Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Vereniging Basisinkomen

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Vereniging Basisinkomen, opgericht in 1991, is een Nederlandse vereniging die ten doel heeft het bevorderen van de invoering van een basisinkomen. Het ledenbestand bestaat uit activisten en wetenschappers, alsmede politici van diverse richtingen. De vereniging brengt enkele malen per jaar het blad Nieuwsbrief Basisinkomen uit, en is aangesloten bij het Basic Income Earth Network.

Steun voor het basisinkomen in Nederland

Hoewel er in alle politieke stromingen in Nederland voorstanders voor een basisinkomen te vinden zijn, is openlijke steun altijd voornamelijk gekomen van linkse en groene politieke partijen, zoals Recht en Vrijheid (later voortgezet als Grondvest), de Politieke Partij Radicalen (PPR)[1] en de Natuurwetpartij.[2] Het idee van een basisinkomen werd ook een tijdlang gesteund door GroenLinks,[3][4] dat een voorstel voor een gedeeltelijk basisinkomen opnam in haar verkiezingsprogramma voor 1998-2002[5] In 2008 propageren alleen nog De Groenen het basisinkomen.[6]

Werkplaats Basisinkomen

In 1985 adviseerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de introductie van een gedeeltelijk basisinkomen[7], een advies dat door de regering niet werd opgevolgd. Op initiatief van de Voedingsbond FNV werd in reactie daarop door een aantal politieke partijen, vakbonden en maatschappelijke organisaties in 1987 de Werkplaats Basisinkomen opgericht.[8]

Omdat de werkplaats geen persoonlijk lidmaatschap kende, werd enkele jaren later besloten deze te vervangen door een vereniging, de Vereniging Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen, meestal afgekort tot Vereniging Basisinkomen.[9] De werkplaats werd op 21 november 1992 opgeheven.

Activiteiten

De Vereniging Basisinkomen publiceert enkele malen per jaar de Nieuwsbrief Basisinkomen, met nieuws, wetenschappelijke bijdragen, opinies en interviews. Behalve aan het basisinkomen in Nederland wordt er in de nieuwsbrief regelmatig aandacht besteed aan ontwikkelingen in het buitenland en aan verwante onderwerpen. Voorts houdt de vereniging regelmatig studiebijeenkomsten.

In 1996 verzorgde de vereniging een tweedaags internationaal congres over basisinkomen in Noordwijk.[10] Met ondersteuning van de Universiteit van Amsterdam organiseerde de Vereniging Basisinkomen in 1998 te Amsterdam het 7e Tweejaarlijks Internationaal Congres van het Basic Income Earth Network.[11]

In januari 2007 hield de vereniging een jubileumconferentie in Utrecht onder het motto: Basisinkomen: een houdbaar ideaal.[12][13]

Voorstellen voor een basisinkomen

De Vereniging Basisinkomen wijst erop dat voor de meeste mensen de invoering van een basisinkomen neerkomt op de herdefinitie van (een deel van) hun bestaande loon of uitkering, zij het dat er ook nivellering zal plaatsvinden. Een aantal mensen heeft echter in de uitgangssituatie geen of slechts een gering eigen inkomen. De vereniging noemt diverse mogelijkheden om de invoering van een basisinkomen te financieren, zoals ecologische belastingen, grondbelasting en een consumptieheffing.[14]

De invoering van een basisinkomen zou volgens de vereniging langs verschillende wegen kunnen plaatsvinden, zoals een geleidelijke daling van de pensioengerechtigde leeftijd, het opheffen van voorwaarden voor het verkrijgen van bijstand of uitkering en uitbreiding van bestaande vormen van negatieve inkomstenbelasting.[14] De vereniging propageert daarnaast het houden van kleinschalige experimenten met een basisinkomen.[14]

Naast de (inmiddels opgeheven) Natuurwetpartij[2] en De Groenen, erkent ook de Belgische politieke partij Vivant de inspanningen van de vereniging.[15]

Externe links


Referenties