Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Wijken en buurten in Littenseradeel (2008)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De voormalige Nederlandse gemeente Littenseradeel was voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten.

Per 1 januari 2018 maakt de gemeente Littenseradeel deel uit van de gemeente Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.

De gemeente werd verdeeld in de volgende statistische wijken:

  • Wijk 00 Zuid (CBS-wijkcode:014000)
  • Wijk 01 Noord (CBS-wijkcode:014001)
  • Wijk 02 Mantgum (CBS-wijkcode:014002)
  • Wijk 03 (CBS-wijkcode:014003)
  • Wijk 04 (CBS-wijkcode:014004)

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):

CBS-
buurtcode
Buurtnaam Inwoner
tal
2008
Opp.
totaal
(ha)
Opp.
land
(ha)
Ligging


BU01400000 Wommels 1960 114 110 Locatie in de gemeente
BU01400001 Easterein 840 66 66 Locatie in de gemeente
BU01400002 Hinnaard 60 231 228 Locatie in de gemeente
BU01400003 Itens 210 259 258 Locatie in de gemeente
BU01400004 Rien 130 228 224 Locatie in de gemeente
BU01400005 Lytsewierrum 70 337 336 Locatie in de gemeente
BU01400006 Hidaard 120 243 239 Locatie in de gemeente
BU01400007 Reahûs 180 444 436 Locatie in de gemeente
BU01400008 Verspreide huizen Wommels 190 915 903 Locatie in de gemeente
BU01400009 Verspreide huizen Easterein 130 721 712 Locatie in de gemeente
BU01400100 Wjelsryp 370 48 45 Locatie in de gemeente
BU01400101 Baaium 100 146 145 Locatie in de gemeente
BU01400102 Spannum 250 28 28 Locatie in de gemeente
BU01400103 Iens 40 134 130 Locatie in de gemeente
BU01400104 Kûbaard 180 38 37 Locatie in de gemeente
BU01400105 Waaksens 90 266 262 Locatie in de gemeente
BU01400107 Verspreide huizen Wjelsryp 120 548 538 Locatie in de gemeente
BU01400108 Verspreide huizen Spannum 40 488 485 Locatie in de gemeente
BU01400109 Verspreide huizen Kûbaard 80 679 675 Locatie in de gemeente
BU01400200 Mantgum 1110 75 72 Locatie in de gemeente
BU01400209 Verspreide huizen Mantgum 70 544 539 Locatie in de gemeente
BU01400300 Baard 200 270 266 Locatie in de gemeente
BU01400301 Easterlittens 440 58 56 Locatie in de gemeente
BU01400302 Winsum 1040 84 81 Locatie in de gemeente
BU01400303 Britswert 120 405 395 Locatie in de gemeente
BU01400304 Wiuwerd 250 397 392 Locatie in de gemeente
BU01400305 Boazum 310 83 82 Locatie in de gemeente
BU01400306 Easterwierrum 330 413 407 Locatie in de gemeente
BU01400307 Verspreide huizen Easterlittens 40 639 630 Locatie in de gemeente
BU01400308 Verspreide huizen Winsum 80 790 779 Locatie in de gemeente
BU01400309 Verspreide huizen Boazum 90 697 685 Locatie in de gemeente
BU01400400 Weidum 550 62 61 Locatie in de gemeente
BU01400401 Jellum 150 311 308 Locatie in de gemeente
BU01400402 Bears 120 274 269 Locatie in de gemeente
BU01400403 Jorwert 240 43 42 Locatie in de gemeente
BU01400404 Hilaard 260 29 29 Locatie in de gemeente
BU01400405 Hûns 100 320 318 Locatie in de gemeente
BU01400406 Leons 20 180 177 Locatie in de gemeente
BU01400407 Verspreide huizen Weidum 70 496 486 Locatie in de gemeente
BU01400408 Verspreide huizen Jorwert 70 688 685 Locatie in de gemeente
BU01400409 Verspreide huizen Hilaard 60 464 456 Locatie in de gemeente

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.


Groterdan.png Zie ook Lijst van wijken en buurten in Nederland (2008) Zoek op Wikidata

rel=nofollow