Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Zorghotel

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zorghotel is een term voor een instelling die intramurale 24-uurs zorg verleend aan patiënten die geen indicatie hebben voor ziekenhuiszorg of verpleeghuiszorg, of daar geen gebruik van willen maken. Het zorgaanbod ligt in dezelfde lijn als dat van een herstellingsoord of verzorgingstehuis.

Definitie zorghotel

De meest gangbare definitie van de term 'zorghotel' is die van de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHZ) [bron?], de branche-organisatie op gebied van zorghotels: Een zorghotel is een hotel voornamelijk bedoeld voor mensen die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen en/of willen. De gasten verblijven tijdelijk en hebben naast de gangbare hotelservice de mogelijkheid 24 uur per dag een beroep te kunnen doen op professionele zorg- en dienstverlening die in het hotel aanwezig is.

Aanbod

Het aanbod van zorghotels loopt sterk uiteen. Soms wordt een aparte vleugel van een ziekenhuis een zorghotel genoemd, soms is het een afdeling van een verpleeg- of verzorgingshuis en daarnaast is er een aanbod van volledig zelfstandige zorghotels.

Mensen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen, waardoor er de behoefte ontstaan is naar tijdelijk verblijf waar men verzorgd kan worden. Hierbij is er in het huidige zorgklimaat steeds meer behoefte aan privacy en comfort, juist op het moment dat men zorg nodig heeft.[bron?] Daarbij dragen privacy en comfort bij aan een voorspoediger herstel.[bron?]

Daarnaast willen ziekenhuizen de duur van het verblijf van patiënten steeds verder beperken tot diagnose en behandeling.[bron?] Voordat de patiënt naar huis gaat kan er dan behoefte zijn om tijdelijk ergens te verblijven waar men kan herstellen en verzorgd kan worden. Hierin vervult het zorghotel een overgangsrol. Ook zijn zorghotels geschikt voor een tijdelijke overname van mantelzorg.

Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels

De SNHZ is een overkoepelende organisatie die als doel heeft om de kwaliteit van zorghotels en herstellingsoorden in Nederland te bevorderen en te bewaken. Om de kwaliteit van aangeslotenen bij de stichting te waarborgen zijn toelatingseisen van kracht. De SNHZ-audit is een instrument om de kwaliteit van de geleverde zorg, de aanwezige faciliteiten, de processen en de patiëntveiligheid inzichtelijk te maken. De SNHZ-audit is een van de selectiecriteria om toe te kunnen treden tot de stichting. Met deze audit beoogt SNHZ de kwaliteit van de aangesloten herstel-/zorghotels te beheersen en verder te verbeteren. De SNHZ-audit bestaat uit een schriftelijke toets en een praktijktoets, die worden uitgevoerd door een onafhankelijk auditbureau.

Kosten, zorgverzekering en AWBZ

Kosten zijn te onderscheiden in verblijfskosten en zorgkosten:

  • Verblijf in een zorghotel wordt niet vergoed door de basisverzekering, maar wordt vaak wel geheel of gedeeltelijk gedekt door de aanvullende verzekering.
  • De zorgkosten kunnen worden vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), door middel van een AWBZ-indicatie.
  • Het Nederlands zorgstelsel is in verandering. Op dit moment is het ook mogelijk om bekostiging te krijgen via de zorgverzekeringswet en op gemeentelijk niveau via de wet maatschappelijke ondersteuning.
  • Soms geeft een zorghotel aan dat revalidatie grotendeels wordt vergoed via de zorgverzekeraar en in sommige gevallen kan de vergoeding van de revalidatie inclusief het verblijf zijn.
  • Sommige zorghotels hebben speciale overeenkomsten met zorgverzekeraars voor een extra vergoeding van de verblijfskosten.
  • De vraag of iemand in aanmerking komt voor deze vergoeding wordt beoordeeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Een ziekenhuis stelt soms "Voor het verblijf in een zorghotel maakt u hoge kosten, om die reden bemiddelt het ziekenhuis niet bij het regelen van deze tijdelijk verblijfplaats."[1]

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow