Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Vereniging Trio

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Vereniging Trio (Engels: Association Trio; Georgisch: ასოცირებული ტრიო, asotsirebuli trio; Roemeens: Trio Asociat; Oekraïens: Асоційоване Тріо, Asotsiiovane Trio) is een tripartiete vorm voor nauwere samenwerking, coördinatie en dialoog tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken van Georgië, Moldavië en Oekraïne. De drie landen zijn geassocieerde EU-partners van de Europese Unie en bespreken hiermee kwesties van gemeenschappelijk belang onder andere in verband met de toetreding tot de Europese Unie, met inbegrip van samenwerking in het kader van het Oostelijk Partnerschap ter wille van toetreding tot de Europese Unie.[1]

De deelnemers aan het format geven een duidelijk standpunt uit over het streven van de drie Europese staten van het "geassocieerde trio" naar het lidmaatschap van de Europese Unie en bevestigen hun engagement om verdere vooruitgang te boeken bij de uitvoering van de associatieovereenkomsten met de EU, die echter niet het uiteindelijke doel van hun betrekkingen met de EU. In dit verband herinneren zij eraan dat op grond van artikel 49 VEU de Europese landen, Georgië, de Moldavië en Oekraïne een Europees perspectief hebben en het lidmaatschap van de Europese Unie kunnen aanvragen, op voorwaarde dat aan alle noodzakelijke criteria voor EU-lidmaatschap is voldaan.

Door hun acties te coördineren trachten Georgië, Moldavië en Oekraïne de mogelijkheden van associatieovereenkomsten uit te breiden, sectorale convergentie met de EU te bevorderen (integratie in de digitale eengemaakte markt, energie- en douane-unie, ENTSO-E en natuurlijk met het Schengengebied vervoerssamenwerking, groene koers, justitie en binnenlandse zaken, strategische communicatie, gezondheid, veiligheid en defensie) en geleidelijke integratie in de Europese interne markt.

Geschiedenis

Een gezamenlijk memorandum tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Georgië, Moldavië en Oekraïne, David Zalkaliani, Aurelio Chocoi en Dmytro Kuleba, over de totstandkoming van het format werd op 17 mei 2021 ondertekend in Kiev, Oekraïne.[2]

De minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne Dmytro verklaarde dat dit initiatief de drie landen zal helpen om samen effectiever vooruit te komen door middel van Europese integratie:

Het Associated Trio is onze boodschap dat er voor onze drie partnerlanden geen alternatief is voor Europese integratie, en ook voor Europa niet, omdat zij onze drie landen moeten zien als een serieus project om vrede en welvaart in Europa te waarborgen. Oekraïne, Georgië en Moldavië hebben een speciale status van geassocieerde partners in onze betrekkingen met de EU. We hebben allemaal onze Europese keuze gemaakt, de associatieovereenkomst ondertekend, en we zouden natuurlijk graag lid worden van de EU in de toekomst. Vandaag zijn we overeengekomen om deze status te formaliseren en samen verder te gaan in de richting van Europese integratie. We laten in dit memorandum ook zien dat Oekraïne, Georgië en Moldavië actief zullen werken aan Europese integratie, en samen zullen we op weg zijn naar succesvolle oplossingen in deze richting. Aangezien onze landen momenteel met ernstige veiligheidsuitdagingen worden geconfronteerd, zijn we overeengekomen om de veiligheidsrichting in ons gezamenlijke werk te ontwikkelen om de stabiliteit in onze regio te handhaven.
— Dmytro Kuleba

Volgens hem omvat het Bijbehorend trio drie hoofdelementen: het structureren van overleg over Europese integratie tussen de drie ministeries van Buitenlandse Zaken, het aangaan van een dialoog met Europese instellingen en EU-leden, en het coördineren van de standpunten van landen binnen het Oostelijk Partnerschap.

Op zijn beurt zei vice-premier, minister van Buitenlandse Zaken van Georgië, David Zalkaliani, dat Oekraïne, Georgië en Moldavië een gemeenschappelijk doel van toekomstig EU-lidmaatschap hebben en de eenheid met de Europese landen willen herstellen:

Onze prioriteiten zijn onder meer het uitbreiden van de dialoog van het geassocieerde trio met de Europese Commissie over samenwerking bij de digitale transformatie, de groene economie, de vervoerssector en het bereiken van maximale integratie in de EU-markt door middel van een diepgaande associatieovereenkomst, evenals het verdiepen van onze samenwerking met de EU.
— David Zalkaliani

v.o. De minister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Moldavië Aureliu Ciocoi zei dat de drie landen door het ondertekenen van het memorandum hun Europese intenties en grote belangstelling voor de ambitieuze doelstellingen van het Oostelijk Partnerschap opnieuw bevestigden en bereid zijn om bij te dragen.

Op 18 mei 2021 verklaarde de vertegenwoordiger van de diplomatieke dienst van de EU, Peter Stano, in Brussel dat de Europese Unie de inzet voor de Europese integratie van Oekraïne, Georgië en Moldavië respecteert en deelt, waardoor het zogenaamde "geassocieerde trio" is opgericht:

De Europese Unie erkent de Europese ambities en Europese keuze van geassocieerde partners - Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne. Deze landen zijn naaste buren van de EU en partners in het Oostelijk Partnerschap. Al onze buren zijn soeverein en onafhankelijk. We respecteren hun keuze, de prioriteiten van het buitenlands beleid en de strategische doelen, inclusief de ondertekening van een memorandum tussen hen over het versterken van de samenwerking op het gebied van Europese integratie. De Europese Unie ondersteunt elk van deze landen bij hun hervormings- en transformatieprocessen en investeert veel tijd, financiële en technische bijstand om tastbare voordelen te behalen en het leven van hun burgers te verbeteren. We zijn gericht op de volledige uitvoering van onze respectieve associatieovereenkomsten om hun kansen ten volle te benutten.
— Piter Stano

Mechanismen van samenwerking

In overeenstemming met de gemeenschappelijke belangen van hun Europese integratie zullen de deelnemers samenwerken om hun politieke associatie en economische integratie met de EU, zoals bepaald in de respectieve associatieovereenkomsten, te versterken en nieuwe kansen binnen het Oostelijk Partnerschap te bevorderen. De deelnemers zijn van mening dat het aanzienlijke potentieel voor verdere ontwikkeling van de integratie van hun staten in de EU vereist dat de instrumenten en samenwerkingsgebieden overeenkomen met de behoeften en capaciteiten van het "Vereniging Trio", waardoor hun meer mogelijkheden worden geboden voor een versterkte politieke dialoog, zoals en een grotere economische en sectorale integratie.[3][4]

De deelnemers zijn ervan overtuigd dat het proces van hun Europese integratie verder zal profiteren van de op stimulansen gebaseerde benadering ("meer voor meer") die erop gericht is progressieve maatstaven voor het integratieproces vast te stellen en te zorgen voor tastbare resultaten voor hun samenlevingen. De bijdrage van de deelnemers aan de samenwerking binnen het Oostelijk Partnerschap laat hun bilaterale samenwerking met de EU overeenkomstig hun Europese ambities onverlet. De deelnemers onderstrepen het belang van EU-steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van de partners binnen hun internationaal erkende grenzen, alsook voor het versterken van hun veerkracht en het aanpakken van de veiligheidsuitdagingen. De deelnemers zullen blijven werken aan het versterken van de rol van de EU bij het bevorderen van een vreedzame oplossing van conflicten binnen relevante formats en platforms.

Rekening houdend met de ambitieuze en complexe Europees georiënteerde hervormingsagenda van de "Association Trio"-staten, erkennen de deelnemers de cruciale rol van de EU-bijstand, met name door middel van specifieke financiële instrumenten die overeenkomen met het niveau van hun toezeggingen en doelstellingen en in overeenstemming met het conditionaliteitsbeginsel met betrekking tot de voortgang van de hervormingen.

Initiatieven

Geleid door het doel hun Europese integratieproces te verdiepen en bereid om te zorgen voor een verdere strategische ontwikkeling van het Oostelijk Partnerschap, kwamen de deelnemers overeen om in de dialoog met de EU-instellingen en de EU-lidstaten gezamenlijk de volgende doelstellingen te bevorderen:

 • Uitbreiding van de agenda van de dialogen tussen de Europese Commissie en het "Vereniging Trio", naast de DCFTA- gerelateerde kwesties, naar nieuwe thematische gebieden voor nauwere samenwerking, zoals vervoer, energie, digitale transformatie, groene economie, justitie en binnenlandse zaken, strategische communicatie, gezondheidszorg;
 • Verder kijken dan het DCFTA-kader en aanvullende instrumenten uitwerken om de integratie van het "Vereniging Trio" in de interne markt van de EU te vergemakkelijken en te versnellen;
 • Versterking van de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie met de EU, met bijzondere aandacht voor de bestrijding van hybride dreigingen, versterking van de cyberweerbaarheid, ontwikkeling van samenwerkingsplatforms met de EU Hybrid Fusion Cell en het EU-agentschap voor cyberbeveiliging, deelname aan GVDB-missies en -operaties en deelname aan de permanente EU projecten voor gestructureerde samenwerking (PESCO);
 • bevordering van een verdere betrokkenheid van het "Vereniging Trio" bij de EU-kaderprogramma's en -agentschappen;
 • Ondersteuning van de mobilisatie van krachtige EU-bijstand om complexe hervormingen door het "Vereniging Trio" te handhaven en ervoor te zorgen dat zij toegang krijgen tot alternatieve fondsen en middelen waarover de EU beschikt, ook voor de uitvoering van de projecten van gemeenschappelijk belang;
 • Coördinatie van gezamenlijke inspanningen binnen het Oostelijk Partnerschap, gebaseerd op Europese aspiraties en gemeenschappelijke behoeften van het Vereniging Trio.

Methoden van samenwerking

Voor de toepassing van dit memorandum komen de deelnemers overeen hun samenwerking op de volgende manieren te versterken:

 • Regelmatig en/of ad-hoc trilateraal overleg voeren om lopende ontwikkelingen te evalueren of specifieke kwesties te bespreken in het kader van hun integratie met de EU, evenals samenwerking binnen het Oostelijk Partnerschap;
 • Instellen van de coördinatoren “Vereniging Trio” binnen de ministeries van Buitenlandse Zaken;
 • het houden van de coördinatievergaderingen van het "Vereniging Trio" op deskundigen, hoge ambtenaren en, indien van toepassing, ministeriële niveaus voorafgaand aan belangrijke evenementen van de agenda van het Oostelijk Partnerschap, met bijzondere aandacht voor evenementen op hoog niveau;
 • Gezamenlijke diplomatieke demarches ondernemen bij de EU-instellingen en de EU-lidstaten over de gezamenlijk overeengekomen kwesties in verband met hun Europese ambities, gemeenschappelijke initiatieven van hun Europese integratie en samenwerking binnen het Oostelijk Partnerschap;
 • Het voeren van gecoördineerde openbare communicatie over de gemeenschappelijke benaderingen met betrekking tot de Europese ambities van het "Vereniging Trio" en samenwerking binnen het Oostelijk Partnerschap, met inbegrip van evenementen en publicaties van deskundigen;
 • Het ontwikkelen van nieuwe dialoogplatforms met regionale initiatieven waarbij de EU-lidstaten betrokken zijn, gericht op het mobiliseren van steun voor de Europese ambities van het trio;
 • Overwegen van andere vormen van samenwerking met het oog op nieuwe ontwikkelingen, behoeften en strategische doelen die voortvloeien uit de voortgang van de integratie van Trio Partners met de EU.

Memorandum

Memorandum van overeenstemming tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Georgië, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Moldavië en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Oekraïne

Over het tot stand brengen van nauwere samenwerking op het gebied van Europese integratie – het "Vereniging Trio"

De ministeries van Buitenlandse Zaken van Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne:

Rekening houdend met de Europese keuze, de Europese aspiraties en de Europese identiteit van hun naties,

Elkaars voornemen om lid te worden van de Europese Unie verwelkomen,

Volledig vasthouden aan de waarden waarop de Europese Unie is gegrondvest,

Rekening houdend met nauwe historische betrekkingen en steeds nauwere banden tussen de Europese Unie, haar lidstaten en hun landen, alsook met hun wens om de betrekkingen op ambitieuze en innovatieve wijze te versterken en uit te breiden,

Onderstreept het soevereine recht van onze naties om hun eigen toekomst te bepalen,

Na via de associatieovereenkomsten politieke associatie en economische integratie met de EU tot stand te hebben gebracht,

Het strategisch belang van het Oostelijk Partnerschap erkennend en toegewijd blijven aan de verdere ontwikkeling ervan.[5]

Trio + 1

In december 2019, na de achtste plenaire vergadering van de Parlementaire Vergadering Euronest, hebben alle leden een resolutie aangenomen waarin de verschillende EU-integratiedoelstellingen worden uiteengezet die tegen 2030 moeten worden bereikt. De resolutie benadrukt het belang van het programma van het Oostelijk Partnerschap en hoe het initiatief de zes met de EU geassocieerde landen door hen sneller te laten gaan met de uitvoering van hervormingen en een diepere politieke en economische integratie met de EU. De resolutie bedacht de term "Trio + 1", die de drie associatieovereenkomsten vertegenwoordigt die zijn gesloten met Georgië, Moldavië en Oekraïne, evenals de CEPA die met Armenië is gesloten. De resolutie roept op tot het bevorderen van verdere integratie-inspanningen tussen de EU en de "Trio + 1"-groep in het komende decennium.[6]

EU membership perspective

Vanaf januari 2021 bereiden Georgië en Oekraïne zich voor om formeel het EU-lidmaatschap in 2024 aan te vragen, om in de jaren 2030 toe te treden tot de Europese Unie.[7][8][9]

Het Europees Parlement merkt op dat in overeenstemming met artikel 49 van het Verdrag met de EU, Georgië, Moldavië en Oekraïne, net als elk ander Europees land, een Europees perspectief hebben en het EU-lidmaatschap kunnen aanvragen in overeenstemming met de beginselen van democratie, - zei in een resolutie van het Europees Parlement in Brussel, aangenomen tijdens de laatste zitting vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement, die plaatsvonden op 23-25 mei 2014.[10]

Zie ook

Externe link

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
 1. º Україна, Грузія та Молдова створили новий формат співпраці для спільного руху в ЄС | Європейська правда (eurointegration.com.ua)
 2. º Україна, Грузія та Молдова створили ″Асоційоване тріо″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021
 3. º Дмитро Кулеба: Україна, Грузія та Молдова започаткували Асоційоване Тріо | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua)
 4. º Дмитро Кулеба: Україна, Грузія та Молдова започаткували Асоційоване Тріо | Міністерство закордонних справ України (mfa.gov.ua)
 5. º Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України, Грузії та Молдови щодо започаткування посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції – Асоційованого Тріо | Міністерство закордонних справ України (mfa.gov.ua)
 6. º The future of the Trio Plus Strategy 2030: building a future of Eastern Partnership.
 7. º У 2024 році Україна подасть заявку на вступ до ЄС.
 8. º Makszimov, Vlagyiszlav (2021-01-22). Georgian president visits Brussels in push for 2024 EU membership application (in en-GB).
 9. º Georgia-EU Relations Within Georgia's 2024 Objective to Apply for the EU Membership (in ka).
 10. º Грузия может подать заявку о членстве в ЕС при условии соблюдения принципов демократии - Европарламент.
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow