Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Moederschap

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Moederschap is de biologische, sociale, emotionele en juridische relatie tussen een moeder en haar kind. Dit kan ook betrekking hebben op dieren.

Moederschap is een, dikwijls slechts intuïtief gebruikte, term. Moederschap is zo vanzelfsprekend dat de meeste encyclopedieën het lemma niet vermelden. Moederschap houdt, overigens net als vaderschap, onder meer in: zorg voor leven en groei van het kind, ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling, ondersteuning bij de vorming van identiteit en sociaal-emotionele betrokkenheid bij het kind en de verantwoordelijkheid voor een verzorgd onderkomen.

Er zijn veel specifieke zaken geregeld voor moeders. Moeders en kinderen worden daarbij vaak in één woord genoemd. Zo zijn er internationale verdragen voor de bescherming van moeder en kind. Ook was moederdag er eerder dan vaderdag. De Nederlandse hulporganisatie FIOM (vroeger: Federatie Instellingen voor Ongehuwde moeders en Kinderen ) is tegenwoordig in theorie ook op vaders gericht.

In de rechtsgeleerdheid functioneert het volgende gezegde: Semper certa est mater etiamsi vulgo conceperit; pater vero est, quem verae nuptiae demonstrant. Vertaald vanuit het Latijn betekent dit (kortheidshalve) Moederschap is vanzelfsprekend, vaderschap moet worden aangetoond.. Dit wil zeggen dat een moeder altijd zeker is dat zij de moeder is van een kind, terwijl de vader niet altijd zeker is van zijn vaderschap, de moeder kan namelijk geslachtsgemeenschap hebben gehad met een andere man.

Deze zegswijze heeft nog steeds doorwerking in het maken van onderscheid tussen vaderschap en moederschap ondanks het feit dat tegenwoordig voor betrekkelijk weinig kosten en moeite vaderschap even eenduidig kan worden vastgesteld. Dit onderzoek heet vaderschapsonderzoek. Overigens blijft er zowel over vaderschap als moederschap soms een hele kleine onzekerheid bestaan. Vaderschapsonderzoek komt nooit tot een 100% match (99,995) en heel uitzonderlijk blijken moeders verwisseld te worden en een ander DNA te kunnen hebben dan hun nakomelingen.

Gebruik van vruchtbaarheidstechnieken zoals IVF en ICSI zal tot meer onzekerheid kunnen leiden over de biologische verwantschap van zowel de moeder als de vader Er is immers een minieme kans dat er in het laboratorium een verwisseling heeft plaatsgevonden.