Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Plantengemeenschap

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een plantengemeenschap of fytocoenon is een karakteristieke groep van planten en heeft een zich regelmatig herhalende structuur zowel in hoogte en breedte als in de tijd. Een dergelijke groep van planten heeft een bestendigheid en stabiliteit, die niet direct af te leiden is uit die van de afzonderlijke plantensoorten en kan zichzelf binnen bepaalde grenzen in stand houden.

Verschillende plantengemeenschappen kunnen elkaar opvolgen (successie) door verandering van het milieu. Pioniergemeenschappen ontwikkelen zich het eerst op kale grond, waarna bij het rijker worden van de bodem door de afgestorven planten van de pioniersgemeenschap of uitspoeling een nieuwe gemeenschap tot ontwikkeling kan komen.

Voorbeelden zijn het Eiken-Haagbeukenbos met een groot verschil in hoogte tussen bomen en onderbegroeiing. Het blauwgrasland daarentegen vertoont weinig verschil in hoogte.

Een pioniersplantengemeenschap is bijvoorbeeld een kwelder-zeggegemeenschap op zoute grond.

Onderverdeling

Plantengemeenschappen worden opgedeeld in een hiërarchische structuur, vergelijkbaar met de taxonomie bij soorten. De elementaire eenheid is de associatie, een plantengemeenschap met een betrekkelijk constante soortensamenstelling en een aantal kensoorten. Associaties woren gegroepeerd in verbonden, vervolgens in ordes en tenslotte in klasses.

Naamgeving

De wetenschap die zich met de naamgeving van deze associaties en hogere groepen bezighoud is de syntaxonomie. Elke onderverdeling wordt, naar analogie met het taxon, een syntaxon genoemd

Ook de naamgeving van de verschillende niveaus is gebaseerd op die van de soorten:

 • Klasse: -ETEA (vb. Festuco-Brometea)
  • Orde: -ETALIA (vb. Brometalia)
   • Verbond: -ION (vb. Mesobromion)
    • Associatie: -ETUM (vb. Alnetum)

Plantengemeenschappen in Europa

De volgende Europese plantengemeenschappen worden verder behandeld:

Moerassen

Graslanden

Heide

Loofbossen