Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is met bijna 3900 studenten niet alleen de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland, maar ook één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa. De HKU heeft vooropleidingen, bacheloropleidingen en post-hbo en masteropleidingen in de volgende richtingen: vormgeving, theater, muziek, beeldende kunst, games en interactie, kunstmanagement, kunsteducatie en media. In totaal biedt de HKU ruim 50 afstudeerrichtingen in deze disciplines aan. Een aantal opleidingen zijn uniek in Nederland, zoals de schrijfopleiding (gestart in 2001) en de beiaardopleiding. Met het brede aanbod bestrijkt de HKU eigenlijk het complete gebied van de kunsten met uitzondering van de dans.

De HKU heeft vestigingen in Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Onderzoek speelt al geruime tijd een belangrijke rol bij de HKU. De school stelde in 1995 de eerste lectoraten in. De HKU telt inmiddels tien lectoraten die onderzoek doen op het gebied van kunst en kunstgerelateerde gebieden. De rol van onderzoek groeit door de verschillende onderzoeksprojecten en masteropleidingen. Sinds 1999 heeft de HKU banden met The Open University in Groot-Brittannië.

In het onderwijs aan de HKU neemt projectonderwijs waarbij studenten in teams aan de slag gaan voor externe opdrachtgevers een prominente plaats in. Studenten van de HKU kunnen op de school op de hoogte komen van de laatste ontwikkelingen en theorieën. De studenten zijn al vroeg in hun opleiding gewend om met en voor externe opdrachtgevers te werken. De HKU heeft voor deze studenten en net afgestudeerde studenten verschillende ondernemerschapprogramma’s ontwikkeld.

Opleidingen

Wie het volgen van bacheloropleiding overweegt aan de HKU, maar nog niet helemaal zeker is, kan eerst een basis- of vooropleiding volgen. Het maakt studenten bewuster van het vak waar ze voor willen kiezen en het verhoogt de kansen bij de toelating. Het doel van het programma is dan ook om kandidaten voor te bereiden op het toelatingsexamen voor de propedeuse van de bacheloropleidingen. De Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving biedt evenals de Faculteit Muziek/Het Utrechts Conservatorium een basisopleiding en een vooropleiding aan en de Faculteit Theater een vooropleiding.

De HKU biedt naast de bacheloropleidingen ook zeven masteropleidingen aan. Nadat de student met een bacheloropleiding de vaardigheden van een vak beheerst kan hij aan de school eventueel verder studeren. De masteropleidingen nodigen uit om op een meer theoretische wijze na te denken over het desbetreffende vakgebied.

De Master of Education in Arts (Master Kunsteducatie) leidt kunstvakdocenten, kunstenaars, kunstmanagers en CMV'ers op. Deze masteropleiding is bedoeld voor professionals in het bezit van een getuigschrift van één van de bachelor docentenopleidingen in het kunstvakonderwijs.

Het onderwijs wordt gegeven aan vijf faculteiten:

 • Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Faculteit Muziek/Utrechts Conservatorium
 • Faculteit Theater
 • Faculteit Kunst, Media & Technologie
 • Faculteit Kunst en Economie

Faculteiten

Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving

Gevestigd op de Ina Boudier-Bakkerlaan 50 in Utrecht met de volgende afstudeerrichtingen:

 • Fine Art
 • Fashion Design
 • Industrial Design
 • 3D Design
 • Photography
 • Graphic Design
 • Illustration
 • Interior Architecture
 • Urban Design
 • Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving

De faculteit biedt ook verschillende masteropleidingen aan, namelijk de Master of Arts in Design, De Master of Arts in Fine Art en de Master Interieurarchitectuur. De Master of Arts in Design kent 4 specialisaties, namelijk Editorial Design, Fashion Design, Interior Design en Public Space Design.

Faculteit Muziek

De Faculteit Muziek ofwel het Utrechts Conservatorium is gevestigd op de Mariaplaats in Utrecht en heeft de volgende afstudeerrichtingen.

 • Klassieke Muziek
 • Historische Instrumenten
 • Jazz & Pop
 • Docent Muziek

Het Utrechts Conservatorium biedt ook de Master of Music aan.

Faculteit Theater

Rond het Janskerkhof in Utrecht is de Faculteit Theater gevestigd. Hier worden onder andere de volgende opleidingen gegeven:

 • Interactive Performance Design and Games
 • Docerend Theatermaker
 • Writing for Performance
 • Acting
 • Theatre Design
 • Docent Theater

De Master of Education in Arts (Master Kunsteducatie) leidt professionals voor een leidende functie in de kunsteducatie. Deze masteropleiding is bedoeld voor docenten in het bezit van een getuigschrift van één van de bachelor docentenopleidingen in het kunstvakonderwijs, zoals Docent Theater, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en Docent Muziek. Master of Arts in Perfomance Design.

Faculteit Kunst, Media & Technologie

De Faculteit Kunst, Media & Technologie bevindt zich, als enige van de HKU-faculteiten, niet in Utrecht maar in Hilversum. De faculteit richt zich op onderwijs en onderzoek naar het ontwerpen van interactie en games, media en muziek. De faculteit behoorde bij de eerste in de wereld die opleidingen aanbood op de gebieden muziektechnologie, beeldtechnologie, interaction design, sound design, animatie en game design. Opleidingen zijn:

 • Game Art
 • Game Design and Development
 • Interaction Design
 • Interactive Toy Design
 • Animation, Film and new Media Design
 • Animation, Film and new Media Development
 • Computer Animation and Visual Effects
 • Audio Design
 • Composition Electronic Music
 • Composition for the Media
 • Composition & Music Production
 • Composition & Music Technology
 • Music Production & Performance
 • Music Technology & Performance
 • Sound Design


Aan de faculteit is ook de Master of Arts in Creative Design for Digital Cultures verbonden, een masteropleiding met zo'n 120 studenten. Deze master wordt geaccrediteerd door de Open University in Groot-Brittannië. Specialisten worden opgeleid voor de creatieve industrie. De opleiding biedt twaalf zogeheten 'pathways'. Elke pathway vertegenwoordigt een specialisme in de creatieve industrie.

De faculteit is onder meer bekend geworden, doordat in het televisieprogramma Twee voor twaalf (van de VARA) wekelijks twee quizvragen worden geïllustreerd door animaties gemaakt door studenten van deze HKU-faculteit.

Faculteit Kunst en Economie

Aan de Lange Viestraat, in winkelcentrum De Planeet, in het centrum van Utrecht is de Faculteit Kunst en Economie gevestigd. Hier worden de volgende bacheloropleidingen gegeven:

 • Event Management
 • Music Management
 • Theatre Management
 • Arts and Media Management
 • Visual Art & Design Management

Na het behalen van het bachelordiploma is er de mogelijkheid om een masteropleiding Master of Arts in Arts Management (MA AM) te volgen.

Lectoraten

Het onderzoeksbeleid is in 2008 onder de verantwoordelijkheid van de faculteitsbesturen gebracht. Zo kan meer samenhang ontstaan tussen onderwijs- en onderzoeksbeleid. Lectoraten zijn samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, bedrijven, instellingen en kennisinstituten, bestaande uit een kenniskring en een lector, met als doel onder meer verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, curriculumvernieuwing, professionalisering van docenten en versterking van de kenniscirculatie en kennisontwikkeling.

De HKU verricht veel onderzoek op het gebied van kunst en daaraan gerelateerde gebieden. De rol van onderzoek binnen de HKU wordt steeds groter, zowel door onderzoeksprojecten als door opleidingen op masterniveau.

Het onderzoek van de HKU is ingedeeld in thema's. Op alfabetische volgorde zijn dat:

 • Art and Technology (SKO Lectoraat)

Het doel van het lectoraat is het ontwikkelen van kennis aangaande ontwerpdisciplines en vakgebieden die zich vormen op het snijvlak tussen kunst en technologie en het vertalen van deze kennis naar het vakgebied en in opleidingen.

 • Artistiek Onderzoek

De focus van dit lectoraat ligt op het verder ontwikkelen van de onderzoeksvariant en de implementatie van het bestaande onderzoeksprogramma in, met name, het vierde jaar van de bachelorstudies.

 • Communicating Music

Men doet met andere docenten van de HKU onderzoek naar de communicatieprocessen die jonge musici gebruiken om hun muziek over het voetlicht brengen.

 • Design

In dit lectoraat wordt aan de hand van een model onderzocht en vastgesteld welke factoren en rollen er in het ontwerpproces zijn, wat de onderlinge verhoudingen hiervan zijn en welke verschuivingen er zichtbaar zijn. Factoren zijn onder meer communicatie, discipline en persoonlijkheid.

 • Interculturele Studies (Centrum)

De HKU streeft naar intercultureel onderwijs. Het centrum voor Interculturele Studies ontwikkelt beleid en doet onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van een interculturele kunsthogeschool.

 • Kleur in Context

Door het lectoraat Kleur in Context wordt onderzoek gedaan naar hoe de kleur van dingen invloed heeft op de wijze waarop deze zaken worden beleefd. Daarnaast krijgt het lectoraat een sterk praktisch component. In workshops en kleurenlabs zal geëxperimenteerd worden met de werking van kleur.

 • Kunsteducatie

De specifieke onderzoeksgebieden van het lectoraat zijn ‘culturele diversiteit’, ‘creative partnerships’ en ‘nieuwe geletterdheid’. Met de resultaten uit het onderzoek ondersteunt het lectoraat de opleidingen op inhoudelijk gebied.

 • Kunst en Economie (SKO Lectoraat)

Het Lectoraat Kunst en economie doet onderzoek naar cultureel ondernemerschap en stelt de resultaten daarvan ten dienste van onderwijs en praktijk. Het lectoraat is actief op regionaal, nationaal en Europees niveau.

 • Muziekontwerp (SKO Lectoraat)

Het lectoraat Muziekontwerp richt zich op het ontwerp van muziek en geluid voor de creatieve industrie: het creëren van nieuwe ideeën, nieuwe toepassing van technologie en nieuwe inhoud.

 • Play Design & Development

Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen van kennis over en voor het ontwerpen van spel en spelen. Play wordt ook in toenemende mate ingezet om te leren, communiceren en organiseren (ernstig spel of toegepast spel). Het uitgangspunt is de ervaring, het gedrag van en effect op mensen in hun rol als speler of als lid van een groep spelers.

 • Theatrale Maakprocessen (SKO Lectoraat)

Het lectoraat Theatrale maakprocessen, dat in 2005 is ingesteld, richt zich niet zozeer op theatrale producten, maar op hoe theater gemaakt wordt en tot stand komt. De nadruk ligt daarbij op multidisciplinair en intermediaal theater.

Bekende docenten en/of oud-studenten

Externe links

rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow