Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Willem Canneman

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Willem Canneman (Assen 17 maart 1946) is een voormalig werkgeversbestuurder en auteur.

Levensloop

Elias Willem Canneman is opgegroeid in Hoorn (Noord-Holland) als zoon van burgemeester Mr Dr Benjamin Richard Canneman en aquarelliste Digna Canneman -Boland. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en ging daarna werken als adjunct-secretaris bij BBM, Bureau Bierhandel en Mineraalwaterindustrie en het Bedrijfschap Frisdranken te Rotterdam [1]. Daar had hij te maken met de afwikkeling van de problemen met springende frisdrankflessen, de statiegeldverhoging [2], en het Bedrijfspensioenfonds voor de Drankindustrie, waarvoor hij een brochure schreef.

Goud en Zilver

In 1975 werd Canneman benoemd tot Algemeen secretaris/directeur van de Federatie Goud en Zilver[3], toentertijd een samenwerkingsverband van negen organisaties in de juweliers-, horlogers- en edelstenen branches. Tezelfdertijd werd hij tot secretaris benoemd van de Vereniging Edelmetaalindustrie, de Vereniging Goud- en Zilversmeden en de Vereniging Groothandel Goud, Zilver en Uurwerken. Daarbij was hij tevens uitgever/redacteur van het maandblad Edelmetaal-Uurwerken-Edelstenen. Als werkgeversvertegenwoordiger was hij als onderhandelaar betrokken bij de onderhandelingen over de CAO Metaalnijverheid [4], het Pensioenfonds en de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. Hij publiceerde het 4-delige Handboek voor het Juweliers- en Horlogersbedrijf.

Handboek voor het Juweliers- en Horlogersbedrijf.jpeg

Van 1985 tot 1988 was hij voorts secretaris-generaal van de wereldorganisatie CIBJO [5](normalisering en certificering op het gebied van goud, zilver, diamant, edelstenen en parels).

In 1987 was hij oprichter/eerste directeur van de Waarborg Platina, Goud en Zilver NV[6], de geprivatiseerde voortzetting van de Rijksdienst voor keuring en stempeling van edelmetalen voorwerpen[7]. Verder richtte hij in 1987 de Juweliers Onderlinge Verzekerings Maatschappij JUWON op, die zonder winstoogmerk, juweliers verzekert [8].

Diamant

Als secretaris van het Diamantcollege formuleerde Canneman bindende adviezen over geschillen over beleggingsdiamant. Voorts was hij lid van de Stichting het Nederlands Diamant Comité dat publiciteit omtrent diamant organiseerde. Als directeur van het Nederlands Diamant Instituut [9] liet hij certificering van met name kleinere diamanten verzorgen.

Metalektro industrie

In 1989 werd Canneman general-manager bij de Vereniging FME-CWM te Zoetermeer. In die functie was hij verantwoordelijk voor meer dan 150 branche-organisaties in de metaal-, elektrotechnische- en elektronica industrie[10]. Daartoe stelde hij een FME-Managers Manual samen, dat drie keer herzien werd in 1990, 1992 en 1994 [11]. In Europees verband was Canneman actief binnen de Orgalime-organisatie [12] als voorzitter van zowel de Metal Articles als de Mechanical Engineering Liason Committees [13].

Recycling elektr(on)ische apparatuur: wereldprimeur.

Behalve de stimulering van de industrie door middel van beurzen, collectieve handelsmissies en regelgeving diende zich ook de noodzaak tot recycling van elektr(on)ische artikelen, zoals TV's, koelkasten enz. aan. Dit leidde in 1998[14] tot de oprichting van de stichting NVMP/Wecycle, die metterdaad de verplichte recycling van elektr(on)ische apparatuur ter hand nam [15] en daarmee een wereldprimeur [16] organiseerde. Dit z.g. Dutch system zou later model staan voor de Europese WEEE-richtlijn, die Canneman gedurende drie jaar te Brussel met succes bepleitte [17]. Voorts richtte hij met 3 landen in 2002 de Europese brancheorganisatie WEEE Forum [18] op en schreef over het vervoer van afval van Europa naar China[19]. Bij zijn afscheid verzuchtte hij: Met diplomatie kun je ver komen, maar soms moet je doorbijten. [20]

Nevenfuncties

Bibliografie

 • 1974 - Vragen en antwoorden over het Bedrijfspensioenfonds Drankindustrie
Ter Navolging.jpg
 • 1987 - De nieuw Wet op het Cadeaustelsel
 • 1981 - Medezeggenschap in kleinere ondernemingen[23]
 • 1982 - Handboek voor het Juweliers- en Horlogersbedrijf 4 delen
 • 1985 - Arbeidsverhoudingen in voorbeelden
 • 1990 - FME Managers Manual, edities in 1990, 1992 en 1995
 • 2005 - Cannelieden in Beeld, Drie eeuwen familie Canneman
 • 2008 - Riding the waves Shipping waste from Europe to China in: Waste-Management-World.com Dec. 2008. 6 Feb. 2009
 • 2016 - Van Pruunte tot Malle Pietje (autobiografie)
 • 2017 - Begraafplaats Ter Navolging (Scheveningen)
 • 2017 - Dr Gerrit Willem Boland, medicus, theoloog, poëet en uitvinder
Dr. G.W.Boland.jpg
 • 2019 - Genealogie van de familie Canneman
 • 2019 - Digna Canneman, Hommage aan een artistieke laadbloeier
 • 2019 - Van Carloman tot Canneman
 • 2021 - Zorgvuldig gekozen Voorouders
 • 2023 - Roerige Tijden, Mr Gerrit Abraham Canneman (1800-1855) het leven van een rechter in de eerste helft 19e eeuw

Onderscheidingen

 • 1988 Associate of The Wardens and Commonalty of the Mystery of Goldsmiths of the City of London
 • 1975 Erelid Archiefcommissie van het Groninger Studentencorps "Vindicat atque Polit"

Trivia

In het gebouw van Wecycle te Zoetermeer bestaat een Cannemanzaal als waardering [24] voor de oprichter en eerste voorzitter.

Externe link

₩.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
 1. º B.B.M. Frisdranken en de groothandel in Bier, adjunct-secretaris Mr. E.W. Canneman, in: Gedistilleerd, Wijn, Bier en Frisdranken 69e jrg. nr. 14, 3 juli 1972
 2. º Frisdrank duurder door kostbare fles in: Volkskrant 5 juli 1974
 3. º Financieele Dagblad 9 jan. 1975, rubriek Personalia
 4. º CAO Metaalnijverheid zie: https://www.vakraad.nl
 5. º https://www.cibjo.org
 6. º Ned. Staatscourant 26 maart 1987 nr. 30.295
 7. º Het kost niets, maar het levert ook niets op in: NRC-Handelsblad 14-11-1984, De lange adem van de privatisering in: idem 12-2-1986, Federatie Goud en Zilver over privatisering Waarborg: Wet blijft garantie voor onafhankelijkheid in: Onderneming/VNO 14-12-1984 en Waarborg: van overheidsdienst naar de marktsector, De problemen van een privatisering in: idem 27-3-1987, Privatisering tegen wil en dank in: Trouw 4-1-1985, Waarborg Goud en Zilver weer uit handen overheid in: Haagsche Courant 2-4-1987 pag. 11, Waarborg in: FEM 4-4-1987
 8. º Eigen verzekering voor juweliers in: Haagsche Courant 22 dec. 1987, Juweliers beginnen eigen onderling verzekeringsbedrijf in: Volkskrant 23 dec. 1987, Juweliers beginnen eigen verzekeringsmaatschappij in: Telegraaf 22 dec. 1987 etc.
 9. º Keuring wapen tegen zwendel met diamanten in: Utrechts Nieuwsblad/NZC 15 juli 1982
 10. º De stille motor achter veel vakbeurzen: FME coördineert en stimuleert deelname aan de juiste beurzen in: Expovisie, januari 1993 pag. 11-14
 11. º 130 brancheverenigingen bij FME-CWM gehuisvest in: Metalektro Profiel jrg. 16, nr.8, oktober 1996 pag. 6 en 7 en Europese Raad neemt resolutie aan, waar FME-CWM en EZ blij mee zijn: Machinebouwindustrie mag nu overheidssteun eisen in: Metalektro jrg. 25, nr.5 , februari 1996 pag. 16 en 17
 12. º Orgalime is The European Engineering Industries Association zie: https://orgalim.eu
 13. º Orgalime Annual Report 1994, pag 6 en 10, 1995 pag. 16, 1996 pag 8, 1997 pag. 8 en 1998 pag. 8
 14. º Verplichte inzameling elektrische apparaten in: De Telegraaf, 9 dec. 1998
 15. º NVMP-directeur Canneman tevreden over inzameling wit- en bruingoed; Huzarenstukje op wezensvreemd terrein in: Metaktro Profiel, april 1999, pag 12 en 13, Campagne voor recycling van start in: Haagse Courant 11 nov. 1999
 16. º Nederland heeft zijn wereldprimeur in: Forum 23 dec. 1999
 17. º Fabrikant moet oude apparaten opruimen, Europees Parlement legt nadruk op individuele verantwoordelijkheid van producent in: Het Financieele Dagblad 10 april 2002 en Manufacturers responsible for recycling tax, EU to adoptie 'Dutch model' for Collection and processing of brown and white goods in: International Herald Tribune 10 april 2002 en Nederlands systeem voor recycling goed voor Europa in: Financieele Dagblad 16 dec. 2002 pag. 9
 18. º http://www.weeeforum.org
 19. º https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_dumping
 20. º Retour , zomer 2012 p. 12 en 13 https://www.nvmp.nl/uploads/pdf/retour/Retour%20zomer%202012.pdf
 21. º Alg. Dagblad 21 jan. 1984
 22. º Nieuwe voorzitter in: Kring Krant 13, mei 1989 (voorpagina) en Kunstkring heeft weer voorzitter in: Haagse Courant 28-4-1989
 23. º Van deze door Canneman geschreven brochure heeft de Federatie van Werkgeversorganisaties in de Metaalnijverheid (FWM) in 1982 een exemplaar aan alle ondernemers in de metaalnijverheid toegezonden
 24. º Wecycle is partner in de circulaire economie in: Retour, winter 2015, p.6 ev.
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow