Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Essent

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Essent NV is een energiebedrijf van het Duitse energieconcern Innogy dat elektriciteit en gas levert aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland en België. Essent is opgericht in 1999, en is sinds 29 oktober 2016 onderdeel van innogy. Eind 2016 werkten er 2.870 mensen bij Essent (eind 2015 2.502 mensen). Het hoofdkantoor staat in 's-Hertogenbosch.

Tot 1 juli 2009 maakte Enexis, toen nog onder de naam Essent Netwerk, deel uit van Essent. Totdat Essent verkocht werd aan het Duitse energiebedrijf RWE, per 1 oktober 2009, maakte Essent Milieu (inmiddels Attero) ook nog onderdeel uit van Essent.

Geschiedenis

Bestand:NL-electricity-mergers.svg
Tijdlijn van de fusies en splitsingen van de verschillende provinciale, regionale en gemeentelijke energiebedrijven in Nederland, 1986–2014

Essent is in 1999 ontstaan door de fusie tussen PNEM/MEGA (in zuidelijk Nederland) en EDON (in noordelijk Nederland). PNEM/MEGA ontstond in 1997 uit een fusie tussen PNEM en Mega Limburg. EDON is ontstaan uit een fusie tussen de IJsselmij en het EGD (Energiebedrijf Groningen Drenthe). In 2005 is Nutsbedrijven Maastricht opgegaan in Essent. De naam Essent is ontwikkeld door Globrands Naming & Strategy.

Vanwege de beperkte groeimogelijkheden binnen Nederland heeft Essent begin 2000 in Duitsland een meerderheidsbelang (51%) gekocht in Stadtwerke Bremen AG (Swb).[2] Swb is producent en distributeur van energie en heeft daarnaast omvangrijke activiteiten op de terreinen telecom, drinkwaterwinning, industriewater en afvalverwerking.[2] De onderneming telt 4.400 medewerkers en telt 290.000 consumenten en circa 30.000 zakelijke klanten. Swb bedient daarnaast 1.100 grotere industriële klanten. In 2000 was de omzet van Swb zo'n € 827 miljoen.[2] In datzelfde jaar heeft Swb een bod gedaan op 49,9% van de aandelen in Stadtwerke Bielefeld.[2]

In 2003 wordt Essent aangevallen vanwege (grote) stroomstoringen, slechte bereikbaarheid en slechte afhandeling van klachten over bijvoorbeeld facturen. In het televisieprogramma Kassa! gaat een klant van Essent in discussie met een vertegenwoordiger van het bedrijf. De klant heeft van circa 500 klanten klachten verzameld, en eist dat deze afgehandeld worden. Dit zijn problemen waar ook andere energiemaatschappijen mee kampten. Op 28 september 2003 komen bij een ongeluk in de Amercentrale vijf werknemers van een door Essent ingehuurd bedrijf om het leven.[3]

In april 2005 wordt Essent aangevallen op de hoogte van het salaris en de bonus van de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur van Essent, Michiel Boersma. In maart 2006 komt Essent opnieuw in het nieuws vanwege hetzelfde feit.[4] Politici en vakbeweging reageren verontwaardigd op de verdere verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter. Essent reageert hierop door aan te geven dat de beloning is vastgesteld door de Raad van Commissarissen met goedkeuring van de aandeelhouders (met name gemeenten en provincies).

Op 2 juni 2006 heeft Essent bekendgemaakt een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de kabeldivisie Essent Kabelcom, ook wel bekend als @Home, af te gaan stoten. Kabelcom zou te klein zijn om zelfstandig te kunnen overleven. Op 3 augustus 2006 wordt bekendgemaakt dat Essent Kabelcom wordt verkocht aan Cinven en Warburg Pincus. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vrijdag 8 december 2006 bekendgemaakt dat ze akkoord gaat met de verkoop van Essent Kabelcom aan de beleggingsmaatschappijen Cinven en Warburg Pincus. Op 31 januari 2007 is de divisie definitief verkocht en is het deel uit gaan maken van ZESKO Holding, die hiermee de grootste kabelaar van Nederland is geworden. De naam Essent Kabelcom mag niet meer gebruikt worden en het bedrijf gaat verder onder de naam @Home (later opgaand in Ziggo). De overeengekomen verkoopprijs was € 2,6 miljard, hetgeen in 2007 heeft geleid tot een buitengewone winst van circa € 1,8 miljard.

Op 18 januari 2007 is bekend geworden dat Westland Energie Services (inclusief onder andere HortiMaX) wordt overgenomen door Essent.

Plannen voor fusie met Nuon

Op 1 februari 2007 sloten Essent en Nuon een principeakkoord voor een fusie. Onder de werknaam EssentNuon werden de fusievoorbereidingen getroffen. De combinatie zou leiden tot een groot energiebedrijf met een omzet van € 12 miljard, 20.000 medewerkers en met 5 miljoen klanten. Met de fusie hoopten beide energiebedrijven ook de splitsing (zie hieronder) te vermijden.[5] Op basis van de voorgestelde ruilverhouding zouden de ex-Essent aandeelhouders 55% van EssentNuon verkrijgen en de Nuon aandeelhouders 45%[6]. Begin april 2007 werd bekend dat er vanuit de consumentenbond[7] alsmede vanuit de aandeelhouders.[8] commentaar is op de voorgenomen fusie. Enkele maanden later, op 7 september 2007 werd bekendgemaakt dat de fusie tussen Nuon en Essent niet doorgaat. De onderhandelingen liepen stuk bij de onderhandelingen over de aandelenruilverhouding.[9]

Eerder lekte de naam Nusent uit. Deze naam werd in januari 2007 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.[10] In februari 2007 brachten beide ondernemingen echter de tijdelijke naam EssentNuon naar buiten.

Splitsingswet

In 2006 wordt de Wet onafhankelijk netbeheer (WON, ook wel de Splitsingswet genoemd) ingevoerd. Deze wet verplicht alle geïntegreerde energiebedrijven de activiteiten te splitsen in drie aparte onderdelen voor productie, transmissie en distributie. De overheid meent dat het belang van transmissie zo groot is dat TenneT als enige verantwoordelijk dient te worden voor het beheer van het hoogspanningsnet, ofwel alle netten van 110 kV (kilovolt) en hoger.

In 2005 en 2006 zoekt Essent de publiciteit vanwege de splitsing van de energiebedrijven die minister Brinkhorst (Economische Zaken) nastreeft. Met de splitsing (dat wil zeggen: de netwerkbedrijven volledig loskoppelen van de rest) wil het kabinet de onafhankelijkheid van de elektriciteits- en gasnetten in Nederland structureel waarborgen. De netwerkbedrijven blijven in handen van de huidige aandeelhouders (provincies en gemeenten), terwijl de aandeelhouders de overige delen van de energiebedrijven kunnen verkopen. Essent meent dat deze splitsing grote risico's met zich meebrengt, zowel financieel (met name ten gevolge van de Cross Border Lease contracten) als op het gebied van werkgelegenheid en leveringszekerheid.

Omdat Essent een geïntegreerd energiebedrijf is, diende ook Essent een splitsing door te voeren tussen de verschillende activiteiten. Het heeft in dit kader zijn netwerkbedrijf juridisch en operationeel afgesplitst in 2009. Per 1 januari 2009 opereert het netwerkbedrijf van Essent (tot dan Essent Netwerk) onder de naam Enexis. In maart 2009 verkoopt Enexis het regionale hoogspanningsnet van 150 kV aan TenneT voor € 356 miljoen;[11] het beheer over het net was per 1 januari 2008 al overgegaan naar TenneT. Vanaf 1 juli 2009 is de juridische splitsing een feit; per deze datum zijn de aandelen in Enexis rechtstreeks in handen van de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders van Essent.

Eigendom tot 1 oktober 2009

Essent was tot 1 oktober 2009 eigendom van verschillende lokale en provinciale overheden. Zes Nederlandse provincies hadden 73,92% van de aandelen in handen:

De overige 26,08% was in handen van verschillende gemeenten.

Bestand:Peter Terium (CCBYSA).jpg
Peter Terium, vicevoorzitter van de Executive Board van RWE AG en tot 1 januari 2012 CEO van Essent

Onderdeel van innogy

Op 12 januari 2009 deed het Duitse RWE een bod van € 9,3 miljard op Essent.[12] Op 20 februari 2009 werd het verkoopvoorstel getekend nadat de centrale ondernemingsraad zijn goedkeuring had gegeven aan de voorgenomen fusie.[13] De verkoop betreft enkel de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf. De aandelen in het netwerkbedrijf van Essent, Enexis, en het milieubedrijf, Essent Milieu, blijven in handen van de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders.

De gemeentelijke en provinciale aandeelhouders van Essent reageerden in eerste instantie positief op de plannen.[14] Na de bekendmaking kwam er echter ook kritiek op de verkoop in het algemeen en de keuze voor RWE in het bijzonder. Op 14 januari 2009 vond in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats over dit onderwerp.[15] De SP, en in mindere mate de PvdA, PVV en GroenLinks, hebben moeite met de verkoop. Kort na de bekendmaking gaf het Wereld Natuur Fonds aan dat het twijfelde of de samenwerking met Essent wat hen betreft nog gewenst is zodra Essent zich aansluit bij het minder milieuvriendelijke RWE,[16] ondanks de 'groene' ambities van RWE.[17] Eind april 2009 werd de verkoop onzeker, nadat Provinciale Staten van Noord-Brabant een motie aanneemt met de strekking dat Provinciale Staten het wenselijk acht dat Gedeputeerde Staten niet overgaat tot vervreemding van de aandelen in Essent. De aansluiting bij RWE gaat alleen door als de aandeelhouders minimaal in totaal 80% van de aandelen te koop aanbieden; indien Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de motie van Provinciale Staten volgt, betekent dit dat deze 80% niet gehaald wordt. Noord-Brabant bezit 30,8% van de aandelen in Essent. Op 15 mei 2009 gaat Provinciale Staten van Noord-Brabant echter alsnog akkoord met verkoop van de aandelen.[18]

Nadat Delta een kort geding aanspant (en wint) tegen Essent, waarbij Delta eist dat Essent zijn belang in EPZ (kerncentrale Borssele) niet verkoopt aan RWE als private aandeelhouder, besluiten Essent en RWE om deze aandelen buiten de verkoop te houden. De aandelen van EPZ blijven achter in een aparte vennootschap, waarvan de aandelen in handen blijven van de publieke aandeelhouders. De aandeelhouders van Essent gaan in hoger beroep tegen de uitspraak. De uitspraak in hoger beroep volgt 2 maart 2010.[19]

Van oktober 2009 tot 2016 is Essent een onderdeel van RWE. Na de aansluiting bij RWE blijft Essent als zelfstandige organisatie, en onder de naam Essent, opereren. Na de overname is het belang van Essent in Swb verkocht aan de stad Bremen waarmee RWE voldoet aan de eis van de Europese Commissie. Sinds 2016 maakt Essent onderdeel uit van de internationale groep innogy. Binnen innogy is Essent verantwoordelijk voor de exploitatie van energie-activiteiten in Nederland en België.

Bedrijfsstructuur

Bestand:Essent Centrale Moerdijk.jpg
Centrale Moerdijk

Vanaf begin 2013 worden de elektriciteitscentrales van Essent aangestuurd vanuit RWE Generation, het Europese productiebedrijf van RWE. De windenergieactiviteiten maken al langer deel uit van RWE Innogy, het internationaal opererende duurzame energiebedrijf van RWE. Essent is vooral verantwoordelijk voor de levering van energie aan klanten. De jaaromzet van het leveringsbedrijf van Essent, dit is exclusief RWE Generation en RWE Innogy in Nederland, was € 6,3 miljard in 2013. Essent verkoopt energie aan zakelijke en particuliere klanten.

In Nederland heeft RWE Generation, ex-Essent, energiecentrales in:

Tevens beheert Essent een aantal warmte-krachtcentrales (die op afstand bediend worden vanuit het Regionaal Centrum Eindhoven).

Kolencentrales

Het bedrijf krijgt kritiek omdat het nog steeds nieuwe kolencentrales, zoals in de Eemshaven bouwt.[20] Tegen de bouw van deze centrale zijn meer dan 5000 bezwaren binnengekomen van natuur- en milieuorganisaties, minstens tien Duitse overheden en individuele burgers in Nederland en Duitsland.[21]

Biomassa

Op de inzet van biomassa krijgt Essent ook kritiek vanwege het gebruik van houtpellets (korrels geperst hout) uit bijvoorbeeld Canada.[22] Hoewel het gebruik van biomassa gepresenteerd wordt als milieuvriendelijk blijkt het vooral qua CO2-productie negatiever te zijn dan andere vormen van energieproductie. Bij de verbranding komt de CO2 vrij die de bomen gedurende een lange levensduur opgeslagen hebben. Het duurt tientallen jaren voordat deze CO2 weer door de aangroei van nieuw bos is opgenomen uit de atmosfeer. Essent is het niet eens met de kritiek.[23] Greenpeace weerlegde de kritiek van Essent op hun rapport.[24]

Sponsoring

Essent is sponsor van diverse sport- en cultuuractiviteiten, zoals Jeroen Bosch 500, Cultura Nova en de Bachvereniging. Ook zijn ze als sponsor jarenlang actief binnen het schaatsen. Ze sponsoren onder andere de Essent ISU World Cup schaatsen, de Essent ISU Championships (EK's en WK's schaatsen) en ijsbaan Thialf. Aan deze sponsoractiviteiten zal na de Olympische Spelen in Sotsji een einde komen. Sinds het voetbalseizoen 2011 - 2012 prijkt Essent op het shirt van eredivisionist FC Groningen.

Ook draagt Essent bij aan maatschappelijke activiteiten, waaronder HIER en het project Close the Gap.

In november 2007 is aan Essent de SponsorRing 2007 (oeuvreprijs) toegekend, als sponsor van het jaar 2007.

Verleden

Essent was tot de overname door RWE hoofdsponsor van het Wereld Natuur Fonds. Omdat volgens het Wereld Natuur Fonds uit onafhankelijke onderzoeken blijkt dat RWE een van Europa's meest vervuilende energiebedrijven is, wordt het volgens het Wereld Natuur Fonds heel moeilijk voor Essent om zijn huidige voortrekkersrol op het gebied van verduurzaming binnen de energiesector te behouden.[25]

Essent heeft in de periode 2001 tot en met 2007 haar naam aan de Essent Awards verbonden, een muziekprijs die twee keer per jaar werd uitgereikt aan vijf talentvolle Nederlandse bands of artiesten. Essent is per 2008 gestopt met deze activiteiten. Het bedrijf is van 2000 tot en met 2002 ook hoofdsponsor van FC Twente geweest. Ook is Essent jarenlang hoofdsponsor geweest van het schaaktoernooi in Hoogeveen.

Zie ook

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
 • Essent jaarverslag (2004, 2006)
 • Internetsite Essent
 • Intranetsite Essent

 1. º Essent Profiel, geraadpleegd op 14 maart 2015
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Essent Jaarverslag 2000, blz 29 klik hier voor document, geraadpleegd op 28 maart 2013
 3. º Trouw: Toedracht ongeval Amercentrale onderzocht, 16 oktober 2003
 4. º SP: Boersma van Essent opnieuw hoger salaris, 9 maart 2006
 5. º De Telegraaf: Essent en Nuon: Splitsing is niet aan de orde.
 6. º Persbericht: Fusie Essent en Nuon.
 7. º Consumentenbond (2 april 2007): Persbericht: Aandacht politiek nodig voor fusie Nuon en Essent, info verkregen op 5 april 2007.
 8. º De Gooi- en Eemlander (4 april 2007): Noord-Holland tegen fusie Nuon en Essent, info verkregen op 5 april 2007
 9. º Fusie Essent en Nuon gaat niet door Omroep Brabant 7 februari 2007
 10. º Alex MacDonald (29 januari 2007): "Nuon en Essent registreren fusienaam Nusent" Beurs.nl, info verkregen op 5 april 2007
 11. º https://web.archive.org/web/20110728085218/http://www.tennet.org/tennet/nieuws/tennetkoopthoogspanningsnetenexis.aspx TenneT koopt hoogspanningsnet Enexis
 12. º RWE biedt 9,3 miljard voor Essent, 12 februari 2009
 13. º Essent en RWE ondertekenen overnamecontract, 20 februari 2009
 14. º Trouw (29 januari 2009): RWE en Essent eens over overname
 15. º Kamer machteloos bij verkoop Essent
 16. º WNF twijfelt over samenwerking met Essent
 17. º RWE leunt op atoomenergie en kolen
 18. º Staten Noord-Brabant voor verkoop aandelen Essent www.nu.nl 15 mei 2009
 19. º www.nu.nl, Essent vecht verbod op verkoop Borssele aan, 18 januari 2010 20:16
 20. º Essent: "Energiecentrale Eemshaven"
 21. º Greenpeace:Maak bezwaar tegen kolencentrale Essent
 22. º Rapoort Greenpeace "Fuelling a Biomess"
 23. º reactie van Essent "Biomassa – ook de houtpellets - van Essent duurzaam"
 24. º Greenpeace: Reactie op kritiek van Essent
 25. º WNF beëindigt samenwerking met Essent WNF
rel=nofollow
rel=nofollow