Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

‘Mensenhandel’ in Duitsland

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De term ‘mensenhandel’ is niet direct te vertalen naar andere talen: ieder land ontwikkelde een eigen term of termen die uiterlijk of qua betekenis enige overeenkomst hebben met het Nederlandse ‘mensenhandel’. Dit artikel behandelt de strafrechtelijke ontwikkeling in Duitsland betreffende het Nederlandse ‘mensenhandel’, én Duitse termen die uiterlijk of qua betekenis lijken op ‘mensenhandel’. Voor de feiten van mensenhandel zij verwezen naar Feiten en vermoedens van ‘mensenhandel’.

Actuele situatie

Ten aanzien van prostitutie is strafbaar[1]:

 • bemiddelen of bevorderen van prostitutie van mensen jonger dan achttien jaar (§180-(2));
 • iemand jonger dan 21 jaar tot prostitutie brengen (§232-1);
 • iemand dwingen of misleiden tot prostitutie (§232-4-1);
 • met gebruikmaking van iemand dwangpositie, of hulpeloosheid in een vreemd land, die persoon tot prostitutie brengen (§232-1).

Daarnaast zijn sinds 2005 nog enkele zaken strafbaar als Menschenhandel (zie onder).

Historische ontwikkeling

1872

 • Strafwet §180 [Kuppelei]: als gewoonte of uit eigenbelang door bemiddeling ontucht in de hand werken[2].
 • §181 [Kuppelei]: ontucht in de hand werken met “slinkse kunstgrepen”, of in de positie van ouder, voogd, geestelijke, leraar of opvoeder[3].

Deze artikelen blijven geldig, ook in de Bondsrepubliek Duitsland vanaf 1949, tot 1973. In de DDR is tussen 1949 en 1990 strafbaar het ten eigen voordele bevorderen van prostitutie[4].

1973

In de Bondsrepubliek worden artikelen 180 en 181 inhoudelijk gewijzigd, en nu verdeeld over drie artikelen: 180, 180a en 181. Voor wat betreft ‘mensenhandel’ verbieden die artikelen:

 • §180-(2) [Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger]: bemiddelen of bevorderen van prostitutie van iemand jonger dan achttien jaar[5].
 • §180a(3) [Förderung der Prostitution]: beroepsmatig aanwerven voor prostitutie[6].
 • §181 [Menschenhandel]: iemand met geweld, door list of door dreiging tot prostitutie brengen[7].

1992

 • §180-(2) [Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger] blijft gelijk.
 • §180a(3) wordt geschrapt[8]. Hiervoor in de plaats komen drie bepalingen in §180b en een toevoeging in §181.
 • §180b [Menschenhandel]:
  • iemand jonger dan 21 jaar[9],
  • iemand in een dwangpositie[10], en
  • iemand in hulpeloosheid ten gevolge van verblijf in een vreemd land beïnvloeden om tot prostitutie over te gaan[11].
 • §181 wordt uitgebreid, en de titel wordt veranderd in [Schwerer Menschenhandel]:
  • (ongewijzigd:) iemand met geweld, door list of door dreiging tot prostitutie brengen[12];
  • (toegevoegd:) beroepsmatig iemand aanwerven om deze persoon, in hulpeloosheid ten gevolge van verblijf in een vreemd land, tot prostitutie te brengen[13].

2005

 • §180-(2) [Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger] blijft gelijk.

Overige bovengenoemde bepalingen worden verplaatst, en daarbij soms gewijzigd, naar §232 [Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung] [14]:

 • in §232-1 (afzwakking van oude §180b(2)-2): een persoon onder de 21 jaar brengen tot aanvangen of voortzetten van prostitutie.
 • in §232-1 (afzwakking van de twee oude bepalingen, in 181 en 180b(2)-1, betreffende hulpeloosheid in een vreemd land): met gebruikmaking van iemands hulpeloosheid ten gevolge van verblijf in een vreemd land die persoon tot prostitutie brengen.
 • in §232-1 (afzwakking van de oude bepaling in 180b(1) betreffende ‘dwangpositie’): met gebruikmaking van iemands dwangpositie die persoon tot prostitutie brengen.
 • in §232-4-1 (ongewijzigd uit oude 181): iemand met geweld, door list of door dreiging tot prostitutie brengen.

Nieuw in deze §232 is:

 • §232-4-2: zich met geweld of door list of door dreiging meester maken van een persoon met als doel die persoon tot prostitutie te brengen.

Nieuw is ook artikel §233 [Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft] [14]:

 • (sub 1) met gebruikmaking van iemands dwangpositie of diens hulpeloosheid ten gevolge van verblijf in een vreemd land die persoon in slavernij of lijfeigenschap of pandelingschap of tot het verrichten van arbeid onder onredelijke omstandigheden brengen;
 • (4-1) iemand met geweld, door list of door dreiging ertoe brengen arbeid te verrichten onder onredelijke omstandigheden;
 • (4-2) zich met geweld of door list of door dreiging meester maken van een persoon met als doel die persoon ertoe te brengen arbeid te verrichten onder onredelijke omstandigheden.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
 1. º zie Duits strafwetboek (Strafgesetzbuch), geraadpleegd 15 september 2009.
 2. º §180 (in 1872): “Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch seine Vermittelung oder durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub leistet, wird wegen Kuppelei mit Gefängnis bestraft; …”. Bronnen: [1872] en [1883] (zie literatuur).
 3. º §181-1 (1872): ”Die Kuppelei ist, selbst wenn sie weder gewohnheitsmäßig noch aus Eigennutz betrieben wird, mit Zuchthaus … zu bestrafen, wenn: 1) um der Unzucht Vorschub zu leisten, hinterlistige Kunstgriffe angewendet worden sind; oder: 2) der Schuldige zu den Personen, mit welchen die Unzucht getrieben worden ist, in dem Verhältnis von Eltern zu Kindern, von Vormündern zu Pflegebefohlenen, von Geistlichen, Lehrern oder Erziehern zu den von ihnen zu unterrichtenden oder zu erziehenden Personen steht.” Bron: zie vorige noot.
 4. º §123 (DDR): “Wer die Prostitution ausnutzt oder fördert, um daraus Einkünfte zu beziehen, …”. Bron: [DDR].
 5. º §180-(2) (1973): “Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen entgelt an oder vor einem Dritten … oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, …”. Bron: [1978].
 6. º §180a(3) (1973): “Wer einen anderen gewerbsmäßig anwirbt, um ihn dazu zu bringen, daß er der Prostitution nachgeht, …”. Bron: [1978].
 7. º §181-1 (1973): “Wer einen anderen mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List dazu bringt, daß er der Prostitution nachgeht …”. Bron: [1978].
 8. º Bron: [2001]
 9. º §180b(2)-2 (1992): “wer auf eine Person unter einundzwanzig Jahren einwirkt, um sie zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen, oder sie dazu bringt, diese aufzunehmen oder fortzusetzen”. Bron: [1998].
 10. º §180b(1) (1992): “Wer auf eine andere Person seines Vermögensvorteils einwirkt, um sie in Kenntnis einer Zwangslage zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen …”. Bron: [1998].
 11. º 180b(2)-1 (1992): “wer auf eine Person in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, einwirkt, um sie zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen, oder sie dazu bringt, diese aufzunehmen oder fortzusetzen”. Bron: [1998].
 12. º Bronnen: [2001] en [1998].
 13. º §181-3 (1992): “Wer eine andere Person gewerbsmäßig anwirbt, um sie in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen”. Bron: [1998].
 14. 14,0 14,1 Duits strafwetboek (Strafgesetzbuch), geraadpleegd 15 september 2009; zie ook Bundesgesetzblatt 2005, pag. 239-240.

Literatuur

 • [1872] Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (1-1-1872), volgens wikisource.org.
 • [1883] Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (etc.). (Redactie en commentaar dr. Hans Ruedorff.) Berlin, Verlag von J. Guttentag, 1883.
 • [1978] Strafgesetzbuch (mit Erlaüterungen von Dr. Karl Lackner). 12. Auflage. C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1978.
 • [1998] Strafgesetzbuch (etc.). (Redactie Dr. jur. Hans-Heinrich Jescheck.) 32. Auflage. Stand 15. August 1998. Deutscher Taschenbuch Verlag.
 • [2001] Strafgesetzbuch mit Erlaüterungen. (Dr. Karl Lackner e.a.) 24. Auflage. Verlag C.H. Beck, München 2001.
 • [DDR] Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1968. In: Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik. Lehrkommentar zum Strafgesetzbuch (Band I en II). (Redactie: Ministerium der Justiz; Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft ,,Walter Ulbricht”.) Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1969.

Zoek op Wikidata

rel=nofollow