Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Ziekteverzekering

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt.

Kenmerken

De kosten kunnen ontstaan als gevolg van ziekte, ongeval of gebrek, maar ook uit preventie (controle tandarts) of zonder dat er sprake is van ziekte of gebrek, bijvoorbeeld zwangerschap of om cosmetische redenen. Meestal biedt deze verzekering een gedeeltelijke of gehele vergoeding van de noodzakelijke kosten voor medicijnen, hulpmiddelen, behandelingen, voorzieningen, ziekenhuisverblijf, en soms voor extra gemaakte kosten en loonderving.

In veel landen maakt een ziektekostenverzekering onderdeel uit van het stelsel van sociale zekerheid. Zo stelt de Nederlandse Grondwet:

De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

De meeste Europese grondwetten kennen een dergelijke bepaling. De meeste Europesche overheden hebben gekozen voor het opzetten van een betaalbaar systeem van zorgverzekeringen. In het Verenigd Koninkrijk heeft iedereen recht op gratis gezondheidszorg.

Ziektekostenverzekeringen zijn in sommige landen een belangrijk onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. In de Verenigde Staten sloot traditioneel de werkgever een ziektekostenverzekering af voor de werknemer, met name omdat een individuele polis daar vrijwel onbetaalbaar is voor de gemiddelde particulier. Maar de laatste jaren daalt het aantal werkgevers die dit doen.[1] In Nederland kwam het vooral voor de invoering van de basisverzekering regelmatig voor dat werkgevers bijbetaalden aan de premie van de particuliere ziektekostenverzekering.

De premie die men voor de ziektekostenverzekering betaalt kan van vele factoren afhankelijk zijn en is sterk afhankelijk van de overheidsmaatregelen per land.

Verzekerings- en acceptatieplicht

In veel gevallen is de ziektekostenverzekering een verplichte verzekering, die zelfs indien nodig kan worden afgedwongen. Een reden voor deze strikte regelgeving is het beschermen van de mensen tegen zichzelf. Verzekeringen kosten immers geld en men merkt pas dat men ze nodig heeft als het te laat is. Met andere woorden: iemand kan een verzekering weigeren omdat hij of zij kerngezond is en geen zin heeft om 100 euro per maand te betalen. Echter: op het moment dat deze persoon onverhoopt zijn been breekt en een ziekenhuisrekening van 20.000 euro krijgt, zal hij of zij waarschijnlijk wensen dat hij zich wel verzekerd had!

De voornaamste reden achter de verzekeringsplicht is echter het stoppen van een proces dat we kennen als adverse selectie. Dit is een proces waardoor door asymmetrische informatievoorziening verzekeringsmaatschappijen met steeds minder aantrekkelijke verzekerden te maken krijgen. Verzekerden weten immers zelf het beste of ze wel of niet vaak ziek zijn. De verzekerden die het gezondst zijn en nooit een claim hoeven in te dienen, zouden daardoor kunnen besluiten dat de verzekering te duur is. Hierdoor zal de verzekeringsmaatschappij premies missen en de premie moeten verhogen, omdat immers het aantal claims vrijwel gelijk blijft. Hierdoor zullen nog meer "relatief gezonde" mensen de verzekering gaan opzeggen, alsmede steeds meer mensen die de premie niet meer kunnen betalen. Wanneer dit proces zich voortzet zullen alleen nog maar mensen die veel gebruikmaken van de verzekering zich willen verzekeren, waardoor de premie wegens het hogere risico ook enorm hoog zal zijn. Ook zullen maatschappijen ertoe over kunnen gaan bepaalde verzekerden te weigeren op grond van hun medische geschiedenis.

Om dit proces te stoppen bestaat meestal een verzekeringsplicht. Dit wordt vaak gecombineerd met een acceptatieplicht: de verzekeringsmaatschappij moet iedere verzekerde tenminste een basispakket bieden en iedere aanvraag daarvoor accepteren.

België

Zie Mutualiteit (België) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Belgische mutualiteit is een verplichte verzekering voor alle Belgisch ingezetenen. De mutualiteit vergoedt een groot aantal zorgkosten en verzorgt daarnaast een uitkering wanneer er door ziekte niet gewerkt kan worden.

Vlaanderen

Zie Zorgverzekering (Vlaanderen) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Vlaamse zorgverzekering is een verplichte verzekering voor alle inwoners van het Vlaams gewest. De zorgverzekering waarborgt noodzakelijke verzorging wanneer een verzekerde dit door ziekte, invaliditeit of ouderdom nodig heeft.

Nederland

Zie Zorgverzekering (Nederland) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In Nederland werd in 1941 naar Duits voorbeeld een verplichte ziekenfondsverzekering voor de mensen met een inkomen beneden de loongrens ingevoerd (ziekenfondsgrens). Iedereen met een hoger inkomen was aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering. In 2006 werd de ziekenfondsverzekering vervangen door een nieuwe verplichte verzekering voor iedereen, de basisverzekering.

Aruba

Zie Algemene Ziektekosten Verzekering (Aruba) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) is een verplichte ziektekostenverzekering voor alle inwoners van Aruba. De AZV vergoedt de meest voorkomende behandelingen.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º (de) [1]
rel=nofollow
rel=nofollow