingen
Centrale Dienst voor Bruggen en Wegen
1 dr.ir.L.R. Wentholt 1 nov 1936 1 mrt 1940 hoofdingenieur-directeur
2 ir.A. Kloppert 1 mrt 1940 1 sept 1940 hoofdingenieur-directeur
3 ir.C.T.C. Heijning 1 sept 1940 18 aug 1943 hoofdingenieur-directeur
ir.W.H. Brinkhorst 18 aug 1943 21 jan 1944 hoofdingenieur-directeur waarnemend
4 ir.M. le Cosquino de Busy 21 jan 1944 1 febr 1946 hoofdingenieur
1 febr 1946 1 jan 1947 hoofdingenieur-directeur
Wegen en Oeververbindingen (W)
ir.M. le Cosquino de Busy 1 jan 1947 1 mrt 1958 hoofdingenieur-directeur
5 ir.A.E.J. Nap 1 mrt 1958 1 mrt 1966 hoofdingenieur-directeur
1 mrt 1966 1 jan 1967 hoofddirecteur

Zuiderzeewerken

nr naam van tot rang opmerkingen
Zuiderzeewerken (Z)
1 ir.V.J.P. de Blocq van Kuffeler 1 apr 1937 1 jan 1946 hoofdingenieur-directeur

Natte Waterstaat

nr naam van tot rang opmerkingen
Natte Waterstaat (N)
1 ir.H.W. Mouton 1 apr 1937 1 sept 1940 hoofdingenieur
2 ir.G.B.R. de Graaff 1 sept 1940 1 jan 1943 hoofdingenieur
Waterwegen en Havens (N)
ir.G.B.R. de Graaff 1 jan 1943 1 mrt 1946 hoofdingenieur-directeur
3 ir.R.M.H. Schaank 1 mrt 1946 1 okt 1951 hoofdingenieur-directeur
4 ir.C. in 't Veld 1 okt 1951 1 mrt 1966 hoofdingenieur-directeur
1 mrt 1966 1 jan 1967 hoofddirecteur

Dienst voor de Waterhuishouding

nr naam van tot rang opmerkingen
Dienst voor de Waterhuishouding (A)
1 ir.G.B.R. de Graaff 1 jan 1942 1 jan 1943 hoofdingenieur
Waterhuishouding, waterkering, landaanwinning, ca. (A)
ir.G.B.R. de Graaff 1 jan 1943 1 jun 1956 hoofdingenieur-directeur
2 ir.J. van de Kerk 1 jun 1956 1 nov 1961 hoofdingenieur-directeur
3 ir.P.Ph. Schuurman 1 nov 1961 1 mrt 1966 hoofdingenieur-directeur
1 mrt 1966 1 jan 1967 hoofddirecteur

Waterstaatsrecht

nr naam van tot rang opmerkingen
Waterstaatsrecht (WR)
1 jhr.mr.ir.F.C.K. de Wijkerslooth de Weerdesteyn 1 dec 1945 1 apr 1947 hoofdingenieur
2 mr.E.J.N.M. Bogaerts 1 apr 1947 1953 administrateur (A)
3 mr.dr.J. Winsemius 1953 1958 raadadviseur direct onder de Minister
4 mr.S.J. Fockema Andreae 1960 1963 administrateur A
5 prof.mr.dr. J.G.Steenbeek 1963 1 jan 1967 directeur

Hoofddirectie van de Waterstaat (HW) 1967-1997

De verandering van Directie van de Waterstaat in Hoofddirectie van de Waterstaat moest een eind maken aan de vraag of de hoofden van de beleidsafdeling ter Centrale Directie nu wel of niet "boven" de hoofdingenieurs-directeuren van de overige directies stonden. De drie directeuren van de "technische" beleidsafdelingen (W, N, en A) waren vooruitlopend daarop al in maart 1966 bevorderd tot hoofddirecteur.

In de nieuwe Hoofddirectie werden bovendien formeel een directieraad ingesteld, bestaande uit de directeur-generaal en de hoofden van de hoofdafdelingen (de drie "technische" beleidsafdelingen, de afdeling waterstaatsrecht en een nieuw opgerichte hoofdafdeling Financieel-economische en Planologische aangelegenheden (F).

In deze constellatie kwam er geen functie van plaatsvervangend directeur-generaal voor. Slechts incidenteel - in de aanloop naar een dg-schap heeft de functie als eigen functie bestaan. In die gevallen had uiteraard de plaatsvervangend directeur-generaal ook zitting in de directieraad. Wel was er sprake van waarneming tijdens verlof en ziekte, maar het was afhankelijk van de opvattingen van de zittende directeur-generaal of er sprake was van vaste vervanging (bijvoorbeeld bij Blom) of van vervanging bij toerbeurt (bij Van Dixhoorn).

In de periode van de Hoofddirectie van de Waterstaat (als Centrale Directie) 1967-1997 is het aantal hoofdafdelingen nog wel eens gewisseld. In 1987 werd de hoofdafdeling Waterwegen en Havens opgeheven. De investeringen aan de waterwegen en de havens werden ondergebracht bij de hoofdafdeling Wegen en oeververbindingen, die daarna Infrastructuur ging heten. Het beheer en onderhoud van de waterwegen ging naar A (Waterkeringen, Inpolderingen en waterhuishouding), dat daarna Conditionering (C) ging heten. Na korte tijd werd deze naam weer gewijzigd in Water (A).

In 1989 werd de directie Verkeersveiligheid vanuit het Ministerie ondergebracht als hoofdafdeling bij de Rijkswaterstaat en kreeg het hoofd daarvan zitting in de Directieraad.

Vanaf het begin van de negentiger jaren veranderde het karakter van de beleidsafdelingen ter hoofddirectie. Er was meer en meer sprake van een scheiding van "Beleid" en "Uitvoering" binnen het departement. In 1967 bij de oprichting van de Hoofddirectie van de Waterstaat werd al het beleid met betrekking tot Rijkswaterstaatstaken voorbereid op de beleidsafdelingen van die hoofddirectie. Na 1990 kwam dit meer en meer terecht bij de beleidsdirectoraten-generaal op het ministerie DG Verkeer en DG Scheepvaart en Maritieme Zaken) en veranderde de Rijkswaterstaat in een uitvoeringsorganisatie van het departement. (In 1997 werd alleen het waterbeleid nog voorbereid ter hoofddirectie.) Daar stond tegenover dat uitvoerende diensten van andere directoraten-generaal deels verzelfstandigd werden en deels over gingen naar de Rijkswaterstaat.

De hoofdafdeling Financieel-economische en Planologische zaken werd in 1990 opgeheven toen er voor de financiële inbreng een Controller werd ingesteld, die als adviseur van de directeur-generaal toegang kreeg tot de directieraad en er voor de Strategieontwikkeling een aparte afdeling Strategie (Q) werd opgericht.

Behalve hoofdafdelingen kende de Hoofddirectie van de Waterstaat nog stafafdelingen (Personeel, Organisatie en Automatisering) en hulpafdelingen (Algemene Zaken, Buitenland en Civiele Verdediging). De hoofden van de stafafdelingen namen wel deel aan de vergaderingen van de directieraad, de anderen niet.

Ook in deze periode was de directeur-generaal tevens hoofd van de Hoofddirectie van de Waterstaat.

Directeuren-generaal

Directeuren-generaal tevens hoofd van de Hoofddirectie van de Waterstaat
nr naam van tot rang opmerkingen
6 ir.J. van de Kerk 1 jan 1967 1 mei 1974 directeur-generaal
7 ir.J.W. Tops 1 mei 1974 † 21 april 1981 directeur-generaal
8 ir.J. van Dixhoorn 1 mei 1981 1 jan 1989 directeur-generaal
9 dr.ir.G. Blom 1 jan 1989 1 febr 1997 directeur-generaal

Plv. directeuren-generaal

Plaatsvervangend directeuren-generaal
nr naam van tot rang opmerkingen
1 ir.J.W. Tops 1 aug 1973 1 mei 1974 plv. directeur-generaal
2 ir.H. Prins 1 dec 1996 1 febr 1997 plv. directeur-generaal

De beleidsafdelingen van de Hoofddirectie van de Waterstaat en hun hoofden:

Landwegen, oeververbindingen en wegverkeer

nr naam van tot rang opmerkingen
Landwegen, oeververbindingen en wegverkeer (W)
5 ir.A.E.J. Nap 1 jan 1967 1 febr 1969 hoofddirecteur
6 ir.J.W. Tops 1 febr 1969 1 aug 1973 hoofddirecteur
7 ir.J.P. Neeteson 1 aug 1973 1 aug 1982 hoofddirecteur
8 ir.J. Slagter 1 aug 1982 1 jul 1987 hoofddirecteur
Infrastructuur (I)
ir.J. Slagter 1 jul 1987 1 jan 1989 hoofddirecteur
ir.J. Slagter 1 jan 1989 1 okt 1992 hoofddirecteur tevens plv. directeur-generaal
9 ir.H.M. Schroten 1 okt 1992 1 febr 1997 hoofddirecteur

Waterwegen en Havens

nr naam van tot rang opmerkingen
Waterwegen en Havens (N)
4 ir.C. in 't Veld 1 jan 1967 1 apr 1969 hoofddirecteur
5 ir.K.F. Valken 1 apr 1969 1 aug 1982 hoofddirecteur
6 ir.R.P. Sybesma 1 aug 1982 1 jul 1987 hoofddirecteur
1 jul 1987 opheffing hoofdafdeling; verdeeld over A en W.

Water

nr naam van tot rang opmerkingen
Waterkeringen, inpolderingen en waterhuishouding (A)
3 ir.P.Ph. Schuurman 1 jan 1967 1 mei 1968 hoofddirecteur
4 ir.A. de Graaff 1 mei 1968 1 mei 1982 hoofddirecteur
5 ir.W. van der Kleij 1 mei 1982 1 jul 1987 hoofddirecteur
Conditionering (C)
ir.W. van der Kleij 1 jul 1987 1 jan 1990 hoofddirecteur
Water (A)
6 ir.J.R. Hoogland 1 jan 1990 1 okt 1992 hoofddirecteur
1 okt 1992 1 dec 1996 hoofddirecteur tevens plv. directeur-generaal
1 dec 1996 1 febr 1997 hoofddirecteur

Bestuurlijke en Juridische zaken

nr naam van tot rang opmerkingen
Waterstaatsrecht (R)
5 prof.mr.dr. J.G.Steenbeek 1 jan 1967 1 mei 1968 directeur
6 mr.G.J. Balkenstein 1 mei 1968 1 jan 1976 directeur
Bestuurlijke en Juridische zaken (R)
mr.G.J. Balkenstein 1 jan 1976 1979 directeur
mr.G.J. Balkenstein 1979 1 apr 1980 hoofddirecteur
7 mr.dr.C.P.Chr.M. Oomen 1 apr 1980 1 mrt 1985 directeur
8 prof.mr.dr.J.J.I. Verburg 1 sept 1985 1 jan 1988 hoofddirecteur
9 mr.F. Plate 1 mrt 1988 1 febr 1997 hoofddirecteur

Financieel-economische en Planologische zaken

nr naam van tot rang opmerkingen
Financieel-economische en Planologische zaken (F)
1 drs.E.H. van der Pol 1968 1969 directeur
2 drs.J. Kars 1 febr 1969 1 jan 1978 directeur
drs.J. Kars 1 jan 1978 1990 hoofddirecteur
1990 opheffing hoofdafdeling; verdeeld over Controller (D) en Strategie (Q).

Verkeersveiligheid

nr naam van tot rang opmerkingen
Verkeersveiligheid (V)
1 ir.P. van Gurp 1 jan 1989 1 aug 1990 directeur
2 ir.P. Hamelynck 1 aug 1990 1 febr 1997 hoofdingenieur-directeur

Directieraad

De directieraad bestond van 1967 tot 1997. De volgende personen hadden daar in de aangegeven jaren zitting in:

periode Van de Kerk
naam geb jr 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
ir. J. van de Kerk 1910 DG DG DG DG DG DG DG DG
ir. A.E.J. Nap 1904 W* W* W*
ir. Ph. Schuurman 1904 A* A*
ir. C. in 't Veld 1905 N* N* N*
drs. E.H. van de Poll 1918 F F
prof.mr.dr. J.G. Steenbeek 1918 R R
mr. G.J. Balkenstein 1919 R R R R R R R
ir. J.W. Tops 1920 W* W* W* W* pDG pDG
ir. A. de Graaff 1920 A* A* A* A* A* A* A*
ir. J.P. Neeteson 1920 W* W*
ir. K.F. Valken 1920 N* N* N* N* N* N*
drs. J. Kars 1931 F F F F F F
periode Tops
naam geb jr 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
ir. J.W. Tops 1920 DG DG DG DG DG DG DG
mr. G.J. Balkenstein 1919 R R R R R R R
ir. A. de Graaff 1920 A* A* A* A* A* A* A* A*
ir. J.P. Neeteson 1920 W* W* W* W* W* W* W* W*
ir. K.F. Valken 1920 N* N* N* N* N* N* N* N*
drs. J. Kars 1931 F F F F F* F* F* F*
mr.dr. C.P.Chr.M. Oomen 1941 R* R*
periode Van Dixhoorn
naam geb jr 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
ir. J. van Dixhoorn 1928 DG DG DG DG DG DG DG DG
ir. A. de Graaff 1920 A* A*
ir. J.P. Neeteson 1920 W* W*
ir. K.F. Valken 1920 N* N*
ir. R.P. Sybesma 1928 N* N* N* N* N* N*
ir. W. van der Kleij 1930 A* A* A* A* A* A* C*
ir. J.C. Slagter 1931 W* W* W* W* W* W* I*
drs. J. Kars 1931 F* F* F* F* F* F* F* F*
mr. F. Plate 1938 R*
mr.dr. C.P.Chr.M. Oomen 1941 R* R* R* R*
prof.mr.dr. J.J.I. Verburg 1945 R* R* R*
periode Blom
naam geb jr 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
dr.ir. G. Blom 1938 DG DG DG DG DG DG DG DG DG
ir. W. van der Kleij 1930 C*
ir. J.C. Slagter 1931 I* I* I* I*
drs. J. Kars 1931 F* F*
ir. P. Hamelynck 1937 V* V* V* V* V* V* V*
mr. F. Plate 1938 R* R* R* R* R* R* R* R* R*
ir. P.B. van Gurp 1938 V* V*
ir. H.M. Schroten 1940 I* I* I* I* I* I*
ir. J.R. Hoogland 1942 A* A* A* A* A* A* A* A*
ir. H. Prins 1946 pDG pDG

Hoofdkantoor van de Waterstaat (HK) 1997-2004

De reorganisatie van februari 1997 had twee doelstellingen:

 • de scheiding van Beleid en Uitvoering ook in de organisatie tot uiting te brengen, en
 • centralisatie van de besluitvorming

De scheiding tussen Beleid (in de Beleidskern op het ministerie) en de Uitvoering (bij de Rijkswaterstaat) had in de vorige periode al grotendeels gestalte gekregen. Alleen het Waterbeleid was nog bij de Rijkswaterstaat. Dit werd ook in de naamgeving tot uiting gebracht: de hoofdafdeling Water werd Beleidsdirectie Water. Dit in samenhang met de benoeming van een Staatssecretaris op het ministerie met Water in haar pakket, leidde er toe dat enkele jaren daarna de Beleidsdirectie Water uit de Rijkswaterstaat vertrok en overging in een nieuw Directoraat-Generaal Water.

De overige taken van de Centrale Directie werden vervolgens herverkaveld in een Directie Uitvoering en een Directie Kennis. Tevens werd van de gelegenheid gebruikgemaakt de functie van Plaatsvervangend Directeur-generaal als vrijgestelde functie te formeren. Deze pDG werd tevens hoofd van de eenheid Hoofdkantoor.

In de oude organisatie was er een gebruik ontstaan om beslissingen namens de directeur-generaal vrij diep in de organisatie weg te delegeren. Dit had ongewenste effecten als onder andere weinig eenheid van beleid. In de nieuwe organisatie werd strikter onderscheid gemaakt tussen zaken waar de buitendienst (de hoofdingenieur-directeur) over kon beslissen en zaken, die een centraal fiat nodig hadden. Dit fiat werd voorbehouden aan de directeur-generaal, zijn plaatsvervanger en de directeuren Uitvoering, Kennis en Water. Dit vijftal werd nu de "Hoofddirectie van de Waterstaat"

De verdeling tussen Uitvoering en Kennis bleek in de praktijk echter niet evenwichtig. Vanaf 2003 werd met een andere werkverdeling geëxperimenteerd en ontstonden "Portefeuillehouders" (Nat, Droog, Agentschap, Bouw & Markt). Een nieuwe directeur-generaal kondigde een rigoreuse structuurverandering aan en in de aanloop daartoe kwam er een CFO (Chief Financial Officer) in de leiding van de organisatie.

Plaatsvervangend directeuren-generaal

De functie van plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijkswaterstaat heeft als vrijgestelde functie bestaan van 1 december 1996 tot 1 maart 2012. Daarvoor en daarna werd steeds een hoofdingenieur-directeur met een andere hoofdfunctie met deze taak belast.

Plaatsvervangend directeuren-generaal, tevens hoofd van de organisatie-eenheid Hoofdkantoor, cq Staf DG (na 2004)
nr naam van tot rang opmerkingen
Hoofddirectie van de Waterstaat
2 ir.H. Prins 1 dec 1996 1 febr 1997 plv. directeur-generaal
Hoofdkantoor van de Waterstaat
ir.H. Prins 1 febr 1997 1 jan 1999 plv. directeur-generaal
3 ir.L.H. Keijts 1 mrt 1999 1 jan 2002 plv. directeur-generaal
4 drs.L.H.M. Kohsiek 1 jan 2002 1 sept 2004 plv. directeur-generaal
Staf DG
drs.L.H.M. Kohsiek 1 sept 2004 1 jan 2009 plv. directeur-generaal
5 ir.Th.J. van de Gazelle 1 jan 2009 1 mrt 2012 plv. directeur-generaal

De directies binnen van de Hoofdkantoor van de Waterstaat en hun hoofden:

Beleidsdirectie Water

Beleidsdirectie Water (A)
nr naam van tot rang opmerkingen
7 ir. G. Verwolf 1 febr 1997 1 jun 2000 directeur
8 ir. H.H.G. Dijk 1 jun 2000 1 jan 2002 directeur
1 jan 2002 omvorming naar Directoraat-generaal Water

Directie Uitvoering

Directie Uitvoering (U)
nr naam van tot rang opmerkingen
1 ir. P. Kieft 1 febr 1997 1 jan 2003 directeur
2 ir. M.A.M. Beljaars 1 jan 2003 1 apr 2003 directeur

Directie Kennis

Directie Kennis (K)
nr naam van tot rang opmerkingen
1 dr. J. de Jong 1 febr 1997 1 jan 2000 directeur
2 drs. L.H.M. Kohsiek 1 jan 2000 1 jan 2002 directeur
3 ir. Th.J. van de Gazelle 1 jan 2002 1 jan 2003 directeur

Portefeuillehouders

Tussen 2001 en 2004 hebben de volgende portefeuillehouders gefunctioneerd:

 • Portefeuillehouder Agentschapsvorming: ir. G.Schwarz (1 okt 2001 - 1 okt 2003)
 • Portefeuillehouder Bouw & Markt: ir. M.A.M. Beljaars (1 apr 2003 - 1 jan 2005)
 • Portefeuillehouder Natte Infrastructuur: ir. W.P.A. Broeders (1 jan 2003 - 1 jul 2003)
 • Portefeuillehouder Droge Infrastructuur: ir. Th.J. van de Gazelle (1 jan 2003 - 1 dec 2004) en de
 • CFO, Chief Financial Officer: drs. A. Lambarts (1 sept 2003 - 1 sept 2004)

Hoofddirectie van de Waterstaat (als Bestuur)

De Hoofddirectie van de Waterstaat (als Bestuur) bestond van 1997 tot 2004. De volgende personen hadden daar in de aangegeven jaren zitting in:

naam geb jr 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
dr.ir. G. Blom 1938 DG DG
ir. H. Prins 1946 pDG pDG DG DG DG DG
ir. L.H. Keijts 1952 pDG pDG pDG DG DG
ir. P. Kieft 1941 U U U U U U
prof.dr. J. de Jong 1943 K K K
ir. W.P.A. Broeders 1946 PN
drs. A. Lambarts 1946 CFO CFO
ir. M.A.M. Beljaars 1947 PM PM
ir. G. Verwolf 1948 A A A A
ir. G. Schwarz 1953 PA PA PA
drs. L.H.M. Kohsiek 1953 K K pDG pDG pDG
ir. Th.J. van de Gazelle 1955 K K PD
ir. H.H.G. Dijk 1955 A A

Bestuur Rijkswaterstaat

Met de reorganisatie van 2004 werd de ontwikkeling uit de vorige periode verder doorgezet. De centrale leiding van de Rijkswaterstaat kwam te liggen bij een driemanschap: de directeur-generaal, de plaatsvervangend directeur-generaal en de CFO (Chief Financial Officer). Dit driemanschap werd aangeduid met Bestuur RWS. Het centrale apparaat werd sterk afgeslankt tot een Staf DG en de overige taken werden tezamen met alle ondersteunende taken (personeel, administratie, juridische zaken en facilitaire aangelegenheden) van alle buitendiensten geconcentreerd in een Corporate Dienst, die in Utrecht werd gevestigd. Naast het Bestuur was er een "Directieteam Rijkswaterstaat" bestaande uit het Bestuur RWS en de hoofdingenieurs-directeuren van de regionale diensten. Vanaf 2005 hadden ook de hoofdingenieurs-directeuren van de specialistische diensten (en de directeur van de Corporate Dienst daar zitting in.

Bestuur RWS tot 2012

naam geb jr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ir. L.H. Keijts 1952 DG DG DG DG DG DG
mr. ing. J.H. Dronkers 1956 DG DG DG
drs. A. Lambarts 1946 CFO CFO CFO
drs. M.C.J. van Breukelen 1953 CFO CFO CFO CFO CFO CFO
drs. L.H.M. Kohsiek 1953 pDG pDG pDG pDG pDG
ir. Th.J. van de Gazelle 1955 pDG pDG pDG pDG

Chief Financial Officer (CFO)

Chief Financial Officer (CFO)
nr naam van tot rang opmerkingen
1 drs. A(b). Lambarts 1 jan 2003 † 8 apr 2006 CFO
2 drs. M.C.J.(Richard) van Breukelen 1 febr 2007 1 juli 2013 CFO
3 drs. J(aap).H. Slootmaker 1 juli 2013 CFO

Bestuur RWS vanaf 2012

Vooruitlopend op de reorganisatie van de Rijkswaterstaat van begin 2013 werd medio 2012 het uit drie personen bestaande Bestuur vervangen door een Bestuur, waarin een aantal hoofdingenieurs-directeuren zitting hadden, die naast hun taak als diensthoofd ook een RWS-brede portefeuille te behartigen kregen. De tot dat moment "vrijgestelde" plaatsvervangend directeur-generaal kreeg ook een taak als diensthoofd.

naam geb jr 2012 2013 2014 2015 2016 opmerkingen
mr. ing. J.H.(Jan Hendrik) Dronkers 1956 DG DG DG DG directeur-generaal
drs. M.C.J. (Richard) van Breukelen 1953 CFO CFO chief financial officer
drs. J(aap). Slootmaker 1968 CFO CFO CFO chief financial officer
ir. Th(eo).J. van de Gazelle 1955 UT MN MN MN plaatsvervangend directeur-generaal
K.C. (Kees) van der Kaa 1952 DID chief information officer
mr. R(ein).J. van der Kluit 1949 CIV CIV chief information officer
mr. P(erry). van der Weyden 1960 CIV CIV chief information officer
mw drs. I(neke). van der Hee 1956 ZH WNZ WNZ assetmanagement
ir. P(eter). Struik 1957 WD WVL WVL WVL kennis en netwerkkwaliteit
ir. J.L.P.M.G.(Jean-Luc) Beguin 1957 LB PPO PPO PPO chief procurement officer
mw ir. K(arin). Visser 1960 VWM VWM VWM VWM crisismanagement
Bronnen, noten en/of referenties

De eerste versie begin 2013 van dit artikel is grotendeels gebaseerd op de publicaties

 • ir.J.R. Hoogland, Ingenieur van den Waterstaat, Geschiedenis van de organisatie van de Rijkswaterstaat en zijn managers, Den Haag, 2010, Interne publicatie Rijkswaterstaat

Q13573436 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)

rel=nofollow
rel=nofollow