Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) in Wilrijk (Antwerpen) is een faculteit die in 1980, onafhankelijk van de Universiteit van Antwerpen, werd opgericht.

Geschiedenis

De basis van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen werd gelegd in 1974 naar aanleiding van het World Congress of Faiths in Londen. Het World Congres of Faiths volgde de ideeën van Sir Francis Younghusband. Het was niet zijn bedoeling om tot een syncretisme te komen door de religies dichter bij elkaar te brengen – want dit zou eigenlijk een nieuwe religie stichten. Veeleer probeerde hij tot een beter onderling begrip te komen tussen religies, zonder debatten over de vraag wie nu gelijk heeft. In Antwerpen waren een aantal personen: een jood, een moslim, een katholiek, een protestant en een boeddhist, bereid om het idee van toenadering gestalte te geven.

Men begon met een programma van maandelijkse lezingen in het Theologisch Pastoraal Centrum of in de aula van het Volkenkundemuseum: een lezing door een hindoe, door een boeddhist, een christen en een vrijzinnige (een agnosticus of een atheïst).

Op 13 maart 1980 werd de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen officieel gesticht. De stichting en de statuten werden erkend door het ministerie van justitie bij KB van 20 juni 1980 (BS 8 juli 1980) en 17 februari 1989 (BS 4 maart 1989). De faculteit werd erkend als onderwijsinstelling van het derde niveau (ministerie van sociale zaken; 10 augustus 1993, met verwijzing naar het KB van 28 juni 1969).[1][2]

De doelstelling luidt volgens de statuten (artikel 2): „het op internationaal universitair niveau inrichten van de vergelijkende studie der godsdienstwetenschappen en van het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de religies en wereldbeschouwingen. De tegenwoordige en toekomende leden verklaren plechtig dat de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen aan geen enkel leerstelsel onderworpen is. De meest absolute verdraagzaamheid zal voorgaan bij de betrekkingen tussen de leden en de bij de opzet betrokkenen.”

Wegens het belang van rechtstreeks contact, dat de beste waarborg vormt voor gelijkwaardigheid en pluralisme, wordt ernaar gestreefd om het onderwijs over de verschillende levensbeschouwingen te laten geven door docenten die zelf achter deze levensbeschouwingen staan.

Vanaf het academiejaar 2006–2007 bestond er een overeenkomst met de Vrije Universiteit Brussel. Dit hield in dat studenten van de VUB en van de FVG keuzevakken aan beide instellingen konden volgen of beroep konden doen op docenten van de andere instelling als copromotor (maar niet als promotor) bij de begeleiding van een masterproef.[3]

De Vlaamse regering registreerde de FVG op 20 april 2007, maar schrapte het instituut op 20 april 2009 uit het Hogeronderwijsregister omdat het geen opleidingen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ter toetsing had voorgelegd.[4]

Bibliotheek

De bibliotheek bevat meer dan 20.000 volumes, waaronder uitgaven van de heilige boeken van de wereldreligies. Verdere uitbreiding wordt wat beperkt door het bevattingsvermogen van het gebouw. Er is een samenwerking met de bibliotheek van het Theologisch en Pastoraal Centrum, dat op wandelafstand gelegen is. Daar kan men terecht voor catholica en christiana, evenals een aantal aanverwante disciplines, zoals psychologie, sociologie, enz.[5][6]

Publicatie

Sinds 1989 publiceert de FVG Acta Comparanda, een jaarlijks verschijnend tijdschrift met studies en essays op academisch niveau in verband met vergelijkende godsdienstwetenschappen.

Weblinks

1px.pngFaculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen  Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen op Facebook

Bronnen

Verwijzingen