Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Liberaal Vlaams Studentenverbond

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Liberaal Vlaams Studentenverbond
Oprichting 8 december 1930
Richting Liberaal
Ideologie Liberalisme
Voorzitter Kirsten Devlieger
Ondervoorzitter Dieter Van Esbroeck
Secretaris Patrick Pashaj
Politiek Secretaris Joachim Vlaeminck
Penningmeester Jeroen Van den Poel
(Jaar) (2017)
Europese Organisatie ESFL
Website www.lvsv.be

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) is een partijonafhankelijke, liberaal geïnspireerde, Vlaamse studentenvereniging met afdelingen aan de universiteiten en hogescholen van Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen en Hasselt. Het LVSV is lid van het Stockholm Network en wordt beschouwd als de Vlaamse tegenhanger van de Fédération des Etudiants Libéraux (FEL). Het LVSV heeft geen structurele banden met andere organisaties, maar onderhoudt wel goede contacten met Liberales, European Students for Liberty, Libera!, het Murray Rothbard Instituut en het Liberaal Vlaams Verbond.

Geschiedenis

Het LVSV werd opgericht in 1930, als gevolg van de vernederlandsing van de Gentse Universiteit. Aanleiding was de overtuiging dat het liberale gedachtegoed in Vlaanderen slechts kon overleven als het niet langer in handen zou zijn van de Franstalige burgerij. In de jaren '30 werd er vooral geageerd tegen de populaire, collectivistische ideologieën in die periode, het communisme en het fascisme. In 1937 werd ook een Brusselse afdeling opgericht, en veranderde de Gentse afdeling haar naam in LVSV Gent. In 1948 vervoegde LVSV Antwerpen de rangen. Sinds die periode worden twee doelstellingen nagestreefd die vandaag nog steeds van toepassing zijn. Naast het ontvankelijk maken van de geest voor de ideologie van het liberalisme wil het LVSV borg staan voor een 'school' van politieke en filosofische opleiding, waar verschillende generaties intelligentsia werden en worden gevormd.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog profileerde het LVSV zich als een antifascistische beweging, heel wat leden vervoegden immers het verzet. Door de voortdurende strijd tegen het fascisme werden sommigen onder hen zelfs gedeporteerd.[bron?]

Naoorlogse periode

Na de oorlog kwam het LVSV weer volop in beweging. Een nieuwe bloeiperiode werd gedragen door persoonlijkheden als Willy De Clercq en vele anderen. In het naoorlogse, politiek roerige landschap werd naast de aandacht voor actuele onderwerpen, zoals de koningskwestie en de schoolstrijd, ook aandacht besteed aan economische thema's, politieke doctrine en levensbeschouwelijke aspecten, dit alles onderbouwd met studentikoze activiteiten. De vrijzinnigheid werd toen hoog in het vaandel gedragen, maar zou in latere generaties onderhevig zijn aan golfbewegingen.

Heropleving

In het begin van de jaren zeventig stond er een vernieuwende generatie op die het LVSV nieuw leven zou inblazen. Er ontwikkelde zich een kern - rond Guy Verhofstadt en broer Dirk, Yannick De Clercq en anderen - die het liberalisme in Vlaanderen grondig zou vernieuwen, radicaliseren en van een diepere ideologische onderbouw voorzien. Het LVSV trachtte ook mee de koers te bepalen van de toenmalige liberale partij, de PVV. In 1973 werd LVSV Leuven, als vierde LVSV-afdeling, opgericht.

Sinds 1974 is er ook een nationaal bestuur, dat alle afdelingen overkoepelt. Traditioneel staat LVSV Nationaal in de hiërarchie echter niet boven de verschillende afdelingen, zij behouden hun volledige zelfstandigheid. Het nationale niveau dient eerder als forum om bruggen te slaan tussen de afdelingen en liberale studenten - over de Vlaamse universiteiten heen - op geregelde tijdstippen bij elkaar te brengen.

Heden

Vandaag profileert het LVSV zich als de waakhond van politieke partijen die het liberalisme geheel of gedeeltelijk claimen, zoals Open Vld, Lijst Dedecker en de N-VA. Het tracht de liberale beweging ideologische impulsen te geven, in een poging om de debatcultuur met de studentikoziteit te verzoenen. Hierbij moet worden vermeld dat het LVSV een volledig zelfstandige organisatie vormt - los van Open Vld - en alle afdelingen principieel directe en indirecte steun weigeren van alle politieke partijen en van de overheid.

In samenwerking met het Liberaal Vlaams Verbond organiseert het LVSV jaarlijks een conferentie, gekend als de studiedag of het lentesymposium.

In oktober 2009 werd er, in Hasselt, een vijfde LVSV-afdeling opgericht die sinds mei 2010 haar volledige zelfstandigheid heeft verworven.

Oud-voorzitters LVSV nationaal

 • 1974-75: Luc Vandebuerie
 • 1975-76: Karel De Gucht
 • 1976-77: Mireille Schreurs-De Gucht
 • 1977-78: Frank Wijnakker
 • 1978-79: Patrick Dewael
 • 1979-80: Sas van Rouveroij
 • 1980-81: Peter Martin
 • 1981-82: Patrick Peremans
 • 1982-84: Christophe Snoeck
 • 1984-86: Mick Daman
 • 1986-88: Michel De Bolle
 • 1988-89: Wim Van Damme
 • 1989-90: Jo Stremersch
 • 1990-91: Jo Stremersch - (Patrick Asmus)
 • 1991-92: Patrick Asmus
 • 1992-93: Wim Corstjens
 • 1993-94: Jean-Paul Floru
 • 1994-95: Thomas Naudts
 • 1995-96: Bart Julliams
 • 1996-97: Vincent Van Obberghen
 • 1997-98: Thierry Demoor-Dirrick
 • 1998-99: Gaetan Geerkens
 • 1999-00: Egbert Lachaert
 • 2000-01: Rafael Mondelaers
 • 2001-02: Kurt Van Raemdonck
 • 2002-03: Frank Beckx
 • 2003-04: Jules van Rie
 • 2004-05: Laurent De Meester
 • 2005-06: Bram Machtelinckx
 • 2006-07: Pieter-Willem Vanden Broucke
 • 2007-09: Werner Vandenbruwaene
 • 2009-10: Jan Hayen
 • 2010-11: Franc Bogovic
 • 2011-13: Michiel Rogiers
 • 2013-14: Bavo De Mol
 • 2014-15: Glenn L'hoëst
 • 2015-16: Kathy Galloy
 • 2016-17: Jan-Alexander Nédée

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen

rel=nofollow
rel=nofollow