Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Vlaams armoedebeleid

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het huidige Vlaamse armoedebeleid leeft een op de tien Vlamingen met een armoederisico.

Armoede draait niet enkel om een tekort aan geld, maar ook om het feit dat mensen op sociaal vlak bepaalde zaken moeten laten vallen. Als men armoede tolereert is dit in inbreuk op de mensenrechten. Armoedebestrijding moet gericht zijn op een complete deelname aan de maatschappij. Dan kan iedereen genieten van alle sociale grondrechten. Iemand leeft in een inkomensarmoederisico wanneer die moet rondkomen met een inkomen die onder de armoederisicodrempel ligt. Deze drempel is gebaseerd op 60 procent van het mediaan netto beschikbare gestandaardiseerde huishoudinkomen in het land. In 2010 lag de armoederisicodrempel in België voor een alleenstaande op 11678 euro per jaar of 973 per maand. Voor een gezin van twee volwassenen met twee kinderen is dit 2043 euro per maand. 650 000 Belgen moesten in 2010 rondkomen met een inkomen onder deze armoederisicodrempel.

Organisaties

De Vlaamse overheid werkt samen met organisaties die in Vlaanderen werken rond het thema armoede. Enkele voorbeelden van organisaties zijn:

  • vzw De Link
  • Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Vlaams actieplan armoedebestrijding 2010-2014

Dat armoedebestrijding een topprioriteit is besliste de regering op 9 juli 2010. De regering gaf dan haar goedkeuring aan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. In dit plan worden alle soorten van armoede en sociale uitsluiting behandeld. Ook wordt er een plan uitgewerkt die gericht is op het tegen gaan en bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. In dit actieplan worden vier verschillende zaken geformuleerd die de grondrechten, levensdomeinen en beleidsthema's overstijgen. Namelijk verschillende soorten van kennis over armoede en sociale uitsluiting blijvend te verzamelen, kennis over armoede breed te verspreiden, expliciet de keuze te maken om aan armoedebestrijding te doen en ten slotte zorgen voor een duurzame coördinatie van de armoedebestrijding via beleidsnetwerken.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties: