Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Apostolische vaders

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Met de benaming apostolische vaders worden een aantal christelijke schrijvers bedoeld uit de eerste helft van de tweede eeuw, die geacht worden de apostelen nog te hebben gekend, door hen onderricht te zijn of nauw contact met hen te geven gehad.

Strikt genomen behoren alleen zij tot de apostolische vaders, die rechtstreeks leerlingen van de apostelen waren. Vaak rekent men diegenen er nog bij, die in de geschiedenis ooit (verkeerdelijk) beschouwd werden als leerlingen van de apostelen.

De benaming, die pas in gebruik is sinds het einde van de zeventiende eeuw, wordt ook gebruikt voor de verzameling van door hen geschreven geschriften.

Deze teksten werden in de vroege christelijke Kerk zo gerespecteerd dat ze, net als sommige apocriefe boeken, vaak opgenomen werden in een codex samen met de erkende canonieke teksten van het Nieuwe Testament.

Onder deze geschriften rekent men in de eerste plaats

Van deze drie staat het contact met de apostelen vast. Van de zogenaamde tweede brief van Clemens is echter duidelijk dat Clemens niet de auteur was.

Verder ook:

Vaak wordt de Herder van Hermas meegeteld bij de apostolische vaders, terwijl dit geschrift volgens anderen niet in deze groep behoort. Het was een gerespecteerde vroegchristelijke tekst, die niet in de canon werd opgenomen. Hermas wordt soms gelijkgesteld aan de Hermas die door de apostel Paulus gegroet wordt in Romeinen 16:14. Volgens een traditie zou Hermas een broer zijn van Pius I, bisschop van Rome (ca. 140–150).

Geschriften

Clemens van Rome Brief aan de Korinthiërs
Ignatius Brief aan de Efeziërs
Brief aan de Magnesiërs
Brief aan de Tralliërs
Brief aan de Romeinen
Brief aan de Philadelphiërs
Brief aan de Smyrneeërs
Brief aan Polycarpus
Polycarpus Brief aan de Filippenzen
(anoniem) Martelaarschap van Polycarpus
Papias van Hierapolis fragmenten, in de geschriften van Eusebius van Cesarea
Hermas De Herder
onbekende auteurs Didache
een homilie uit de 3e eeuw, genaamd ’de tweede brief van Clemens’
Brief van Barnabas (aan Barnabas toegeschreven door Clemens van Alexandrië)
Brief aan Diognetus

The Catholic Encyclopedia (1917)  (en) The Apostolic Fathers, in: Catholic Encyclopedia, New York, Robert Appleton Company, 1907-1912. (vertaal via: Vertaal via Google translate)