Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

BUB

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

De Belgische Unie - Union Belge (B.U.B.) is een Belgische, meertalige, politieke partij, die streeft naar het afschaffen van het huidige federale model en het herstellen van de Belgische eenheidsstaat. De partij werd opgericht in 2002 en nam sindsdien altijd deel aan de verkiezingen, maar kwam nog nooit in de buurt van de kiesdrempel.

Sinds de oprichting is Hans Van de Cauter voorzitter van de partij[1].

Algemene situering

De partij werd gesticht in 2002, door advocaat Hans Van de Cauter, en nam voor het eerst deel aan de federale verkiezingen op 18 mei 2003. Ze wist ongeveer 10.000 kiezers te overtuigen, maar bleef daarmee ruimschoots onder de kiesdrempel van 5%. Bij de deelstaatverkiezingen van 2004 haalde de partij (over het volledige Belgische grondgebied) zo'n 13.000 stemmen. In de federale verkiezingen van 2007 viel de partij terug op een 8.000-tal kiezers.

Voor de federale verkiezingen van 2010 ging de partij in kartel met het CDF, onder de naam BELG-UNIE. De verkiezingsuitslag was een overweldigend succes voor een partij als de B.U.B.: in de zes kieskringen waar ze opkwam, wist men ongeveer 20.500 kiezers te overtuigen. Bij de Belgen die in het buitenland een stem uitbrachten, behaalde de partij gemiddeld 4,5%. In totaal had 0,32% van de Belgen een stem uitgebracht op het kartel. In 2011 werd die samenwerking nog uitgebreid met Unibelgium en de Belgische Alliantie, waardoor het toenmalige schisma binnen de unitaristische beweging ophield te bestaan.

Door teleurstellende resultaten bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012, en het opdoeken van het CDF en Unibelgium, kwam het kartel ten einde in 2013.

Een bekend lid van de partij is de Leuvense historicus Bruno Yammine, die bekendstaat om zijn polemiserende uitspraken.

Programma

Het speerpunt van het programma van de B.U.B. luidt 'eenheid in verscheidenheid'. De partij acht het perfect mogelijk om met verschillende taalgroepen samen te leven en België gecentraliseerd te besturen, met unitaristische partijen. Officieel verzet ze zich tegen het voortrekken of achterstellen van één bepaalde taal, alsook tegen de autonomie voor de drie gewesten en tegen het bestaan van aanzienlijke gewest- en gemeenschapsbevoegdheden. Enkel voor de gemeenschappen ziet de partij nog een toekomst, als ondergeschikte, intermediaire besturen en niet-plaatsgebonden. In plaats van gewestvorming schaart de B.U.B. zich achter een systeem van provinciale decentralisatie. Er is volgens de partij immers geen enkel redelijk argument om het bestuur in België niet te decentraliseren volgens de provinciale grenzen, maar dan wel in een unitair systeem waarbij de soevereiniteit uitgaat van de nationale overheid. De provincies hoeven geen wetgevende bevoegdheid uit te oefenen.

Enkele programmapunten van de B.U.B.:

 • Afschaffen van de gewesten
 • Drastisch inperken van de bevoegdheden van de gemeenschappen
 • Afschaffen regionale parlementen
 • Afschaffing van elke partijfinanciering van overheidswege
 • Monarchie behouden zoals ze nu is, eventueel zelfs de bevoegdheden van de koning uitbreiden
 • Een beleid voeren dat leidt tot individuele meertaligheid
 • Oprichten van tweetalige scholen en media in heel België.
 • Een duurzaam milieubeleid
 • Een rationeel mobiliteitsbeleid

Verkiezingen

Federale verkiezingen

Uitslagen in België 2003 2007 2010*
Kieskring Zetels Stemmen % Zetels Stemmen % Zetels Stemmen %
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Antwerpen 0 2.624 0,23 - - - - - -
Brussel-Halle-Vilvoorde 0 2.462 0,29 0 2.644 0,31 0 5.734 0,69
Henegouwen - - - - - - - - -
Leuven 0 937 0,29 0 1.286 0,40 - - -
Limburg - - - 0 1.078 0,20 - - -
Luik - - - - - - 0 5.429 0,90
Luxemburg - - - - - - 0 2.618 1,63
Namen 0 865 0,31 0 873 0,30 0 3.495 1,21
Oost-Vlaanderen 0 1.828 0,19 - - - - - -
Waals-Brabant 0 1.318 0,59 0 791 0,34 0 3.389 1,49
West-Vlaanderen - - - 0 1.935 0,24 - - -
België 0 10.034 0,15 0 8.607 0,13 0 20.665 0,32
Uitslagen in België 2014
Kieskring Zetels Stemmen %
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Antwerpen 0 1.299 0,11
Brussel-Hoofdstad** - - -
Henegouwen 0 688 0,09
Limburg 0 714 0,13
Luik 0 1.198 0,19
Luxemburg 0 752 0,44
Namen 0 857 0,29
Oost-Vlaanderen 0 1.366 0,14
Vlaams-Brabant** 0 2.577 0,38
Waals-Brabant 0 961 0,40
West-Vlaanderen 0 1.691 0,21
België 0 12.103 0,18

* Bij de verkiezingen van 2010 ging de B.U.B. in kartel met CDF als BELG.UNIE
** De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd in 2011 gesplitst. Halle-Vilvoorde werd samengevoegd met de kieskring Leuven tot de kieskring Vlaams-Brabant. Brussel werd de zelfstandige kieskring Brussel-Hoofdstad

Federale verkiezingen

Bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 nam de partij deel in West-Vlaanderen, Brabant (BHV, Leuven en Nijvel), Limburg en Namen, en behaalde ze in totaal zo'n 8.600 stemmen.

Voor de federale verkiezingen van 2010 ging de partij in kartel met het CDF onder de naam BELG.UNIE. Het kartel behaalde 20.000 stemmen, een verdubbeling tegenover de verkiezingen van 2007.

De partij leed een nederlaag bij de federale verkiezingen in 2014. Ze behaalde in totaal 12.000 stemmen voor alle provincies waar ze opkwam, een sterke vermindering van het aantal stemmen in de verkiezingen van 2010.

Regionale verkiezingen

Uitslagen in België 2004 2009
Kieskring Zetels Stemmen % Zetels Stemmen %
Vlaams parlement
Antwerpen 0 2.455 0,23 - - -
Brussel-Hoofdstad 0 671 1,09 0 712 1,41
Limburg 0 1.472 0,28 - - -
Oost-Vlaanderen 0 1.723 0,18 - - -
Vlaams-Brabant 0 3.676 0,55 - - -
West-Vlaanderen 0 1.261 0,16 - - -
Vlaanderen 0 11.258 0,23 0 712 0,02
Waals parlement
Nijvel 0 753 0,35 - - -
Wallonië 0 753 0,04 - - -
Brussels parlement
Nederlandstalig 0 511 0,82 0 462 0,89
Franstalig 0 640 0,16 - - -

Regionale verkiezingen

Bij de verkiezingen van 13 juni 2004 voor de gewestraden nam zij deel met negen lijsten, voor het Europees Parlement kwam zij niet op.

De partij kwam bij deze verkiezingen op 9 juni 2009 enkel op in de kieskring Brussel voor het Brusselse en het Vlaamse parlement. Voor het Vlaamse parlement gaan ze in Brussel licht vooruit, hetzelfde bij de Nederlandstaligen voor het Brussels parlement.


De partij kwam niet op voor de Vlaamse, Brusselse of Waalse verkiezingen op 25 mei 2014.

Gemeenteraadsverkiezingen

De BUB diende in september 2006 vijf lijsten in om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 in Brugge, Nijvel, Heuvelland, Ukkel en Hasselt. In Brugge trok voormalig nationaal Jong VLD -voorzitter Ruben Cottenjé de Dauphin de lijst, in Nijvel wordt de BUB-lijst mede bevolkt door voormalige leden van de Nijvelse Vivant-afdeling, met als lijsttrekker Fréderic Bertreau. In Hasselt trekt Joris Piette de lijst, en in Ukkel staat nationaal voorzitter Hans Van de Cauter vooraan op de lijst. Ook voor de provincieraadsverkiezingen diende de BUB lijsten in. Dit in de West-Vlaamse districten Ieper en Brugge, en in Waals-Brabant.

Externe link

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow