Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Waterbeheer

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het op afstand bedienbare gemaal
in de Soestwetering (Overijssel).

Waterbeheer oftewel waterhuishouding is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat. Aangezien een teveel aan water even onwenselijk is als te weinig water, houdt dit in:

 • het zorgdragen voor veiligheid tegen overstromingen
 • het zorgdragen voor de aanwezigheid of aanvoer van voldoende water van goede kwaliteit


Praktijkvoorbeelden

Een aantal praktijkvoorbeelden van waterbeheer:

 • Het doorspoelbeleid van polders ter bestrijding van zoute kwel.
 • Het sturen van de hoeveelheid water welke een land binnen komt, wegstroomt en daarmee de watervoorraden beheren.
 • Onderzoeken hoe hoog en stabiel dijken moeten zijn om voldoende veiligheid te garanderen.
 • Onderhoud aan gemalen, stuwen en andere kunstwerken in watergangen.
 • Het schoonhouden van afvoerende watergangen om de afvoercapaciteit groot genoeg te houden.
 • De kwaliteit van het oppervlaktewater, ecologie, drinkwater.
 • Sturen van de grondwaterstand.
 • Het bouwen van stuwmeren om in droge perioden over voldoende water te beschikken.

Waterbeheer in transitie

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toenemende druk op de schaarse beschikbare ruimte is er wereldwijd sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een toenemend bewustzijn van de noodzaak om anders om te gaan met water. De eeuwenoude technische maatregelen en oplossingen zijn niet meer voldoende. Overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen zoeken naar andere duurzamere oplossingen. Deze omslag wordt aangeduid als de watertransitie.

Europese Regelgeving

Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze verplicht alle EU-lidstaten ertoe, de kwaliteit van hun oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde te brengen.

Zie Europese richtlijnen voor waterbeheer voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Zie ook

Wikimedia Commons  Vrije mediabestanden over Water management op Wikimedia Commons