Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Namen en titels van God

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de Hebreeuwse Bijbel

 • Elohim — komt in de Hebreeuwse Bijbel ongeveer 2700 maal voor. De eerste keer dat Elohim voorkomt, is in het Scheppingsverslag. Deze titel is volgens sommigen gekoppeld aan God als Schepper.[1]
 • JHWH — Het Tetragrammaton. Terwijl Elohim ’God’ betekent als Schepper van alle dingen, is JHWH de naam van dezelfde God in zijn verbondsverhouding tot zijn schepping of tot zijn volk.[1]
 • Jah — Een afgekorte naam, geschreven met de eerste twee letters van JHWH.
 • El — God
 • Eljon — de Allerhoogste
 • Eloah — Volgens E. W. Bullinger wijst deze titel van God op zijn Wil in de plaats van op zijn Macht. De eerste keer dat deze titel voorkomt staat hij in verband met aanbidding.(Deuteronomium 32:15,17)
 • Sjaddai — Almachtige
 • Adon — is één van drie titels, die worden vertaald als Heer.
 • Adonai — Heer, zoals Adon.
 • Adonim — is een meervoudsvorm van Adon. Wordt nooit gebruikt voor mensen.
 • De Oude van Dagen: titel uit Daniël 7:9

In het jodendom

Orthodoxe Joden spreken het tetragrammaton, יהוה, nooit uit, uit respect voor de heiligheid van God; zie het artikel JHWH. In plaats daarvan worden vervangende namen en titels voor God gehanteerd, waarvan de bekendste zijn:

 • Adonai — mijn Heer; wordt gehanteerd bij plechtige voorlezingen (in gebeden enz.)
 • Elohim — God in ’majesteitsmeervoud’. In dagelijks gebruik soms vervangen door Elokiem
 • Hakadosj Baroech Hoe — De Heilige, Gezegend is Hij (in religieus-orthodoxe kringen)
 • Hasjem — letterlijk ’de Naam’; meest gebruikte versie in dagelijks, niet-plechtig gebruik
 • El — algemeen ’God’ of ook ’god’; het Hebreeuwse woord voor God, Eli betekent mijn God
 • Adosjem — mengvorm van Adonai en Hasjem. Rabbijnen zijn niet tevreden met deze mengvorm en geven de voorkeur aan „Hasjem”
 • El Sjaddaj — de almachtige God
 • Adonai Tsevaot — HEER der heerscharen (NBG) - HEER van de hemelse machten (NBV)
 • Jah — verkorte vorm van Jahwe (Jehovah), vooral in andere eigennamen gebruikt (Jesaja, Jeremija, enz.)[2]
 • El Eljon — de allerhoogste God
 • Sjalom — [God van] vrede
 • Ehje Asjer Ehje — ’Ik ben die ik ben’ of ’Ik zal er zijn’ (Exodus 3:14)
 • God — Strikt genomen is dit geen naam, maar een soort ’functieaanduiding’ of titel.[3] Religieuze joden willen voorkomen dat deze laatste naam, wanneer geschreven, uitgewist kan worden. Daarom schrijven zij hem meestal zonder de ’o’, maar met een streepje als G-d of, naar het Hebreeuws, met apostrof als G'd. Anderen beschouwen dit gebruik onnodig omdat Nederlands of Engels niet de ’heilige taal’ is (lasjon haqoddesj, d.w.z. Hebreeuws).
 • De Eeuwige — deze weergave kwam eerst in joodse vertalingen voor als een goede manier om enigszins de betekenis van het tetragrammaton weer te geven.
 • Sjechiena — is in het standaard-jodendom geen naam van God. In de Kabbala wordt dit soms wel aan God gelijkgesteld.

In het christendom

Christenen hanteren voor een deel andere titels dan joden, ook al wordt hiermee dezelfde God bedoeld:

 • Woorden voor God
  • God (algemeen)
  • El, (God) Elohim (majesteitsmeervoud voor God in het Oude Testament)
  • Theos θεός
 • Heer (in verschillende vormen)
 • De eigenlijke Naam van God:
 • Titels als weergave van de betekenis van bovenstaande Naam:
  • Aanwezige
  • Levende
  • de Eeuwige
 • Vadertitel:
  • Onze Vader
  • Eeuwige Vader,
  • Vader (in de hemelen)
  • Hemelse Vader
 • Nieuw-Testamentische titels:
  • De Almachtige (ho pantokrator)
  • De Alfa en de Omega
 • Andere titels:
  • Enige
  • Onnoembare
  • de Heilige Naam
  • De Naam
  • God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest (trinitarisch)

In de Islam

الله
’Allah’ betekent ’God’ in het Arabisch, of etymologisch mogelijk: „God is Hij”. Toch wordt het dikwijls als naam gebruikt. Sommige imams geven de voorkeur aan de Arabische term Allah in de plaats van woorden in plaatselijke talen, bijvoorbeeld het Turkse woord Tanrı, dat eveneens ’God’ betekent.

Volgens een traditie in de Islam heeft Allah (God) 99 namen. Deze namen komen overeen met eigenschappen. Bijvoorbeeld: de Barmhartige, de Vergevende.

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. 1,0 1,1 E. W. Bullinger, Appendices to the Companion Bible, Appendix 4. The Divine Names and Titles, 1921.
 2. º In bijvoorbeeld het Engels, eindigen de namen op jah. Vergelijk: Jeremiah, Isaiah
 3. º Vergelijk het verschil tussen Koningin en Beatrix.
rel=nofollow
rel=nofollow