Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Sodalicium Classicum Noviomagense

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Het Sodalicium Classicum Noviomagense (Latijn voor: Nijmeegs Klassiek Broederschap) is de studievereniging van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De naam wordt meestal afgekort tot "Sodalicium" of "Soda". De leden van de vereniging worden "Sodales" genoemd. Na de oprichting van de (toen nog) Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923, groeide de sectie Klassieke Talen binnen de Letterenfaculteit zeer snel in het aantal studenten. Op aanraden van professor F.J. de Waele in 1928 werd er door de studenten besloten om een vereniging op te richten die hun belangen zou behartigen. De vereniging werd opgericht op 26 februari 1929 en is daarmee de oudste studievereniging van Nijmegen.

Geschiedenis

Oprichting

Kort na zijn komst naar de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1928 begon F.J. de Waele de studenten klassieken te polsen omtrent de oprichting van een eigen vereniging. Pas in februari 1929 werd een dergelijke vereniging een feit: op 26 februari 1929 werd het Sodalicium Classicum opgericht. Op 4 maart werd dit bekend gemaakt in de vergadering van Carolus Magnus. In deze vergadering werden W.H.L. Verhoeven, J. Brands en Mej. N. Peeters tot eerste bestuur van het Sodalicium Classicum gekozen. In dit oprichtingsjaar telde de sectie klassieken 72 studenten en waarschijnlijk heeft vrijwel iedereen zich bij deze vereniging aangesloten.

De naam "Sodalicium Classicum" (Latijn voor: Klassiek Broederschap) was een idee van lector De Waele; pas later werd "Noviomagense" (Latijn voor: Nijmegen) toegevoegd, eerst alleen in correspondentie en wandelgangen, pas daarna ook in de statuten.

Tweede Wereldoorlog

De oorlogsjaren brachten niet alleen beperkingen voor de opleiding maar ook voor het Sodalicium Classicum. In het jaarverslag van 1939 lezen we dat alle activiteiten na 10 mei zijn opgeschort en ook de dies-viering geen doorgang zou vinden. De jaren hierna hebben de besturen ook een beperkter programma verzorgd dan in vredestijd het geval zou zijn geweest. De activiteiten bestonden uit niet meer dan een paar lezingen en in 1941 een fietstocht naar Arnhem. Van deze eerste oorlogsjaren is bekend dat het groenentoneel in 1941 nog is uitgevoerd.

Het vijftiende bestuur, dat in het najaar van 1942 werd ingesteld, kon nauwelijks meer functioneren. In die periode begon de bezetter met acties aan de universiteiten. In illegale sfeer werden colleges en andere activiteiten voortgezet na het sluiten van de universiteit op 11 april 1943. Pas in oktober kon er aan een heropening van de universiteit worden gedacht. Pas na de oorlog kon het Sodalicium Classicum weer van start gaan. Op 21 september 1945 vond de eerste vergadering plaats.

Inauguratie

Al tijdens het eerste bestuur werden nieuwe leden op ceremoniële wijze ingewijd. Dit was een sobere aangelegenheid zonder dat er sprake was van een ontgroening. Tijdens de inauguratie sprak de praeses van het Sodalicium Classicum enkele Latijnse zinnen uit waarna de eerstejaars met een driedubbele hamerslag werden ingewijd. Deze ceremonie bleef tot 1934 bestaan. Hierbij werden vaste formules gebruikt die helaas niet zijn overgeleverd.

In de notulen die we vanaf mei 1935 tot onze beschikking hebben lezen we dat er wel sprake was van een "groenentoneel". Waarschijnlijk werden hierbij door de nieuwe leden ironische sketches en liedjes met klassieke titels opgevoerd. Het zingen van het Sodaliciumlied werd ook onderdeel van de inauguratie. De onbekendheid van het Sodaliciumlied bij de aspiranten heeft in 1954 tot uitstel van de inauguratie geleid.

De inauguratie voor nieuwe leden is mettertijd uit gebruik geraakt. Nieuwe leden maken kennis met het Soda tijdens de introductie van de studie Griekse en Latijnse taal en Cultuur. In 2015 is er opnieuw een inaugurele ceremonie voor de eerstejaars studenten ingevoerd die lid worden van het Soda.

Lijfspreuk en lied

De lijfspreuk van het Soda is afkomstig uit het Grieks van Plato: "ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι" (Phaedo 69c8). Dit betekent: "Velen dragen een Bacchusstaf, er zijn echter weinig Bacchussen." Bacchus is de god van de wijn, maar was niet elke dag straal bezopen. Dat is de kern van deze uitspraak: je kunt nog zo veel attributen met je meesjouwen of rare dingen eten en drinken, maar je bent gewoon wie je bent. Dit vindt het Soda een mooi uitgangspunt.

Daarnaast heeft de vereniging ook een lied, het zogenaamde Ubi flavas Rhenus undas. Dit lied wordt gezongen op vergaderingen en andere officiële gelegenheden. Het Sodaliciumlied plaatst de speurders van de archieven voor grote problemen. Er is in de vroege jaren nauwelijks iets te vinden. In het jaarverslag van het vijfde bestuur lezen we dat op 8 maart 1933 de nieuwe compositie van het Sodaliciumlied werd ingestudeerd.

'Ubi flavas Rhenus undas'


Ubi flavas Rhenus undas
mare spectans dividit,
Musarum sedes iucundas
docta Pallas condidit.
Huc iuventus Batavorum
studiosa properat,
ut Graecorum et Romanorum
mores artes ediscat.


Refrein:
Pis fhefhaked eisei tribarakiuf? (bis)


Sed non seria tractamus,
sola: sumus iuvenes!
Patrium potum probamus
et cantamus alacres.
Vinum quod pellit maerorem,
generosum bibimus.
Pila quaerimus sudorem
nec choreas spernimus.


Refrein


Alma mater Carolina,
vivas, crescas, floreas,
pietate et doctrina
alumnorum gaudeas.
Lux clarorum magistrorum
orbi toti fulgeat
et serpentium errorum
monstra victrix deleat.


Refrein
'Waar de Rijn zijn blonde stromen'


Waar de Rijn zijn blonde stromen
splitst, terwijl hij de zee ziet,
heeft de geleerde Pallas
de aangename residentie van de Muzen gesticht.
Hierheen haast de leergierige
jeugd van de Bataven zich,
om de gewoonten, de kunsten
van de Grieken en Romeinen grondig te leren kennen.


Refrein:
Wie heeft dit ?huis? gebouwd? (2x)


Maar wij behandelen niet alleen
ernstige zaken: wij zijn jongeren!
Wij beoordelen de drank van de voorvaderen
en wij zingen vrolijk.
De edele wijn, die de somberheid
verdrijft, drinken wij.
Met de speelbal zoeken wij zweet op
en wij verachten koordansen niet.


Refrein


Moge jij, Alma Mater Carolina,
leven, groeien, bloeien,
je verheugen in het plichtsgevoel
en de geleerdheid van de leerlingen.
Moge het licht van de roemvolle docenten
schitteren over de hele wereld
en als winnaar de verschrikkingen
van de om zich heen grijpende fouten verdelgen.


Refrein


Bestuur

Bestand:88e Bestuur Sodalicium Classicum Noviomagense.jpg
Het achtentachtigste bestuur van het Sodalicium Classcium Noviomagense.

Het Sodalicium Classicum wordt in beginsel bestuurd door een dagelijks bestuur. Dit bestuur fungeert als sieraad en motorolie van de vereniging. Het bestuur bestaat op z’n minst uit drie (een praeses, abactis en quaestor) en maximaal uit zes (een praeses, vice-praeses, abactis, quaestor, abactis II en algemeen bestuurslid) bestuursleden.

Het achtentachtigste bestuur (verenigingsjaar 2016-2017), het bestuur De Graaf, bestaat uit:

Ruben de Graaf (Praeses)
Corel van den Brink (Vice-praeses)
Leanne Klauwer (Abactis)
Dylan Breedeveld (Quaestor)

Commissies

Het Soda kent een tiental commissies dat samen met het bestuur de organisatie van de vereniging vormt. Alleen leden van het Soda kunnen lid worden van één of meerdere commissies. Leden van de commissies worden ook wel "actieve leden" genoemd.

Voor de leden van het Soda verzorgt de Activiteitencommissie (AcCo) allerhande formele en informele activiteiten.

 • De Commissie Externe Betrekken (CEB) brengt scholenprojecten tot stand en verbetert bestaande projecten om scholieren op een creatieve manier te leren en enthousiast te maken over de Klassieke Oudheid.
 • De Kascommissie (KasCo) dient om de afrekening, de bankrekening en de kas met contant geld te controleren.
 • Eens in de vijf jaar wordt de Lustrumcommissie (LustCo) ingesteld om het Lustrum goed te laten verlopen.
 • Het studieblad van de vereniging, de Ob Sodam Iter (OSI) en de nieuwsbrief, Qui Quae Quod (QQQ), worden verzorgt door de Publicatiecommissie (PubCo).
 • De Reiscommissie (ReisCo) regelt alles rondom de Sodareis, variërend van een "grote reis" van rond de zeven tot een "kleine reis" van drie tot vier dagen.
 • De Textielcommissie (TexCo) strijkt de originele, oude Sodavlag ten aanvang van Algemene Ledenvergaderingen en de hemden van de mannelijke bestuursleden.
 • Verschillende toneel gerelateerde zaken worden door de Toneelcommissie (ToCo) georganiseerd.
 • De Websitecommissie (WebCo) houdt zich bezig met de invulling van de website en het up-to-date houden van de website.
 • Het Sodaweekend wordt georganiseerd door de Weekendcommissie (WeekCo).

Moira

Moira is het theatergezelschap dat ondergebracht is bij de Toneelcommissie van het Sodalicium Classicum Noviomagense.

Classici komen dikwijls in aanraking met het klassieke toneelrepertoire. Bij theatergroep Moira krijgen studenten ieder jaar de kans om klassieke stukken op de planken te brengen.

In 2009 werd Moira heropgericht. In juni 2010 voerde het nieuwe Moira haar eerste toneelstuk op: Sophokles’ Antigone. In 2011 speelde Moira de Heroïdes, gebaseerd op de heldinnenbrieven van dichter Ovidius. Poëzie en muziek waren een leidraad in dit stuk.

Na twee ernstige stukken werd het in december 2013 tijd voor een komedie, een bewerking van Aristophanes’ Ploutos. In hetzelfde collegejaar (2013-2014) werd Shakespeare’s Antonius & Cleopatra opgevoerd. In mei 2014 speelde Moira Antonius & Cleopatra, waarin de strijd tussen Marcus Antonius en Octavianus en het liefdesdrama van Cleopatra ten tonele werd gebracht.

Het jaar 2014-2015 was het eerste lustrumjaar voor Moira na de heroprichting. Moira zou OE-ID-PUS gaan spelen. Een mix van Sophokles’ Oidipous Tyrannos, Antigone en Oidipous in Kolonos.

Externe links

Zoek op Wikidata

rel=nofollow