Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Sillem

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sillem is de naam van een familie waarvan de stamboom is opgenomen in het genealogisch naslagwerk Nederland's Patriciaat. De familie stamt af van een Hamburgs regenten- en koopliedengeslacht.

De authentieke geschiedenis van het geslacht Sillem begint in de 16e eeuw. De broers Jacob Selm (1517–1584) en Heyn Sylm vestigden zich vanuit het Kehdinger Land (ten noordwesten van Hamburg) in de Vrije Rijks- en Hanzestad Hamburg. Daar traden zij naar voren als succesvolle kooplieden. Aangenomen wordt dat hun voorouders zich in de 14e of 15e eeuw vanuit Holland in Kehdingen hebben gevestigd. In die tijd kwamen Nederlandse en Friese boeren het moerasland ten zuiden van de Elbemonding indijken om er vruchtbaar akkerland van te maken. In oude kerkboeken aldaar komt de naam voor als Silm, Zelm en Selm. Later in der 16de eeuw wordt de naam als Syllm of Sillem geschreven. Mogelijk stamt de familie oorspronkelijk uit de plaats Zelhem, een reeds in de 9e eeuw bestaand handelsstadje in het oosten van Holland (tegenwoordig Gelderland), waarvan de naam in de loop der eeuwen ook voorkwam als: Selheim, Zeelem, Zelm en Zillem tot het huidige Zelhem. Het geslacht Sillem splitste zich in twee takken: De tak van Hein (ook wel Heyn) Sillem en de tak van zijn broer: Jacob Sillem. Niet bekend is wanneer Heyn Sillem is geboren. Wel is zijn sterfjaar bekend: hij stierf te Hamburg in 1565. De tak van Jacob Sillem stierf in 1835 uit. De Heinse of Heynse tak leeft nog immer voort. Heden ten dage leven er meer Sillems in Nederland dan in Duitsland. In het Nederland's Patriciaat, ook wel het 'Blauwe Boekje' genoemd, is alleen opgenomen de tak van Heyn Sillem. Leden van de Jacobse tak hebben zich nimmer in Nederland gevestigd. Het geslacht Sillem werd reeds in de eerste editie (1910) van het Nederland's Patriciaat opgenomen. De reden hiervoor was de vooraanstaande positie die leden van de familie Sillem sinds 1814 innamen in de Nederlandse samenleving door hun prominente rol als firmanten bij het bankiershuis Hope en Co. te Amsterdam.

Familiewapen

Familiewapen, glas in lood, voorzien van naam Jacob Selm'

Wapen: In blauw drie gebladerde korenaren staande op de toppen van een drieberg, alles in goud. Helmteken: een korenaar van het schild tussen een beurtelings doorsneden vlucht van blauw en zilver. Dekkleden: Zilver en blauw. Zie de afbeelding hiernaast.

Volgens Hamburgsche Wappen und Genealogien, blz. 393, noot 3, komt het bovenomschreven wapen voor op het hier getoonde glas-in-lood-ruitje van 1583 als dat van Jacob Selm, stamvader van de in 1835 uitgestorven Jacobse tak van het geslacht Sillem. (zie onderste afbeelding hiernaast)

Enkele leden van het geslacht Sillem

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

 • Nederland's Patriciaat, jaargangen nr. 1 (1910), nr. 2 (1911), nr. 22 (1935–1936), nr. 47 (1961)
 • Jacob Sillem (1517–1584): Ein Beitrag zur Geschichte und Genealogie Hamburgischer Familien (Bibliotheek CBG: Centraal Bureau voor de Genealogie)
 • D. Wilhelm Sillem: 'Genealogie der familie Sillem' (Druck von Seffe & Becker, Leipzig, 1908)
 • Herinneringen van J. A. Sillem 1840–1912', in: Jaarboek van het genootschap Amstelodanum 62, (1970), blz. 131–192.
 • Jérome Alexander Sillem (1902–1986) Parenteel van Ernst Sillem en Augusta Gaymans (Uitgegeven in eigen beheer, 1971)
 • Dr. Antonie Johannes: 'Luthers Diaconessenwerk: Geschiedenis van 100 jaar Lutherse Diakonessen Inrichting te Amsterdam' (De Walburg pers, Zutphen 1986)
 • 'De reis om de wereld van Ernst Sillem'. Bewerkt door Agnes Sillem (Uitgeverij Van Soeren en Co., Amsterdam 1997)
 • 'Karavaan door de Karakorum. Reisbrieven van J. A. Sillem (1902–1986) aan zijn moeder. Nederlandse Karakorum expeditie 1929–1930'. Bewerkt door Marianne Kruijt en Caroline Sillem (uitgave van het Museum Volkenkunde, Leiden, 2009)
 • H. Carl Wilhelm & Hans-Wolff Sillem: Genealogie der Familie Sillem in Deutschland (2002)
 • Hans-Wolff Sillem: Die Sillems in Hamburg (2005)
 • Website: www.sillem-family.com <http://www.sillem-family.com>
 • Overzicht Archief van Bankiers- en Familiezaken Sillem: Stadsarchief Amsterdam https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/675.nl.html
 • R. van der Laarse en Y. Kuiper: Beelden van de buitenplaats – elitevorming en notabele levensstijl in Nederland in de negentiende eeuw
 • Marten G. Buist: At spes non fracta: Hope en Co. 1770-1815 (Uitgave Bank Mees en Hope N.V.)