Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Inflation In One Page

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Economie
NY stock exchange traders floor LC-U9-10548-6.jpg

Dit artikel maakt deel uit van de serie:
Economische wetenschap


Deelgebieden
Micro-economie
Macro-economie
Econometrie
Internationale economie
Ontwikkelingseconomie
Bedrijfseconomie

Bekende economen
Adam Smith
David Ricardo
Alfred Marshall
John Maynard Keynes
Milton Friedman
Lijst van bekende economen

Gerelateerde onderwerpen
Internationale politieke economie
Geschiedenis van de economie

Portaal  Portaalicoon  Economie

Inflation in One Page (Ned.: Inflatie op één pagina) is een kort artikel van de Amerikaanse journalist en auteur Henry Hazlitt, verschenen in het magazine The Freeman in de editie van mei 1978. Het artikel is eigenlijk een dwarsdoorsnede van de belangrijkste ideeën van Hazlitt over inflatie, die in diverse van zijn boeken uitgebreid aan bod komen.[1]

Historie

De argumenten uit het artikel zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in drie eerdere boeken van Henry Hazlitt. In 1946 verscheen de eerste druk van zijn boek Economics in One Lesson, waarin hij een groot aantal veelvoorkomende misvattingen over economie weerlegt, waaronder op het gebied van inflatie en de effecten ervan op de samenleving.[2] In 1960 kwam zijn boek What You Should Know About Inflation uit, dat bestaat uit columns en artikelen over inflatie, verschenen in Newsweek in de jaren ervoor.[3] Tenslotte publiceerde Hazlitt in 1978 The Inflation Crisis and How to Resolve it, een gedeeltelijke herhaling en herziening van het voorgaande boek, met een reeks nieuwe hoofdstukken.[4]

Hazlitt schreef Inflation in One Page als respons op een aan hem gezonden stuk door een correspondent, namens een groep gelijkgezinden tegen inflatie. Hij vond dat goedbedoelde artikel qua analyse en voorgestelde oplossingen tegen inflatie echter onvoldoende en kwam daarom dit eigen werk.[5] Hazlitts artikel wordt nog steeds hergedrukt, geciteerd en becommentarieerd.[6]

Inhoud artikel

Hazlitts artikel is opgebouwd uit zes genummerde punten, die gezamenlijk een sluitend verhaal vormen.
1. Hazlitt geeft de definitie van inflatie. Inflatie is een toename van geld en kredieten; prijsstijgingen zijn het belangrijkste gevolg. Ook als men inflatie zelf prijsstijgingen noemt, zoals tegenwoordig gebruikelijk in de economische wetenschap, ontkomt men er niet aan, de juiste oorzaak te benoemen. Hiermee sluit Hazlitt aan bij de opvattingen over inflatie binnen de Oostenrijkse School in de economie.
2. De reden waarom het tot inflatie komt. Geldschepping ontstaat vanuit overheden die structureel en steeds dieper in de schulden zitten en hun uitgaven niet via hogere belastingen durven te innen. Overheden raken in de schulden door hun beleid van redistributie van welvaart, van productieve naar improductieve mensen.
3. Wat inflatie niet is en hoe zij niet wordt veroorzaakt. Geldschepping veroorzaakt de hogere prijzen. Kostprijsinflatie bestaat niet: louter hogere productiekosten leiden niet tot algemene prijsstijgingen, omdat zij worden doorberekend. De verkopen dalen, wat leidt tot afnemende productie en werkloosheid. Zonder meer geld zijn hogere kosten niet door te berekenen.
4. Dan een falende methode van inflatiebestrijding. Prijscontroles zijn symptoombestrijding en werken dus niet. Zij vernietigen bovendien winsten, omdat ondernemers hun prijzen niet mogen verhogen, maar wel hogere kosten krijgen door de geldschepping die gewoon doorgaat. Feitelijk krijgen ondernemers ten onrechte de schuld van prijsstijgingen en worden ervoor bestraft.
5. Ook ontzenuwt Hazlitt enkele vermeende voordelen van inflatie. Zo stimuleert inflatie de economie niet, maar richt zij juist grote schade aan door verstoring en misallocatie van productie en werkgelegenheid. En werkloosheid wordt niet veroorzaakt door een "geldtekort", maar door boven marktniveau liggende lonen, het wettelijke minimumloon en ruime sociale voorzieningen.
6. Tenslotte de remedie tegen inflatie, voortvloeiend uit de definitie. Met het onverwijld wegwerken van de overheidstekorten door radicale bezuinigingen, dus niet door belastingverhogingen, verdwijnt de prikkel om tot inflatie over te gaan.

Vergelijkingstabel

In onderstaande tabel is aangegeven in welke hoofdstukken uit boeken van Henry Hazlitt de zes punten uit Inflation in One Page ook worden behandeld. In de beide boeken over inflatie zijn de denkbeelden feitelijk door de hele werken heen te vinden.

Punt
nr
Inflation in One Page Economics in
One Lesson
What You Should Know
About Inflation
The Inflation Crisis
and How To Resolve It
1 Inflatie is geldtoename,
prijsstijgingen zijn een gevolg
23. The Mirage of Inflation 1. What Inflation Is 1. What Inflation Is
2 Overheidstekorten zijn de basis
van geldschepping
23. The Mirage of Inflation 38. Who Makes Inflation? 9. What Spending and Deficits Do
3 Kostprijsinflatie bestaat niet 11. Inflation and High "Costs"

26. Cost-Push Inflation?

6. The Fallacy of Cost-Push
4 Prijscontroles werken niet
tegen inflatie
17. Government Price-Fixing

18. What Rent Control Does

5. False Remedy: Price Fixing 4. False Remedy: Price Fixing
5 Inflatie stimuleert de economie niet 3. The Blessings of Destruction

23. The Mirage of Inflation

35. Deficits vs. Jobs 14. Inflation and Unemployment
6 Zuinige overheden hebben geen
prikkel tot inflatie
23. The Mirage of Inflation 6. The Cure for Inflation 8. The Cure for Inflation

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. º Henry Hazlitt - Inflation in One Page, herdruk november 2004 in The Freeman, website Foundation for Economic Education.
  2. º Henry Hazlitt - Economics in One Lesson, fee.org: "Foundation for Economic Education".
  3. º Henry Hazlitt - What You Should Know About Inflation, tweede druk, 1965, website Mises Institute.
  4. º Henry Hazlitt - The Inflation Crisis and how to resolve it, uitgave 1995, The Foundation for Economic Education.
  5. º Zie de volledige, originele uitgave The Freeman, mei 1978, p. 276-277 (pdf p. 20-21). Website The Freeman Online.
  6. º Inflation in One Page, gepubliceerd november 2004. Inflation in One Page, origineel uit 1978 met inleiding en actuele lezerscommentaren. Website The Freeman Online.

Zie ook