Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Cunina

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Cunina is een Vlaamse ngo die kansarme kinderen in het Zuiden naar school stuurt via persoonlijke peterschappen. Sophie Vangheel stichtte Cunina op 23 november 1990 in de overtuiging dat onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst. Door kinderen naar school te sturen, leren ze niet alleen hun talenten te ontdekken. Ze krijgen ook de kans om die talenten te ontwikkelen. Dat is de beste manier om hun toekomst in eigen handen te nemen.

Geschiedenis

Tijdens een reis in Haïti werd Sophie geconfronteerd met de moeilijke omstandigheden waarin kinderen moeten opgroeien. Ter plaatse besliste Sophie om kansarme kinderen in het Zuiden te helpen en stichtte Cunina. Door de jaren heen zette Cunina meer dan 12.000 kinderen op de schoolbanken via persoonlijke peterschappen en realiseerde meer dan 90 onderwijsprojecten in haar 6 partnerlanden: Brazilië, Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika.

Missie

“Cunina wil samen met jou de droom van een kansarm kind in het Zuiden waarmaken door zijn talenten te ontplooien via onderwijs.”

Cunina streeft naar een betere toegang én een betere kwaliteit van het lager en secundair onderwijs ongeacht politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging. Daarmee onderschrijft Cunina de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, met speciale aandacht voor de tweede doelstelling: elk kind heeft recht op gratis basisonderwijs.

Peterschappen

Armoede is een belangrijke reden waarom miljoenen kinderen niet naar school kunnen. Niet alleen het schoolgeld is een obstakel, ook een uniform, boeken en transport zijn voor veel families ontzettend duur.

Via een persoonlijk peterschap leveren peetouders een financiële bijdrage aan de schoolkost van hun petekind. Zo krijgt het petekind de kans om in zijn eigen omgeving onderwijs te volgen en een betere toekomst uit te bouwen.

Onderwijsprojecten

Cunina realiseert onderwijsprojecten in haar zes partnerlanden Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika. Enkele projecten zijn: - bouw van skill centers in Zuid-Afrika - bouw van kleuter- en lagere school in Nepal - bouw van 3 scholen in Haïti - bouw van familiehuizen voor aidswezen in Zuid-Afrika - bouw van 60 huizen voor families op de Filipijnen - educatief centrum en voetbalschool in Brazilië

Transparantie

Cunina is door de Belgische overheid officieel erkend als ngo in de sector ontwikkelingssamenwerking waardoor ze fiscale attesten kan afleveren aan haar donateurs. Om haar doelstellingen te financieren werft Cunina fondsen bij particulieren en bedrijven. Cunina ontvangt geen overheidssubsidies. Dat is een bewuste keuze: Cunina wil haar onafhankelijkheid bewaren en zelf beslissen waar ze handelt.

Wie maakt de jaarrekening op? Cunina hanteert een transparante boekhouding die wordt gecontroleerd door Van Havermaet Groenweghe. Ook de Federale Overheidsdienst Financiën en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking voeren geregeld controles uit.

Cunina is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en publiceert haar rekening bij NGO Openboek en Donorinfo.

De werkingskosten van Cunina bedragen jaarlijks minder dan 10% van het totale budget. Daardoor kan Cunina garanderen dat minstens 90% van haar inkomsten rechtstreeks naar haar werking in de partnerlanden gaat.

Sophie Vangheel

Sophie stichtte Cunina in 1990 in de overtuiging dat elk kind recht heeft op onderwijs waar het ook geboren is. Vandaag heeft Sophie nog altijd de centrale rol bij Cunina en is ze ook nog steeds voorzitter van Cunina.

Ambassadeurs

Cunina kan rekenen op de enthousiaste steun van haar ambassadeurs: Sabine De Vos, Luc Appermont, Nathalie Meskens en Wouter Torfs.

Etymologie

Cunina ontleent haar naam aan de Latijnse mythologie en betekent “Godin van de wieg”. De plek waar je wieg staat, is vaak bepalend voor de kansen die je krijgt in je leven. Wie in de Westerse wereld is geboren, krijgt meestal alle kansen op een goede scholing. Dat is niet het geval voor wie geboren wordt in een schamele hut in Haïti of Zoeloeland.

Externe link

rel=nofollow