Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Kamp

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een kamp is een tijdelijke verblijfplaats, waar men in (vaak tijdelijke) onderkomens overnacht. Het woord kan daardoor verschillende betekenissen hebben. Ook een kampeervakantie wordt vaak als "kamp" aangeduid. Kampen worden door organisaties (bedrijven, studentenverenigingen, universiteiten, hogescholen) wel eens georganiseerd om een onderlinge betrokkenheid te creëren. Bij een tijdelijke verblijfplaats voor een leger spreekt men ook wel van een bivak. Een kamp kan ook een woonwagenkamp zijn. Een meer sinistere betekenis heeft het woord kamp wanneer men concentratie- of vernietigingskampen bedoelt.

Schoolkamp

Een schoolkamp, ook soms werkweek genoemd, is een meerdaags verblijf van een groep leerlingen van een school op een bepaalde locatie, vaak in de natuur. De groep wordt altijd begeleid door een of meer docenten. Bij sommige scholen spelen de ouders ook een grote rol. Schoolkamp kan een zeilkamp zijn, maar ook een paar dagen kamperen of zelfs een kampeer-survival. Het idee is dat men elkaar buiten de school leert kennen. Het is daarom niet ongewoon dat leerlingen die voorheen elkaar niet mochten ineens vrienden worden. Soms wordt het schoolkamp afgesloten met een bonte avond.

Woonwagenkamp

Een woonwagenkamp is een locatie waar woonwagens op staan. Dit kan soms zijn omdat de eigenaars van de woonwagen op doortocht zijn, maar veelal zijn de bewoners van een woonwagen op een woonwagenkamp permanent gevestigd op het kamp. Ook wil er nog wel eens een caravan staan. Woonwagenkampen kent men in verschillende groottes. Dit kan variëren van drie woonwagens tot honderden. Om de grotere woonwagenkampen vindt men meestal een groot hekwerk om buitenstaanders af te weren. In reglementen die zijn getroffen staat vermeld dat woonwagenbewoners meer verspreid moeten zijn in steden en dus niet in één groot kamp moeten gaan wonen. Hiermee wordt getart de bewoners meer te "integreren" tussen bewoners van vaststaande huizen. Over bewoners van een woonwagenkamp hangt dan ook een clichébeeld dat ze asociaal zijn, crimineel en ga zo maar door, terwijl dit veelal niet het geval is. De naam woonwagenkamp wordt veelal afgekort tot kamp. De bewoners van het kamp worden dan ook wel kampers genoemd.

Zomerkamp

Een zomerkamp is een kampvakantie, meestal voor de jeugd, die niet door een school is georganiseerd en in een zomervakantie plaatsvindt. De bekendste vormen hiervan zijn het zeilkamp, de survival en het "gewone" (bos)kamp. Men kan gezamenlijk een kamp organiseren, maar het komt ook voor dat ouders hun kinderen een week "met kamp" sturen. Het is een prettig tijdsverdrijf voor kinderen die zich anders snel vervelen, en ze leren er sociale vaardigheden door. Het zomerkamp wordt afgesloten met een bonte avond. De meeste jeugdbewegingen organiseren elk jaar een zomerkamp.

Survivalkamp

Een survivalkamp is een kamp waarbij survivallen centraal staat. Dit kan zowel een initiatief van de school zijn (dan is het tegelijkertijd een schoolkamp), maar het kan daar ook los van staan. Meestal verblijft men in een gebouw of tenten, maar soms zwerft men rond en overnacht men in de open lucht. Dit heet dan een bivak. Er zijn 2 soorten survivalkampen: een kamp met het thema survival. Hierbij worden veel outdooractiviteiten zoals klimmen, kanoën en abseilen gedaan. Hiernaast bestaan ook de survivalweken: hierbij leer je te survivallen in de natuur en leven onder primitieve omstandigheden. Bekende survivalkampen zijn de survivalkampen van de YMCA, Tweehek of SBP.

Zeilkamp

Een zeilkamp is een kamp waarbij zeilen centraal staat. Dit kan zowel een initiatief van de school zijn (dan is het tegelijkertijd een schoolkamp), maar het kan daar ook los van staan. Meestal verblijft men in een gebouw (kampgebouw), maar soms zwerft men rond en overnacht men in de boten. Ook dit kamp wordt vaak afgesloten met een bonte avond. Bekende zeilkampen zijn 't Vossenhol, De Morra, de Kikkert, en de zeilkampen van de YMCA.

Kamperen

Dit is het "klassieke kamp", waarbij men gaat kamperen op een camping, of een trektocht/survival maakt. Dit kan van de school uitgaan (zie schoolkamp), maar het kan ook in de vorm van een zomerkamp zijn. Een bonte avond mag hier meestal niet ontbreken.

Ontgroeningskamp

Studentenverenigingen organiseren vaak kampweken voor hun leden die op "gewone" zomerkampen lijken. De kampen die ze in het kader van hun ontgroening organiseren zijn structureel anders. De eerstejaars, dan nog "nullen", "feuten", "klooien", "piepertjes" of "groenen" genoemd, worden op voet van ongelijkheid behandeld en moeten allerlei opdrachten doen. Tevens worden de diverse liederen van de verenigingen aan hen geleerd, en wordt de eerste aanzet tot jaarclubvorming gegeven. Ondanks dit wordt er meestal toch goed op de eerstejaars gelet: ze dienen voldoende eten en water te krijgen, en er zijn vaak vertrouwenspersonen aanwezig onder supervisie van een arts. Toch is het kamp voor veel eerstejaars aanleiding te stoppen met de ontgroening.

Legerkamp

Zie bivak.

Evacuatiekamp, vluchtelingenkamp

Een evacuatiekamp of vluchtelingenkamp is een kamp waar men tijdelijk evacués of vluchtelingen huisvest, tot ze weer een vaste woon- of verblijfplaats tot hun beschikking krijgen. De reden kan een natuurramp zijn, maar ook een menselijk ingrijpen (Kosovo). Na de Grieks-Turkse oorlog moesten veel Griekse evacués nog jaren in Griekse vluchtelingenkampen blijven.

De Nederlandse overheid huisvest vluchtelingen in asielzoekerscentra tot men over hun status heeft beslist. In dat geval volgt na een verblijf in een asielzoekerscentrum een inburgeringstraject of een uitzettingstraject.

Concentratiekamp

Een concentratiekamp is een tijdelijke verblijfplaats waar men onder dwang bepaalde groepen mensen concentreert. Dit kan geschieden om ze ergens anders (gedwongen) te herhuisvesten (etnische scheiding), of om ze te dwingen bepaalde werkzaamheden te verrichten (werkkamp, strafkamp). Soms gebruikt men concentratiekampen om de wil van een strijdende tegenstander te breken: de bewoners zijn dan in feite gijzelaars. De leefomstandigheden laten door het provisorische karakter en gehaaste planning vaak zeer te wensen over.

Strafkamp

Een strafkamp (vaak ook werkkamp, gevangenenkamp of goelag genoemd) is een (concentratie)kamp waar men naartoe wordt gestuurd in het kader van een strafrechtelijke maatregel. Vaak komt dit tevens neer op verbanning. Men wordt meestal verplicht zwaar werk te verrichten onder harde omstandigheden. De leefomstandigheden zijn vaak erg zwaar, en onder de bewoners, vaak zware misdadigers, komt veelvuldig afpersing, intimidatie, drugsgebruik, seksueel misbruik, mishandeling, opstand en moord voor. Bekende strafkampen zijn Duivelseiland, Dachau en de hervormingswerkkampen (ITL's) van de Goelag.

Vernietigingskamp

Het vernietigingskamp is een concentratiekamp bedoeld om mensen te vermoorden. De bewoners verblijven er slechts om "hun beurt af te wachten". In de Tweede Wereldoorlog zijn miljoenen Joden in de Duitse vernietigingskampen omgekomen.

Krijgsgevangenenkamp

Een krijgsgevangenenkamp is een kamp waar militairen verblijven die door een vijandige mogendheid gevangen zijn genomen tijdens of meteen na een gewapend conflict (of oorlog).

Andere betekenis

"Kamp" heeft naast de betekenis van een bepaalde verblijfplaats ook de betekenis van "partij" (zijde, kant), zoals bijvoorbeeld het geval is bij een rechtszaak (partijen). Het kan bijvoorbeeld ook een bevolkingsgroep of andere groep zijn. "Kampen" is naast het meervoud van "kamp", ook een stad in Nederland, en ook de betekenis van "strijden" (wedijveren).

Zie ook