Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

A∴A∴

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De A∴A∴ is een esoterisch genootschap en een inwijdingsweg (opeenvolging van inwijdingsrituelen) die in 1907 is beschreven door Aleister Crowley. Hij liet het voorkomen als een zeer oude magische orde,[1] maar het is meer voor de hand liggend dat hij dit genootschap zelf (i.s.m. Gregor Cecil Jones) tussen 1904 en 1907 in het leven heeft geroepen (de bronnen hierover variëren) nadat de Hermetic Order of the Golden Dawn in 1903 door geruzie uiteenviel. De A∴A∴ heeft dan ook een inwijdingsstructuur die sterk gebaseerd lijkt op die van de Golden Dawn en verschillende Vrijmetselaars-riten.

Het motto van de A∴A∴ is: „De methode van wetenschap, het doel van religie.”[2] Het centrale thema in de A∴A∴ is het begrip Thelema, dat door Crowley in zijn boek Liber AL vel Legis werd uitgewerkt.

Het zegel van A∴A∴

Naam

Bij verschillende esoterische genootschappen[3][4] worden maçonieke punten ∴ gebruikt ter aanduiding van een magische afkorting. Dat wil vaak zeggen dat de betekenis van een afkorting pas duidelijk wordt na initiatie(s) of dat er meerdere betekenissen gegeven kunnen worden aan de magisch afgekorte letters.

Er is geen uitsluitsel over de precieze betekenis van de afkorting A∴A∴[5][6] Mogelijke suggesties zijn: Argenteum Astrum (Latijn: Zilveren Ster), Astron Argon (Grieks: Zilveren Ster), Arikh Anpin (Aramees: Oneindig Aangezicht), Arcanum Arcanorum (Latijn: Geheim der Geheimen), Ancient & Accepted (Engels: Oud en Aanvaard), of Angel & Abyss (Engels: Engel en Afgrond).

Organisatie

De A∴A∴ heeft geen centraal bestuur. Volgens de idealen van de oprichters worden informatie en riten overgedragen via een „afstammingslijn” van onderwijzer op leerling. Die leerling onderwijst weer één volgende leerling, en zo verder. Er zijn een aantal personen of groepen die claimen dat ze hun afstammingslijn kunnen terugvoeren naar Aleister Crowley,[7] maar de meeste claims zijn twijfelachtig.[8] Velen die zich tegenwoordig op de inwijdingsweg begeven, kiezen ervoor om de weg alleen af te leggen, zonder onderwijzing of begeleiding.[9]

Inwijdingen

De inwijdingsstructuur van de A∴A∴ is gebaseerd op de Kabbalistische Levensboom, waarbij de sefirot van onder naar boven worden doorlopen. Iedere sefira staat voor een nieuw te behalen graad.

In tegenstelling tot de meeste esoterische genootschappen, is alle informatie (ook die van de hoogste graden) openbaar.[10] Het behalen van graden is dan ook alleen goed voor de zelfontwikkeling, niet voor het verkrijgen van toegang tot geheime informatie.

De graden zijn als volgt:[11]

Buiten-orde

Student

De student heeft tot taak om basiskennis op te doen van de inwijdingsweg en de verschillende methoden te leren kennen die later gebruikt zullen worden. Zo wordt er kennis opgedaan van esoterische kabbala, tarot, yoga, meditatietechnieken, de Tao Te Ching en enkele geschriften van Aleister Crowley.

Bij bepaalde afstammingslijnen[12] wordt deze graad afgesloten met een kennistoets en een eenvoudig inwijdingsritueel onder leiding van de (persoonlijk toegewezen) onderwijzer.

Orde van G∴D∴

Proponent

(0°=0□): De proponent start met het gedisciplineerd beoefenen van een zelfgekozen methode om verder te komen op de inwijdingsweg. Deze graad duurt (minstens) een jaar.

Neofiet

(1°=10□): De Neofiet werkt aan de astrale vermogens.

IJveraar

(2°=9□): De IJveraar begint aan de rozenkruismeditatie.

Practicus

(3°=8□): De Practicus voltooit de intellectuele studie en zorgt voor een zeer grondig begrip van de kabbala.

Philosophus

(4°=7□): De Philosophus rondt de morele training af en sluit de graad en de laagste orde af met een inwijdingsritueel.

Dominus Liminis

(?): Dominus Liminus is geen echte graad. Het is de link of het grijze gebied tussen de orde van de G∴D∴ en de orde van de R∴C∴ et A∴C∴. Het is een tijd waarin de inwijding aan het einde van de Philosophusgraad een plek krijgt en waarin moed wordt verzameld om verder te gaan op de weg.

Orde van R∴C∴ et A∴C∴

Adeptus Minor (Buiten)

(5°=6□): De Adeptus Minor (oftewel Junior Ingewijde) voert het zogenaamde Grote Werk uit en komt in contact met de Hogere (of Heilige) Beschermengel.

Adeptus Minor (Binnen)

(5°=6□): De Adeptus Minor (Binnen) werkt eraan om de formule van het Rozenkruis te doorgronden en te kunnen toepassen en daarmee lid te worden van de zogenaamde School van de Heilige Geest.

Adeptus Major

(6°=5□): De graad van de Senior Ingewijde. Deze werkt aan het beheersen van praktische magie.

Adeptus Exemptus

(7°=4□): Vrijgestelde Ingewijde. Werkt aan het perfectioneren van al het bovenstaande. Zodra dat werk gedaan is, kiest diegene voor "Linkerpad" (d.w.z. de manipulatieve magie) of degene wordt volledig ontdaan van alle tot noch toe verworven kennis, kunde, mogelijkheid tot communiceren met de Hogere Beschermengel en zelfbegrip en wordt daarmee een Kindje in de Afgrond.

Kindje in de Afgrond

(?) Net als Dominus Liminis is dit geen echte graad. Het is de link of het grijze gebied tussen de Orde van R∴C∴ et A∴C∴ en de Orde van S∴S∴ als niet is gekozen voor het Linkerpad. Het is een tijd van rust waarin de inwijdingen binnen de R∴C∴ et A∴C∴ orde een plaats kunnen krijgen en de volledige afbraak van al het voorgaande werk verwerkt wordt.

Orde van S∴S∴

Magister Templi

(8°=3□): De Meester van de Tempel werkt aan het doorgronden van de Kosmos, waarbij ook gewerkt wordt aan het doen stralen van het ware zelf (en het wegnemen van alle verduisteringen van het ware zelf).

Magus

(9°=2□): De Magus werkt aan de eigen vrije wil (indien voor het Rechterpad gekozen: in samenklank met de wil van het universum). De Magus ontwerpt daartoe eigen wetmatigheden, beheerst alle vormen van magie en '(her)schept' het universum naar wil.

Ipsissimus

(10°=1□): De Ipsissimus (de meest zich-zelvige) kent geen begrenzingen en leeft in volledige samenklank met het geschapen universum.

Verwijzingen

rel=nofollow

Q526492 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)

rel=nofollow