Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Speciale dag

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sommige dagen in het jaar hebben een jaarlijkse speciale betekenis of herdenking in het jaar. Daarom zijn deze hier gegroepeerd onder de noemer speciale dag. Naar analogie van zwarte dag. Het gaat steeds om dagen waarin de naam "dag" in voorkomt. Zo worden bijvoorbeeld Valentijn, Halloween, etc. hier niet in opgenomen.

Speciale maandagen

 • Verloren maandag of verzworen maandag of koppermaandag: eerste maandag na Driekoningen
 • Rosenmontag, maandag tijdens carnaval, vóór vastenavond
 • Carnavalsmaandag: maandag na carnaval, ook is er dan een maandagsstoet
 • Paasmaandag: maandag na Paaszondag (Pasen), ook wel 2de Paasdag genoemd
 • Pinkstermaandag: maandag na Pinksterzondag (Pinksteren), ook wel 2de Pinksterdag genoemd
 • Kerstmaandag: maandag die valt op Kerstavond of op Kerstdag of eerste maandag na Kerstdag (nooit 31 december!)
 • Zwarte maandag: Grootste val Dow Jones 1987, verwerping aanpassing verdrag van Rome 1991, daling AEX koers met bijna 9% september 2008 of daling AEX koers met meer dan 9% oktober 2008

Speciale dinsdagen

Speciale woensdagen

 • Aswoensdag: valt op de zevende woensdag voor Pasen, het is de dag na Carnaval en het begin van de rooms-katholieke vastentijd.
 • Kerstwoensdag: woensdag die valt op Kerstavond of op Kerstdag of eerste woensdag na Kerstdag (nooit 31 december!)
 • Zwarte woensdag: terugtrekking pond uit ERM 1992

Speciale donderdagen

 • Witte Donderdag: donderdag voor Pasen
 • Kerstdonderdag: donderdag die valt op Kerstavond of op Kerstdag of eerste donderdag na Kerstdag (nooit 31 december!)
 • Donderdag Meppeldag: jaarlijks toeristisch evenement in de zomervakantie op zes achtereenvolgende donderdagen in Meppel
 • Zwarte donderdag: beurscrash New York 1929 of gewelddadige politieke demonstraties Guatemala 2003
 • Hemelvaartsdag: valt elk jaar op de zesde donderdag na Pasen

Speciale vrijdagen

 • Carnavalsvrijdag: vrijdag voor carnaval, uitgangsavond op de vrijdagavond voor carnaval
 • Goede Vrijdag: vrijdag voor Pasen, de dag waarop de kruisiging van Jezus wordt herdacht
 • Eerste vrijdag: eerste vrijdag van de maand, in de katholieke eredienst aan het Heilig Hart gewijd.
 • Kerstvrijdag: vrijdag die valt op Kerstavond of op Kerstdag of eerste vrijdag na Kerstdag (nooit 31 december!)
 • Vrijdag de dertiende: voor sommigen een ongeluksdag
 • Zwarte vrijdag: staking Glasgow 1919, Slag om Woensdrecht 1944, slag boven Førdefjord 1945, protest Iran 1978, financiële paniek VS 1869, dag na Thanksgiving Day VS, laatste werkdag voor kerstvakantie GB of drukste verkeersdagen
 • Witte vrijdag, 25 november 2005, zware sneeuwval in Nederland met veel ingestorte daken en lamgelegd openbaar vervoer

Speciale zaterdagen

 • Nieuwjaarszaterdag: Eerste zaterdag na Nieuwjaar of Nieuwjaarsdag zelf
 • Carnavalszaterdag: zaterdag voor carnaval
 • Vastenzaterdag: 7 zaterdagen voor Stille Zaterdag (term gebruikt voor de zaterdagmissen van de 7 Vastenzondagen)
 • Stille Zaterdag of Paaszaterdag: zaterdag voor Pasen
 • Adventszaterdag: zaterdagen voor de 4 Adventszondagen (term gebruikt voor de zaterdagmissen van de 4 Adventszondagen)
 • Kerstzaterdag: zaterdag die valt op Kerstavond of op Kerstdag of eerste zaterdag na Kerstdag (nooit 31 december!)
 • Zwarte zaterdag, een dag van extreme drukte op de Franse snelwegen
 • Zwarte zaterdag: oproer in Egypte 1952
 • Roze Zaterdag: homo-evenement in Nederland en België
 • Dag van de klant: laatste zaterdag van september in Vlaanderen, klanten krijgen op die dag in de meeste winkels een klein geschenkje als ze iets kopen
 • Open Monumentendag: valt in Nederland 2de zaterdag en/of zondag van september, in Vlaanderen altijd op de 2de zondag van september

Speciale zondagen

 • Nieuwjaarszondag: Eerste zondag na Nieuwjaar of Nieuwjaarsdag zelf
 • Driekoningenzondag of openbaringszondag: Eerste zondag na Nieuwjaar (nooit op Nieuwjaarsdag!!!)
 • 4 tot 9 openbaringszondagen of zondagen van Epifanie, de zondag na Driekoningenzondag wordt de eerste openbaringszondag genoemd, zo gaat het verder tot minimum vierde openbaringszondag of maximum negende openbaringszondag naargelang wanneer aswoensdag valt
 • Carnavalszondag: dag waarop carnaval valt, ook is er dan een zondagsstoet
 • Koopzondag of winkelzondag: zondag waarop winkels open mogen zijn, komt alleen voor in landen waar winkels niet onbeperkt op zondag open mogen zijn
 • Vastenzondag: de 7 zondagen voor Pasen
 • Zwarte zondag: tweede zondag voor Pasen, doorbraakoverwinning VB 1991 of boek van Thomas Harris
 • Palmzondag: zondag voor Pasen, de laatste zondag van de Vastenperiode
 • Paaszondag of eerste Paasdag: valt de eerste zondag na de eerste volle maan vanaf het begin van de lente (20/21 maart)
 • Pinksterzondag of eerste Pinksterdag: valt op vijftigste Paasdag, oftewel de zevende zondag na Pasen
 • Autoloze zondag: Zondag dat het in een stad verboden is om met de auto te rijden, valt meestal in september
 • Vredeszondag: eerste zondag vredesweek en voorlaatste zondag van september
 • Gedachteniszondag: verschillend van parochie tot parochie, ofwel eerste zondag na Allerheiligen, ofwel laatste zondag kerkelijk jaar (5 zondagen voor Kerstmis)
 • Voleindingszondag of eeuwigheidszondag: laatste zondag kerkelijk jaar, 5 zondagen voor Kerstmis
 • Adventszondag: de 4 zondagen voor Kerstmis
 • Kerstzondag: Eerste zondag voor of na Kerstdag of Kerstdag zelf (voor: koopzondag, Kerstdag zelf als het op zondag valt, na: zondag tussen Kerstdag en Nieuwjaar)
 • moederdag: tweede zondag in mei hoewel in sommige streken moederdag op 15 augustus gevierd wordt
 • vaderdag: tweede zondag in juni in Vlaanderen, derde zondag in juni in Nederland en Suriname
 • Open Monumentendag: valt in Vlaanderen altijd op de 2de zondag van september, in Nederland 2de zaterdag en/of zondag van september
 • Open Bedrijvendag: eerste zondag van oktober in Vlaanderen
 • Gemeentezondag: jaarlijkse kerkdienst in teken van de gemeente/parochie/wijk in Nederland
 • Bloedige Zondag: er zijn verschillende incidenten geweest op een zondag, worden bloedige zondag genoemd
 • Rode Zondag: begin van de Russische revolutie van 1905